Konferencje 2016

27 października
WSKSiM

Gościem specjalnym Kongresu była Chava Nissimov z Izraela, która jako dziecko została uratowana przez polską rodzinę Walczaków.

17-18 listopada
WSKSiM

Zrównoważony rozwój jest to wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka – prof. Jan Szyszko

9 grudnia
WSKSiM

Pierwszą siłą jest wiara w oparciu o kulturę. To jest potęga narodu polskiego. Więcej znaczy rozum niż siła. Polska oczekuje konkretnych czynów, ugruntowania życia na trzech fundamentach: mądrości, wiedzy i prawości. Kościół był przestrzenią, gdzie artyści mogli tworzyć. W tej wolności może powstawać prawdziwe piękno, które ma kształt miłości – podkreślił o. dr Zdzisław Klafka, powołując się na liczne dzieła jednego z największych Polaków – św. Jana Pawła II. Gospodarz spotkania swoje wystąpienie zakończył słowami: Patronem tej debaty nich będzie Jan Paweł II. Niech nasze czyny będą wyrazem kształtu miłości.