28 października
AKSiM

28 października w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miało miejsce sympozjum zatytułowane „Kondycja Myślenia. 25 lat po Encyklice Fides et Ratio”. Współorganizatorem wydarzenia był Instytut Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II, a także Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Naukowa refleksja nad tą encykliką św. Jana Pawła II w murach naszej Alma Mater jest wyjątkowa ze względu na to, że Akademia kształci i wychowuje studentów w duchu słów Fides, Ratio et Patria.

25 października
AKSiM

25 października w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja zatytułowana: „SMR – Małe Reaktory Jądrowe”. W jej trakcie usłyszeć można było wypowiedzi ekspertów z różnych dziedzin, w których wykorzystuje się energię atomową.

21 października
AKSiM

21 października, w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, miała miejsce XXIII Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

16 września
AKSiM

„Medycyna w służbie życiu od poczęcia do naturalnej śmierci” – to hasło sympozjum naukowego, jakie odbyło się dziś w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w toruńskim sanktuarium.

22 sierpnia
AKSiM

Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie trwają. Dane Światowego Indeksu Prześladowań z 2023 roku wskazują, że represje dotykają 312 milionów wyznawców Chrystusa w 50 krajach. W dniu 22 sierpnia 2023 roku już po raz piąty obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Polski.

9 sierpnia
AKSiM

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystości odbywały się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

28 czerwca
AKSiM

28 czerwca w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja “Trzy filary bezpieczeństwa Polski – militarny, energetyczny, żywnościowy”. Podczas wydarzenia został przekazany na ręce o. Tadeusza Rydzyka CSsR rapier, który będzie eksponatem w powstającym nieopodal uczelni Muzeum “Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

27 maja
AKSiM

W roku 2023, chcemy zwrócić szczególną uwagę na istotny aspekt kultury komunikacji z wykorzystaniem tych mediów w różnych obszarach naszego codziennego życia – począwszy od przekazu informacji, a na tworzeniu i odbiorze kultury kończąc.

16 maja
AKSiM

W roku 2023, chcemy zwrócić szczególną uwagę na istotny aspekt kultury komunikacji z wykorzystaniem tych mediów w różnych obszarach naszego codziennego życia – począwszy od przekazu informacji, a na tworzeniu i odbiorze kultury kończąc.

27-29 kwietnia
AKSiM

W dniach od 27 do 29 kwietnia miała miejsce XXV edycja Forum Polonijnego. W tym roku pod hasłem “Moja droga do Polonii i wiary”. Zebrało się wielu gości m.in. z Polonii kanadyjskiej, amerykańskiej czy australijskiej. Obecni na wydarzeniu byli również: min. Jan Dziedziczak, Tomasz Rzymkowski oraz Jan Badowski.

20 kwietnia
KUL, AKSiM

Praworządność: od prawa do bezprawia

17 kwietnia
AKSiM

Dnia 17 kwietnia 2023 r. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się kolejna konferencja poświęcona programom energetycznym w Polsce, zatytułowana: Geotermia dla rozwoju Polskich miast i społeczności. Po uroczystej mszy świętej w Sanktuarium NMP Nowej Ewangelizacji w Toruniu, jako pierwszy głos zabrał Rektor – założyciel AKSiM oraz Dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk, prof. AKSiM, opowiadając o trudnych początkach powstawania geotermii.

26 marca
AKSiM

W Kaplicy Pamięci Męczenników Polskich w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w niedzielę 26 marca odbyły się uroczyste obchody VI Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z tej okazji odsłonięto tablicę z kolejnymi nazwiskami bohaterów zamordowanych za udzielenie pomocy ludności żydowskiej.

4 marca
AKSiM

4 marca 2023 r. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy współpracy z Instytutem ,,Pamięć i Tożsamość’’ im. św. Jana Pawła II zorganizowała sympozjum zatytułowane: ,,W służbie życiu i zdrowiu człowieka. Inwestycje w zdrowie i życie Polaków”.

27 luty
AKSiM

27 i 28 lutego br. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum “Ku trzeźwości z Kościołem”, które zostało zorganizowane we współpracy z Zespołem Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

25 luty
AKSiM

25 lutego br. w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja “Forum dla wsi. Zjednoczeni rolnicy gwarantem bezpieczeństwa Europy”. Spotkanie zorganizowała toruńska Akademia razem z Instytutem Gospodarki Rolnej, a jego docelowym odbiorcą było liczne grono gospodarzy i leśników.

28 stycznia
AKSiM

W sobotę, 28 stycznia br. w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum pt. ,,Oblicza pojednania”, podczas którego przedstawione były formy utrzymywania jedności z innymi narodami, wyjaśniano także czym jest pojednanie i co społeczeństwo może zrobić, żeby zbliżyć się do poznania prawdy.

19 stycznia
AKSiM

W czwartek 19 stycznia 2023 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miał miejsce wykład otwarty związany z relacjami polsko-izraelskimi. Głównym gościem wydarzenia był dr Yacow Livne, ambasador Izraela w Polsce.

