21 października 2006

Konferencja "Nowa Lewica"

Program

  • Nowa Lewica – prof. dr hab. Henryk Kiereś, Kierownik Katedry Filozofii Sztuki KUL
  • Nurt lewicowy w polskiej chadecji XXw. – prof. dr hab. Mirosław Piotrowski , kierownik Katedry Historii Najnowszej KUL, deputowany PE
  • Krytyczna analiza filozoficzna Nowej Lewicy – ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Prawa KUL
  • Kobieta Nowej Lewicy – dr n. med. Urszula Krupa, deputowana PE
  • Budowanie Kościoła jutra mimo ataków ze strony Neolewicy – ks. Krzysztof Pastuszak, Polska Misja Kaltolicka w Belgii