24 stycznia 2015

Sympozjum "Oblicza mediów w Polsce"

Relacja

W sobotę, 24 stycznia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum naukowe „Oblicza mediów w Polsce”, które zostało zorganizowane z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona pisarzy katolickich i dziennikarzy

Sympozjum rozpoczęło się o godz. 10.00, zaś oficjalnego otwarcia dokonał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor założyciel WSKSiM. Następnie głos zabrał ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski. Podjął on zagadnienie Polskie tabloidy misja czy tylko biznes?. Kolejny prelegent red. Artur Dmochowski poruszył temat Obraz Kościoła w Gazecie Wyborczej.

Po przerwie kawowej wystąpił za porśrednictwem nagrania video red. Maciej Iłowiecki, który opisał Losy koncernu medialnej RSW Prasa-Książka-Ruch.Nastpnie ks. bp Adama Lepy z Rady ds. środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski wygłosił referat zatytułowany Kolorowe pisemka w polskiej mediosferze. Później odbyła się dyskusja podczas której uczestnicy mogli zadać pytania prelegentom.

Po przerwie obiadowej głos zabiorał prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja w słuzbie Bogu, Kościołowi, Polsce i Narodowi Polskiemu, który przybliżył temat Media toruńskie – fenomen i oddziaływanie. W ostatnim wystapieniu będącym trójgłosem wystąpił reżyser Mariusz Pilis, a także redaktorzy Jacek i Michał Karnowscy.

Sympozjum naukowe zakończyło się dyskusją panelową. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia świątyni pw. Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. O godzinie 18.15 w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej studenci z Teatru Dobry Wieczór przygotowali sztukę Adolfa Abrahamowicza pt. Pupil Pupila w reżyserii o. Dariusza Drążka.

Zdjęcia