2022
 • Sympozjum "Oblicza pandemii"
 • Sympozjum "Reklama Alkoholu. Promocją pijaństwa i uzależnień"
 • Sympozjum "Godni Synowie Ojczyzny"
 • Konferencja "Wolność religijna wobec wyzwań i zagrożeń współczesności"
 • Konferencja "NOWE MEDIA – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność"
 • Konferencja "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski"
 • Konferencja naukowa z cyklu "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej"
 • Konferencja "Bezpieczeństwo Energetyczne Polski"
 • XXII Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023
 • IV Sympozjum "Jeszcze Polska nie zginęła -Wieś stymulatorem rozwoju ekologii i tożsamości narodowej"
 • Sympozjum poświęcone Żegocie - 80. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom
 • Konferencja "Dzieło ks. bp. S. Stefanka dla Polonii i Polaków za Granicą"
 • XVIII Międzynarodowe sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu"
 • Konferencja "Problem dechrystianizacji"
 • XV Międzynarodowy Kongres "Katolicy a wojna i pokój"
2021
 • Sympozjum "Oblicza przemian cywilizacyjnych”
 • IV Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów
 • XX Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu
 • Konferencja "#visualization. Słowo – Obraz – Dźwięk"
 • Konferencja "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej"
 • Konferencja "Europejski Zielony Ład – szanse i zagrożenia"
 • Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022
 • Spotkanie z praktykami
 • Prawda a historia – Polska wobec wschodnich sąsiadów
 • XXIII Forum Polonijne
 • XXI Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu
 • XIV Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wolność religijna”
2020
 • XIV Międzynarodowy Kongres "Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki"
 • Konferencja "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej"
 • Sympozjum "Oblicza ekologii"
 • Sympozjum "Perspektywy dla polskiego rolnictwa"
 • Konferencja "WIAD’20 czyli Światowy Dzień Architektury Informacji"
 • Konferencja "Cyfrowy świat – rzeczywistość czy fikcja?"
 • Sympozjum "Jak nie zniszczyć życia dziecka?"
 • Konferencja "Europejski Zielony Ład a interes Polski"
2019
 • Konferencję "Wyzwania XXI wieku, sojusz polsko-amerykański – Cyberbezpieczeństwo"
 • Sympozjum "Oblicza kolonizacji mediów"
 • Sympozjum "Pojednanie w małżeństwie i rodzinie"
 • Sympozjum "Młodzi Trzeźwi i Wolni"
 • Konferencja "Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny"
 • Sympozjum "Przedsiębiorstwa w Polsce. Teraźniejszość i Przyszłość. Tradycja i start-upy"
 • IV Sympozjum Nowych Mediów "#czasnanet"
 • Konferencja "Współczesne kompetencje medialne"
 • XVIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu": "Pedagogika – nauka czy ideologia?"
 • Konferencja "Dylematy Etyczne i Społeczne w Trudnych Sytuacjach Medycznych Początku i Końca Życia"
 • XXII Forum Polonijne "Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej"
 • Konferencja "Jeszcze Polska nie zginęła – wieś szansą dla Polski"
 • Konferencja "Traktat wersalski – Kształtowanie powojennego ładu w Europie po I wojnie światowej"
 • Konferencja "Współczesne wyzwania polityki gospodarczej"
 • Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020
 • Sympozjum "Bezpieczeństwo Energetyczne Polski"
 • XII Międzynarodowy Kongres "Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia"
 • Konferencja "Przedsiębiorczość w Polsce – Nowe Perspektywy Rozwoju"
2018
 • Konferencja "Patriotyzm gospodarczy a bank centralny"
 • Sympozjum "Oblicza nadziei"
 • Konferencja "Wolni w Chrystusie"
 • Konferencja "Polityka Surowcowa Państwa: Bogactwo i Zrównoważony Rozwój"
 • Sympozjum "Jak żyć dłużej i zdrowo"
 • Konferencja z cyklu „Niepodległość Cyfrowa”: „Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu”
 • Konferencja "Polskie drogi do niepodległości"
 • Sympozjum Nowych Mediów "Szósty kontynent.
 • Społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów"
 • Konferencja z okazji Święta Lasu
 • XXI Forum Polonijne "W trosce o patriotyczne wychowanie młodzieży"
 • Konferencja "Jeszcze Polska nie zginęła – wieś – rok później"
 • Konferencja z cyklu "Niepodległość Cyfrowa": "Elektroniczna komunikacja między państwem a obywatelem"
 • Konferencja międzynarodowa "Problemy współczesnej polityki: prześladowania religijne, konflikty etniczne i zbrojne w XXI wieku"
 • Konferencja "Gospodarcza suwerenność"
 • Konferencja "Seniorzy w Niepodległej"
