8 grudnia 2018

Konferencja "Bon naukowy dla studentów"

Relacja

W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 8 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Bon naukowy dla studentów”. W ramach wydarzenia poruszono takie tematy, jak źródła finansowania niepublicznych szkół wyższych czy problemy, z którymi zmagają się studenci tychże uczelni. Konferencję zorganizował Instytut Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II.

Przybyłych gości przywitał Andrzej Jaworski, przewodniczący Instytutu Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II oraz Rektor WSKSiM o. Zdzisław Klafka CSsR. Rektor toruńskiej uczelni na wstępie powiedział, że chciałby, aby współczesna młodzież miała równe i godne warunki na studiowanie, niezależnie od zamożności studentów oraz ich rodzin.

– Na początku roku szkolnego mówiło się o wyprawkach dla uczniów i rodzinach, które są wielodzietne. Podobna sytuacja jest z rodzinami, które często nie są zbyt bogate, mają wychowane dzieci, które chcą pójść na studia, ale nie zawsze start jest taki sam. Właśnie w tym duchu chcemy mówić, żeby wszystkim umożliwić skorzytanie z oferty edukacyjnej uczelni wyższych, aby pomóc studentom pochodzącym z biedniejszych rodzin. Chcemy, by współczesna młodzież miała godne warunki na studiowanie – podkreślił o. Zdzisław Klafka CSsR.

Po odczytaniu listów skierowanych do przybyłych gości skierowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina głos zabrał ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz. Wykładowca podjął temat „Kontrowersji etycznych wokół niektórych propozycji Konstytucji dla Nauki”. Prelegent poruszył w tym kontekście problem procedowania ustawy, jej filozofii oraz związanych z nią kwestii spornych.

– W kontekście Konstytucji dla Nauki rodzi się szereg pytań. Jedno z nich dotyczy paradygmatu naukowości. Co zmiany oznaczają dla nauk społecznych i humanistycznych? One pełnią ogromną rolę kulturotwórczą, ale zostaną poddane globalizacji. Wyklucza to lokalne badania. (…) Nikt w świecie nie napisze o podziemiu niepodległościowym w Radiomu. Znajdą natomiast się tematy ideologii gender. (…) Wszyscy oczekujemy tego, aby nauka była w służbie społeczeństwu – zaznaczył ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Prof. dr hab. Paweł Czarnecki, rektor Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie, wypowiedział się z kolei o „Znaczeniu niepublicznych szkół wyższych dla zachowania równowagi szkolnictwa wyższego w Polsce”. Jak zauważył, „słowo >>prywatne<< jest nacechowane pewnym pejoratywnym znaczniem, które odnosi się do przeszłości, kiedy to, co prywatne, było złe”.

– Zmiana systemu spowodowała bezprecedensowy rozwój szkolnictwa wyższego, a w szczególności uczelni prywatnych. (…) Do końca PRL-u wykształcenie wyższe podlegało limitom, o czym wyraźnie świadczą wskaźniki. Wskaźnik z polaryzacji w 1990 r. wynosił 12,9 proc., a wykształcenie wyższe posiadało ok. 7 proc. polskiego społeczeństwa. (…) Te ogromne zaległości w kształceniu młodego pokolenia udało się naprawić dzięki uchwaleniu ustawy o szkolnictwie wyższym i dopuszczeniu do edukacyjnego stołu uczelni niepublicznych oraz płatne, zaoczne studia na uczelniach państwowych. W ciągu piętnastu lat od uchwalenia ustawy nastąpił wzrost liczby studentów na niewyobrażalną skalę, bo aż o 519 procent – zauważył prof. Paweł Czarnecki.

– Uczelnie niepubliczne odegrały ogromną rolę, proponując edukację bliżej swojego miejsca zamieszkania, dzięki czemu było taniej i niwelowało to wykluczenie, z którym mają do czyniania osoby z terenów wiejskich czy małych miast – dodał.

O „Źródłach finansowania niepublicznych szkół wyższych oraz skutkach regulacji prawnych” mówił z kolei dr Hubert Paluch, rektor Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Prelegent zwrócił przy tym uwagę na równość traktowania uczelni wyższych, wskazując, że cały czas spotyka się z nieprawdziwymi hasłami, „że uczelnia niepubliczna to jest biznes, że świadczy niską jakość kształcenia, że szkoły wyższe nie mają infrastruktury”.

– Udział państwa w finansowania studiów stacjonarnych na uczelniach niepublicznych to tyko udział. Samo w sobie nie implikuje to konkretnego poziomu finansowania, ale daje możliwość funkcjonowania uczelniom niepublicznym, tym zagrożonym w związku ze zmianami, które są wprowadzane. (…) Zachęcam Państwa do tego, aby zjednać się w sektorze niepublicznym, aby starać się, żeby korporacja branżowa była solidnym, profesjonalnym partnerem do rozmów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wskazał dr Hubert Paluch.

Głos w dyskusji zabrali również studenci – przewodniczący Samorządu Studenckiego WSKSiM Łukasz Żmuda oraz Julia Jacek, studentka z Gdańska. Zwrócili oni uwagę na problemy studentów wyższych szkół prywatnych. Zauważyli także, jak wielką rolę odgrywają uczelnie niepubliczne w kształtowaniu młodych ludzi.

– Dla studentów uczelni niepublicznych martwiące są przede wszystkim koszta studiów. Młodzi ludzie starają się podjąć możliwość studiowania oraz pracy. (…) Wielu studentów wolałoby podjąć pracę w Polsce czy też udać się na praktyki związane z ich kierunkiem kształcenia, ale kwestie finansowe zamykają im tę drogę. (…) Dlaczego państwo miałoby wspierać ośrodki niepubliczne? Bo ma w tym zysk. Szkoły wyższe nie tylko kształcą młode pokolenia polaków, ale i wychowują. Prócz teorii i praktyki kładą nacisk na wprowadzenie wartości chrześcijańskich. Z tych uczelni wychodzą ukształtowani obywatele przygotowani do pracy i służby – powiedział Łukasz Żmuda.

– Każdy rok, to rok stracony. Wiemy wszyscy, jak bardzo cenimy sobie pomoc. Myślę, że człowiek, który ową pomoc otrzyma, będzie jej świadom, a swoją wdzięczność na pewno odpłaci z nawiązką swej ojczyźnie – zaznaczyła Julia Jacek.

Piotr Dwornicki, pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, opowiedział o „Środowisku szkół niepublicznych w walce o równe prawa na rynku edukacyjnym”.

– Uczelnie niepubliczne mają często lepsze wyniki, jeśli chodzi o poziom kształcenia, niż uczelnie publiczne. (…) Nadzieję budzą słowa ministra Jarosława Gowina, który powiedział, że „nie rozumie dlaczego jedyną grupą dyskryminowanych studentów są osoby kształcące się na uczelniach niepublicznych. Ta młodzież powinna być równo traktowana, co ludzie z uczelni publicznych” – mówił Piotr Dwornicki.

Konferencję „Bon edukacyjny dla studentów” podsumował prezes Andrzej Jaworski oraz Rektor WSKSiM o. Zdzisław Klafka CSsR. Relacje z wydarzenia można było znaleźć w mediach społecznościowcyh – na Facebooku oraz Twitterze – na profilu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Mateusz Rzepecki
Zespół Prasowy WSKSiM

Zdjęcia