2004

VIII Forum Polonijne "Abyśmy byli jedno, abyśmy byli razem"

Prelegenci

  • prof. Przemysław Teodor Zagierski, Norwegia
  • Maria Szybisz, v-ce USOPAŁ, Argentyna
  • Bogdan Adamczak, prezes Związku Narodowego Poskiego, Kanada
  • Stanisław Pieszko, prezes Związku Polaków na Litwie
  • Zbigniew Tyszko, Oslo, Norwegia
  • Piotr Radowski, doradca Zarządu Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”
  • Leopold Biłozur, prezes Związku Polskich Kombatantów, Argentyna
  • Wanda Krukowska, Związku Polaków, Łotwa