 • XVII Sympozjum z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu"
 • XI Międzynarodowy Kongres "Katolicy i osoba ludzka – szanse i zagrożenia"
 • Konferencja "Bon naukowy dla studentów"
 • Wykład "Historia Polski w wybranych mediach państw Europy i świata"
2017
 • Konferencja "W trosce o czyste powietrze"
 • Kongres "Katolicy i Niepodległość – szanse i zagrożenia"
 • Konferencja "Pamięć i Nadzieja"
 • Konferencja "Koordynacja Europejskich Systemów Zabezpieczenia Społecznego"
2016
 • Międzynarodowy Kongres "Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej. Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów"
 • IX Międzynarodowy Kongres "Katolicy i ekologia – woda dobrem wspólnym"
 • Konferencja "Wielcy Polacy w kulturze"
2015
 • Sympozjum "Oblicza mediów w Polsce"
 • XVIII Forum Polonijne "Ojczyzna Was potrzebuje"
 • Międzynarodowe Sympozjum z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu" - "Elity - dawniej, dziś, jutro"
 • Międzynarodowy Kongres "Ewangelia Małżeństwa i Rodziny"
 • Konferencja "Zrównoważony rozwój i zmiany klimatyczne w świetle Encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si"
 • International Workshop of Information Visualization
 • VIII Międzynarodowy Kongres "Katolicy i sztuka: szanse i zagrożenia"
2014
 • Konferencja "Prześladowania Kościoła Katolickiego w PRL"
 • Sympozjum "Oblicza wolności"
 • Międzynarodowe Sympozjum z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu" - "Jan Paweł II wobec totalitaryzmów"
 • Konferencja "Od I Kadrowej do Armii Krajowej"
 • Konferencja "Wizualizacja w naukach komputerowych"
 • Sympozjum "Polskie wybrzeże Bałtyku – jego przyroda i ochrona"
2012
 • Konferencja "Wielcy Polacy w rozwoju technologii informatycznych"
 • Wykłady gościnne
2011
 • Sympozjum "Oblicza autorytetu"
 • Wykłady gościnne
2010
 • Konferencja "Oblicza zakłamania"
 • Konferencja "Ogólnopolskie obchody 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem 1410-2010"
 • Wykłady gościnne
2009
 • Konferencja "Oblicza słowa"
2008
 • Konferencja "Oblicza ładu"
2007
 • Konferencja "Oblicza polityki"
 • Konferencja "Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej – doświadczenia i perspektywy"
 • XI Forum Polonijne
 • Konferencja "Z Archiwum X Departamentu"
 • Konferencja "Wizja Europy w Konstytucji Unii Europejskiej"
 • Konferencja "Wizja Europy w Konstytucji Unii Europejskiej"
 • Chrześcijańskie korzenie własności prywatnej
 • Cykl konferencji "Różne oblicza Unii" - "Traktat reformujący po konferencji międzynarodowej w Lizbonie 18-19.10.2007"
 • Konferencja "Czy Polska powinna wchodzic do strefy euro?"
 • Konferencja "Nauka wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego"
 • Konferencja "Marszałka Piłsudskiego testament polityczny. Przesłanie dla Polski i Polaków na wiek XXI"
 • Konferencja "Ochrona bioróżnorodności w Polsce"
2006
 • Konferencja "Oblicza partiotyzmu"
 • Konferencja "Kobieta w Unii Europejskiej a kultura i tradycje narodowe"
 • X Forum Polonijne "Ojczyzna w łączności z Polonią świata"
 • Cykl konferencji "Wpływ środowiska na zdrowie człowieka"
 • Konferencja "Nowa Lewica"
2005
 • Konferencja "Oblicza patriotyzmu"
 • Konferencja "Oblicza prawdy"
 • IX Forum Polonijne "Wierni Bogu i Ojczyźnie"
 • Konferencja "Nigdy więcej Auschwitz"
 • Konferencja "Sacrum w sztuce wraz z wystawą prac malarskich i rzeźby"
 • Wykłady gościnne
2004
 • Konferencja "Oblicza wolności słowa"
 • Cykl konferencji "Zagrożenia małżeństwa i rodziny"
 • VIII Forum Polonijne "Abyśmy byli jedno, abyśmy byli razem"
 • Konferencja "Stan wojenny spojrzenie po latach"
 • Wykłady gościnne
2003
 • Konferencja "Oblicza iluzji"
 • Konferencja "Rodzina nadzieją na Trzecie Tysiąclecie"
 • VII Forum Polonijne "Polonia była, jest i będzie z Macierzą"
 • Konferencja "Co Polska dała światu?"
 • Konferencja "Budownictwo mieszkaniowe w Polsce – krach czy nadzieja?"
2002
 • Konferencja "Oblicza propagandy"
 • Konferencja "84. Rocznica Zaślubin Polski z Morzem"
 • Konferencja "Unia Europejska - dlaczego?"
 • Międzynarodowe Sympozjum "Przyszłość cywilizacji Zachodu"
 • Konferencja "Zbrodnie w majestacie Prawa 1944 - 1956"
 • Konferencja "Cywilizacja chrześcijańska wobec Unii Europejskiej"
 • Konferencja "Trzy lata reformy edukacji - raport"
 • Konferencja "Filozofia w kulturze"
 • Konferencja "Prawo prasowe i etyka dziennikarska a media"
 • I Chrześcijańskie Forum Młodzieży Gimnazjalnej "Mój świat wartości"
2001
 • Konferencja "Media w kulturze"