8 października 2014

Sympozjum "Polskie wybrzeże Bałtyku – jego przyroda i ochrona"

O Sympozjum

8 października w Słupsku odbyło się sympozjum „Polskie wybrzeże Bałtyku – jego przyroda i ochrona”. Organizatorami sympozjum byli Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Polskie Stowarzyszenie Morsko-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Podczas otwarcia głos zabierał JM Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR.