12 maja 2014

Międzynarodowe Sympozjum z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu" - "Jan Paweł II wobec totalitaryzmów"

Relacja

W dniu 12 maja 2014 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyło się międzynarodowe sympozjum z cyklu PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU zatytułowane Jan Paweł II wobec totalitaryzmów.

Sympozjum było organizowane przy współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, Adler-Aquinas Institute z USA oraz Fundacją Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej. Otwarcia sympozjum dokonał ks. prof. Antoni Dębiński. W części wstępnej sympozjum wykład wygłosili kolejno prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL, WSKSiM), o. dr Zdzisław Klafka (rektor WSKSiM), prof. Peter A. Redpath (rektor Adler-Aquinas Institute) i prof. Richard Fafara (Adler-Aquinas Institute).

Obrady zostały podzielone na 3 części.

Na pierwszej z nich poruszano problem kultury a totalitaryzmu. Jako pierwszy wykład wygłosił prof. dr hab. Mieczysław Ryba na temat postawy Jana Pawła II wobec sowieckiego komunizmu. Kolejno głos zabierali prof. dr hab. Henryk Kiereś (KUL), ks. prof. dr hab. Henryk Sochoń (UKSW) i ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (KUL).

W drugiej części zatytułowanej Ideologia czy religia? mogliśmy wysłuchać wystąpień dr Pawła Skrzydlewskiego (PWSZ Chełm), dr Marka Czachorowskiego (KUL), dr hab. Piotra Mazura (Akademia Ignatianum) i dr Artura Mamcarz-Pliskieckiego (KUL). Wykłady dotyczyły religii w życiu osoby ludzkiej i przeciwstawianiu jej totalitarnego ładu społecznego.

Trzecia część wykładu dotyczyła kryzysu demokracji państw Zachodu i dlaczego ona przypomina coraz bardziej system totalitarny. Wykłady w tej części sympozjum wygłosili prof. dr hab. Robert Ptaszek (KUL), prof. dr hab. Ryszard Polak, dr Imelda Chłodna-Błach oraz dr Rafał Lizut (KUL).

Sympozjum zakończyło się panelem dyskusyjnym, w którym wzięli udział ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz (UAM), prof. dr hab. Krzysztof Wroczyński (KUL) i ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk (KUL).

red. Krystian Zaborski
(z-ca redaktora naczelnego)

Zdjęcia