15 listopada 2007

Konferencja "Czy Polska powinna wchodzic do strefy euro?"

Program

  • Wprowadzenie – Prorektor WSKSiM dr Maria Laska
  • Przystąpienie Polski do strefy euro – szanse i wyzwania – prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Szkoła Główna Handlowa
  • Koszty błędnej polityki monetarnej – dr Cezary Mech, były wiceminister w rządzie PiS
  • Informacja o działalności Biura ds. Integracji ze Strefą Euro przy Narodowym Banku Polskim – dr Cezary Wójcik, dyrektor Biura ds. Integracji ze Strefą Euro, NBP
  • Czy warto mieć własną walutę i wlasny bank centralny? – dr Gabriela Masłowska, poseł na Sejm RP
  • Kontrowersje wokół członkostwa Polski w strefie euro – dr Eryk Łon, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu