Konferencje 2014

2014
16 stycznia
WSKSiM

16 stycznia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Prześladowania Kościoła Katolickiego w PRL” zorganizowana we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”.

25 stycznia
WSKSiM

W sobotę, 25 stycznia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum naukowe z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy św. Franciszka Salezego zatytułowane „Oblicza wolności”

Prawdziwą wolnością jest służba dobru akcentowali uczestnicy sympozjum naukowego Oblicza wolności w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

12 maja
WSKSiM

W dniu 12 maja 2014 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się międzynarodowe sympozjum z cyklu PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU zatytułowane Jan Paweł II wobec totalitaryzmów.

 

17 maja
WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Od I Kadrowej do Armii Krajowej” zorganizowana przez Zakład Współczesnej Myśli Społeczno-Politycznej.
Zakład Współczesnej Myśli Społeczno-Politycznej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 17 maja 2014 roku w auli WSKSiM zorganizował konferencję naukową pt. Od I Kadrowej do Armii Krajowej. Wydarzenie było poświęcone dwóm pokoleniom Polaków, którzy walczyli o niepodległość Polski pod koniec XIX i na początku XX wieku. Należeli do nich nie tylko żołnierze, ale również wielcy historycy, pisarzy oraz osoby duchowne.

21 maja
WSKSiM

W auli WSKSiM w Toruniu w dniu 21 maja odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom wizualizacji w naukach komputerowych. Zaproszeni goście, wybitni naukowcy w dziedzinach związanych z technologiami informatycznymi, przedstawili szereg wykładów i prezentacji dotyczących tej szerokiej interdyscyplinarnej tematyce.

8 października
WSKSiM

8 października w Słupsku odbyło się sympozjum „Polskie wybrzeże Bałtyku – jego przyroda i ochrona”. Organizatorami sympozjum byli Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Podczas otwarcia głos zabierał JM Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR.