29-30 maja 2015

Międzynarodowy Kongres "Ewangelia Małżeństwa i Rodziny"

Wprowadzenie

Ojciec Święty Franciszek, mając na względzie zbliżające się w październiku 2015 r. XIV Zgromadzenie Zwyczajne Ogólne Synodu Biskupów, zaprosił Kościoły partykularne wraz z instytucjami akademickimi i stowarzyszeniami świeckimi do rozległej konsultacji na temat rodziny. Jesteśmy świadkami, jak Papież nieustannie prosi nas o modlitwę, refleksję i braterską dyskusję w celu owocnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Apeluje on – idąc śladami swoich poprzedników, a szczególnie Papieża Rodziny św. Jana Pawła II – o przywrócenie należnej czci małżeństwu i rodzinie i ich piękna zgodnego z zamysłem Boga Stwórcy.

Wychodząc naprzeciw wołaniu Ojca Świętego Franciszka Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowała Międzynarodowy Kongres o Rodzinie pt. Ewangelia Małżeństwa i Rodziny w dniach 29 i 30 maja. Kongres odbył się pod patronatem i z udziałem JE Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego KEP, przy współpracy z pasterzami i wybitnymi teologami Kościoła w Polsce. Gościem szczególnym Kongresu był JEm. Ks. Kard. Gerhard L. Müller, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary.

Relacja

Otwarcia Kongresu dnia 29 maja o godz. 17 dokonał JE ks. bp Andrzej Suski, Ordynariusz diecezji toruńskiej, i o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Ks. bp Andrzej Suski powiedział, że rodzina jest dziś „pod obstrzałem wielu pytań”.
 – Na czele wysuwają się trzy zasadnicze pytania. Pierwsze dotyczy tożsamości rodziny, jej istoty, natury. Drugie dotyczy aktualnej sytuacji rodziny w dobie wielorakich przemian i zagrożeń. Trzecie – zaangażowania na rzecz rodziny, tak w Kościele, jak w państwie i całym społeczeństwie. Ufam, że w podsumowaniu referatów i dyskusji zarysują się wyraźne odpowiedzi na te ważne pytania – powiedział ks. bp Andrzej Suski.

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, mówiąc o rodzinie powiedział, że ten kongres jest odpowiedzią na wezwanie Ojca św., który prosił, aby zająć się rodziną.
– Na tej sali jest ileś ludzi, ale trzeba dojść do mas. To, co dzieje się w świecie, że nawet katolickie kraje dają się ustawić, że cały naród – nie parlament – głosuje za „sodomą”, to jest dla nas wielkie ostrzeżenie. Żeby katolicki naród tak poprowadzić, że w przeciągu kilku lat dzieje się coś takiego! Oby Pan Bóg zachował Polskę, ale i świat. Dlatego cieszymy się, że jest ta szczególna katecheza w postaci kongresu. Trzeba dojść do mas –podkreślił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Pierwszy referat pt. Nadzieja rodziny dla Kościoła, nadzieja Kościoła dla rodziny, wygłosił JEm. ks. kard. Gerhard Műller, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary.
– Od stworzenia świata, Bóg w Chrystusie pragnął, aby Jego decyzja w stosunku do nas była definitywna i radykalna. Dlatego Bóg chce, aby małżeństwo było głęboką i wyjątkową jednością jednego mężczyzny z jedną kobietą. Ta jedność jest źródłem, z którego powstaje rodzina oraz kryterium jej oceny. Rodzina katolicka to wiele więcej, niż dobra, porządna rodzina. Jest to rodzina, u której fundamentu leży sakramentalny związek małżeński i ma swoją tożsamość duchową. Celem sakramentu małżeństwa jest właśnie wszczepianie cielesnej, codziennej rzeczywistości małżeństwa i rodziny w rzeczywistość duchową – powiedział ks. kard. Gerhard Müller

Patronat nad wydarzeniem objął ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosił referat Chrystusowe wezwanie „od początku” – wzorem duszpasterstwa Kościoła.
– Kościół stara się pokazać małżeństwa i rodzinę w według właściwej antropologii. Tej, która wypływa z samego Objawienia i jednocześnie w pewnym sensie pomaga jakoś uniknąć błędów, które niosą każde czasy nie tylko dzisiejsze, ale i te minione miały swoje błędy. Dlatego właśnie poprzez zdrowy kierunek, poprzez światło, jakie Kościół daje małżeństwu i rodzinie myślę, że najwięcej może pomóc – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki.

Ostatnim prelegentem była dr In Hye Colomba Kim z Korei Południowej, która poruszyła zagadnienie Małżeństwo drogą świętości. Rodzina małym Kościołem i obrazem Trójcy Przenajświętszej w życiu i myśli Sługi Bożego Igino Giordaniego.
– W dzisiejszym społeczeństwie, wobec destrukcyjnych nacisków, które ciągle mu zagrażają, Giordani podnosi instytucję rodziny, zachęcając ją do pełnienia swego powołania, tj. do przynoszenia owoców heroicznego, osobistego i grupowego wyboru jako wspólnota miłości – podkreślała dr In Hye Colomba Kim.

Następnie odbył się panel dyskusyjny, na którym uczestnicy mogli zadać pytania prelegentom.

Pierwszy dzień kongresu zakończył się wystąpieniem przygotowanym przez Teatr Studencki Dobry Wieczór. Studenci wykonali fragmenty „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii J. Zelnika i o. D. Drążka CSsR.

W sobotni poranek odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem JEm. ks. kard. Gerharda Műllera, Prefekta Kongregacji Doktryny Wiary w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, która była na żywo transmitowana przez Radio Maryja.

Pierwszym prelegentem drugiego dnia kongresu był ks. prof. Juan José Pérez Soba z Hiszpanii, profesor Papieskiego Instytutu Jana Pawła II do Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Wygłosił on referat Granice poszukiwań teologicznych i rozwiązań duszpasterskich w służbie małżeństwu i rodziny.

Następnie głos zabrał ks. bp. Stanisław Stefanek, członek prezydium Papieskiej Rady Rodziny, który podjął temat Prorocza wizja encykliki „Humanae vitae”.

Równość, różnorodność, komplementarność – tożsamość małżeństwa wobec genderfeminizmu to temat wystąpienia zaprezentowanego przez ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr.

Kolejnym punktem kongresu był panel dyskusyjny na którym zadawano pytania prelegentom.

Po krótkiej przerwie kawowej wystąpił prof. Mounir Farag z Egiptu, Dyrektor Instytutu Świętego Józefa w Egipcie, Członek Papieskiej Akademii Życia z małżonką Moną Mishriky Abdelmalek. Zaprezentowali referat Misja rodziny na Bliskim Wschodzie i jej oczekiwania wsparcia ze strony Kościoła.

O. prof. Kazimierza Lubowickiego OMI zaprezentował wykład zatytułowany Duchowość małżeństwa i rodziny.

Miejsce osób w związkach niesakramentalnych w Kościele to temat referatu wygłoszonego przez ks. prof. Pawła Góralczyka SAC.

Następnie pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga o. prof. Basunga Nestor CSsR, prof. Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie omówił temat Związek między Sakramentem Małżeństwa a rodziną. Doświadczenie afrykańskie.

Ostatnim prelegentem był ks. prof. Bohdan Tymchyshyn z Ukrainy, prof. Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, Przewodniczący Komisji Rodziny Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który wygłosił referat Teoria i retoryka nierozerwalności Sakramentu Małżeństwa pomiędzy Wschodem a Zachodem.

Na zakończenie kongresu odbyła się debata podczas której uczestnicy mogli zadać pytania prelegentom.

Zdjęcia

Listy

Swoje życzenia skierował również do uczestników Kongresu JE ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej:

Magnificencjo, Czcigodny Ojcze Rektorze,

serdecznie dziękuję za informację o Międzynarodowym Kongresie „Ewangelia Małżeństwa i Rodziny” organizowanym przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Cieszę się, że Wasza Uczelnia podejmuje niezwykle cenny i ważny temat małżeństwa i rodziny, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy refleksja Kościoła koncentruje się pomiędzy dwoma etapami Synodu Biskupów poświęconymi „wyzwaniom duszpasterskim dla rodziny w świetle nowej ewangelizacji” oraz „powołaniu i misji w Kościele i świecie współczesnym”.

Życzę wszystkim uczestnikom Kongresu: organizatorom, prelegentom oraz słuchaczom ubogacającej dyskusji na temat powołania i misji rodziny w obliczu współczesnych wyzwań.

Przesyłam bardzo serdeczne pozdrowienia dla Organizatorów i wszystkich Uczestników z serca wszystkim błogosławiąc – Zenon Kardynał Grocholewski, Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej

Promocja