Konferencje 2019

2019
26 stycznia
WSKSiM

26 stycznia 2019 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum: „Oblicza kolonizacji mediów”. Poświęcone ono zostało bieżącym problemom środków społecznego komunikowania w Polsce i na świecie.

23 lutego
WSKSiM

„Pojednanie w małżeństwie i rodzinie” – pod tym hasłem, 23 lutego br., odbyło się sympozjum naukowe zorganizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli J.E ks. bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Rodziny oraz Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.

25-26 lutego
WSKSiM

W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w dniach 25 – 26 lutego 2019 roku odbyło się Sympozjum naukowe pod hasłem: „Młodzi Trzeźwi i Wolni”. Konferencję otworzył ks. bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

21 marca
WSKSiM

21 marca 2019 roku w murach naszej uczelni odbyła się konferencja historyczna „Polska w II wojnie światowej: polityka, martyrologia i czyn zbrojny”.

30 marca
WSKSiM

30 marca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum naukowe: „Przedsiębiorstwa w Polsce. Teraźniejszość i Przyszłość. Tradycja i start-upy”. Poświęcone było trosce o rodzimą przedsiębiorczość. W sympozjum udział wzięli przedstawiciele rządu i prezesi polskich firm.

2 kwietnia
WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się IV sympozjum studencko-doktoranckie. Temat tegorocznej edycji brzmiał: #czasnanet. Prelegenci poruszali zagadnienia dotyczące nowych mediów, wyjaśniali jak z nich korzystać oraz jak się przed nimi chronić.

8 kwietnia
WSKSiM

„Współczesne kompetencje medialne” to tytuł konferencji medioznawczej, która odbyła się 8 kwietnia br. w Rzeszowie. Organizatorem był Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja organizowana była po raz szósty.

10 kwietnia
WSKSiM

„Współczesne kompetencje medialne” to tytuł konferencji medioznawczej, która odbyła się 8 kwietnia br. w Rzeszowie. Organizatorem był Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Konferencja organizowana była po raz szósty.

13 kwietnia
WSKSiM

3 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa, której tematem były „Dylematy Etyczne i Społeczne w Trudnych Sytuacjach Medycznych Początku i Końca Życia”. Wydarzenie odbyło się w ramach VIII Bydgoskich Dni Bioetycznych. Głównym organizatorem była Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

26-28 kwietnia
WSKSiM

„Polonia to nasza wielka troska i każde dzieło to tworzenie wspólnoty narodowej. Jest to ważne i istotne dla nas Polaków” – tymi słowami Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP, zainaugurował XXII Forum Polonijne pod hasłem: „Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej”. Obyło się ono w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Podczas przemówienia, Marszałek Senatu odniósł się również do swoich spotkań z Polonią mieszkającą na wschodzie Europy. Wyraził uznanie dla mieszkających tam Polaków, którzy troszczą się o zachowanie tradycji narodowej i religijnej.

11 maja
WSKSiM

Jedenastego maja 2019 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja: „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś szansą dla Polski”. Na sympozjum przybyło wiele osób, które chciały wysłuchać referatów o kluczowym znaczeniu dla polskiej wsi.

22 maja
WSKSiM

„Traktat wersalski – Kształtowanie powojennego ładu w Europie po I wojnie światowej” – pod tym hasłem, 22 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odbyła się konferencja zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”.

5 października
WSKSiM

5 października 2019 r. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”.

19 października
WSKSiM

W Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 19 października 2019 roku odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020. Uczestniczyli w niej m.in.: JE ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, ks. bp Wiesław Śmigiel, Biskup diecezji toruńskiej, były minister Antoni Macierewicz oraz Prezydent Torunia Michał Zaleski.

28 października
WSKSiM

Z udziałem Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii, Piotra Naimskiego – pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i Macieja Małeckiego – przewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowano w sobotę sympozjum naukowe pod nazwą „Bezpieczeństwo Energetyczne Polski”.

22-23 listopada
WSKSiM

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zakończył się dwudniowy XII Międzynarodowy Kongres, odbywający się w tym roku pod hasłem „Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia”. Patronat nad wydarzeniem objął Jego Eminencja ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Senior Kongregacji Wychowania Katolickiego.

14 grudnia
WSKSiM

W auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja gospodarcza zatytułowana: „Przedsiębiorczość w Polsce – Nowe Perspektywy Rozwoju”. Organizatorami wydarzenia była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Instytut Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II.