7 maja 2002

Konferencja "Zbrodnie w majestacie Prawa 1944 - 1956"

Program

  • Wprowadzenie – JM Rektor WSKSiM o. Tadeusz Rydzyk CSsR
  • Wystawa „Zbrodnie w majestacie prawa” – mgr Jerzy Stokowski, prezes Fundacji Jaworzniacy
  • Metody działań organów bezpieczeństwa publicznego w PRL – dr hab. Mirosław Piotrowski
  • Masz mało czasu – trzeba dać świadectwo – red. Marek Dereń
  • red. Leszek Dokowicz – 14 IV 2004 operator i niezależny producent filmów dokumentalnych
  • Wolność słowa – studium przypadku – prof. Jan Moor Jankowski, New York University Medical School, członek Francuskiej Akademii Medycznej 18.10.2003