16 stycznia 2014

Konferencja "Prześladowania Kościoła Katolickiego w PRL"

Relacja

16 stycznia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pt. „Prześladowania Kościoła Katolickiego w PRL” zorganizowana we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”.

Pierwszym punktem programu konferencji była uroczysta Eucharystia. Następnie konferencję otworzył rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Nawiązując do słów Ojca świętego Franciszka przypomniał on, że prześladowania chrześcijan nigdy nie ustały i wciąż bardzo dotykają Kościół.

– Ojciec święty mówił, że wspominanie w Boże Narodzenie męczeństwa św. Szczepana wydaje się być kompletnie nie na miejscu. Boże Narodzenie jest bowiem świętem życia i wlewa w nas uczucia pogody ducha i pokoju. Dlaczego niepokoić ten błogi nastrój wspomnieniem tak okrutnej przemocy? To pytanie zadaje papież Franciszek. A ja bym to sparafrazował, odnosząc do dzisiejszego tematu. Dlaczego w naszej Polsce, gdzie panuje pokój, mamy wspominać ciężkie czasy, czasy prześladowania Kościoła w okresie PRL-u? Dlaczego niepokoić ten pokój dzisiaj? I idę dalej za Ojcem świętym Franciszkiem, który mówi: w rzeczywistości, w optyce wiary, wspomnienie św. Szczepana, jego męczeństwa jest w pełnej harmonii z głębokim sensem Bożego Narodzenia. W męczeństwie bowiem przemoc została zwyciężona miłością, śmierć życiem. Kościół w ofierze męczenników dostrzega ich narodziny dla nieba – powiedział o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

O represjach stalinowskich wobec Kościoła katolickiego na polskiej prowincji, na przykładzie wybranych parafii, mówił dr hab. Mirosław Golon z IPN w Gdańsku. Nie zabrakło również wspomnień o ks. Jerzym Popiełuszko, męczenniku zamordowanym przez SB. Nieznane aspekty jego męczeńskiej śmierci przybliżył historyk prof. dr hab. Wojciech Polak.

– Jedno można proszę Państwa powiedzieć: z pewnością nie było tak jak ustalono na śledztwie i procesie. Ks. Teofil Bogucki proboszcz księdza Jerzego Popiełuszki wraz z przyjacielem księdza wsiada do samochodu i próbują powtórzyć ostatnią drogę księdza Jerzego z Bydgoszczy do Włocławka. Mają protokoły z rozprawy, robią postoje tam gdzie trzeba i nagle stwierdzają, że nic nie pasuje. W tak krótkim czasie jak to zostało na procesie ustalone, to w ogóle nie sposób tego odcinka przejechać, tym bardziej z tymi postojami – mówił prof. dr hab. Wojciech Polak.

Wśród zaproszonych prelegentów był także prof. dr Peter Raina, absolwent historii na uniwersytecie w Oxfordzie, autor obszernej biografii o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim. Gość z zagranicy opisał: jakie były cele prześladowania władz komunistycznych wobec Prymasa Tysiąclecia.

– To było nie tyle zlikwidowanie urzędu Prymasa ile zneutralizowanie tego urzędu i izolowanie osoby Prymasa Wyszyńskiego, ale były także inne metody takie jak, np. prowokacje, osobiste ataki w mediach, groźby i ogólne represje wobec Kościoła polskiego – powiedział podczas swojego wystąpienia prof. dr Raina.

Konferencję zakończył wykład prof. dr hab. Andrzeja Zybertowicza, który mówił o trzech współczesnych metodach walki z Kościołem katolickim w Polsce.

– Pierwsza metoda to atak frontalny, gdy wytykamy Kościołowi rzeczywiste lub urojone grzechy, zaniedbania i błędy. Drugie pole walki szczególnie istotne w krajach postkomunistycznych to działanie agenturalne wprowadzanie do Kościoła, zarówno do obszaru ludzi duchownych jak i świeckich, agentów, którzy mają za zadanie nie tylko rozpoznawać sytuację ale także wywierać wpływ. Wreszcie wymiar trzeci kulturowy. Zjawisko, które w innych kontekstach nazywane jest mianem zarządzania przez kulturę – mówił prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz.

Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez IPN pt.: Więzienne lata Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956″. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i TV Trwam.

Patronat medialny nad konferencją objęły: Radio Maryja, Telewizja Trwam oraz Nasz Dziennik.

Zdjęcia

Promocja