4 marca 2006

Konferencja "Kobieta w Unii Europejskiej a kultura i tradycje narodowe"

Program

  • Sprawozdanie z pracy Komisji Kobiet i Równouprawnienia z uwzględnieniem wizerunku współczesnej kobiety w UE – dr n. med. poseł Urszula Krupa, deputowana do Parlamentu Europejskiego
  • Rola kobiety w kształtowaniu więzi interpersonalnych – prof. dr hab. Ludwika Sadowska I Katedra Pediatrii AM we Wrocławiu
  • Przemiany modelu kobiety w ostatnich 10 leciach – red. Ewa Polak Pałkiewicz
  • Planowanie rodziny – szansa czy zagrożenie kobiety. Współczesne trendy w UE – dr Urszula Dudziak Instytut Nauk o Rodzinie KUL
  • Szanse i zagrożenia dla zdrowia współczesnej kobiety w UE – lek. med. Hanna Wujkowka, doradca premiera RP ds. rodziny
  • Posłannictwo kobiety w życiu społecznym – ks. bp dr Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP
  • Wielka Brytania – Gerard Batten, deputowany do Parlamentu Europejskiego
  • Holandia – Bas Belder, deputowany do Parlamentu Europejskiego
  • Francja – Patric Louis, deputowany do Parlamentu Europejskiego
  • Polska – Bogusław Rogalski, deputowany do Parlamentu Europejskiego