16 listopada 2002

Konferencja "Filozofia w kulturze"

Program

  • O filozofii w kształceniu humanistycznym – o. prof. dr hab. Mieczysław Krąpiec, KUL Lublin
  • Rola filozofii w religii – s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka, KUL Lublin
  • Rola filozofii w życiu spoełcznym – prof. dr hab. Henryk Kiereś, KUL Lublin
  • Encyklopedie filozoficzne w historii kultury – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, KUL Lublin
  • Powszechna Encyklopedia Filozofii w służbie dziennikarza i polityka – ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
  • Rola filozofii w życiu społecznym – dr Paweł Skrzydlewski