02 kwietnia 2019

IV Sympozjum Nowych Mediów "#czasnanet"

Relacja

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się IV sympozjum studencko-doktoranckie. Temat tegorocznej edycji brzmiał: #czasnanet. Prelegenci poruszali zagadnienia dotyczące nowych mediów, wyjaśniali jak z nich korzystać oraz jak się przed nimi chronić.

Otwarcia sympozjum dokonał Szymon Kamysz, rzecznik konferencji oraz student I roku dziennikarskich studiów magisterskich w WSKSiM, który powitał zgromadzonych gości. Następnie słowo wstępu wygłosił rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Zwracając się do studentów zaapelował o to, by kierowali się własnymi przekonaniami.

– Młodzi protestują, wychodzą na ulicę jak coś jest przeciwko ich ideałom, szczególnie przeciwko ideałowi wolności, gdy ich szczęście jest zagrożone, albo kiedy widoczny jest brak sprawiedliwości w świecie. Młody lubi protestować. Gdy z czymś się nie zgadza, to wyraża swoje niezadowolenie, a to jest dobre. (…) Jeżeli ktokolwiek z nas czuje w sercu, że ideały są zagrożone, nie wolno być pasywnym, trzeba działać, wręcz zaprotestować jeżeli wartości są zagrożone. Jeżeli w młodości nie ma ideałów, to trudno jest je później rozpalić – powiedział Rektor WSKSiM.

O. dr Zdzisław Klafka zwrócił uwagę na problem współczesnego świata, którym jest zapominanie o drugim człowieku.

– Są dzisiaj przestrzenie, gdzie zapomina się o sercu ludzkim. Szczególnie ryzyko braku serca istnieje wówczas, kiedy jesteśmy skupieni na nowoczesnych technologiach, na rozwoju za wszelką cene, który zmierza do tego, by osiągnąć w życiu sukces oraz zysk – zaznaczył o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Rektor WSKSiM wskazał na przyczynę takiego stanu rzeczy.

– Problem jest wtedy, gdy zacieramy granice miedzy osobą a rzeczą, a tak się dzieje, gdy tęskniąc za wolnością, czynimy z siebie rzecz. Szalenie ważne jest, aby w świecie wirtualnym mieć świadomość, że jesteśmy ludźmi i że człowiek zawsze powinien być na pierwszym miejscu – wyjaśnił Ojciec Rektor.

Następnie głos zabrała dr Magdalena Butkiewicz, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie. Wygłosiła ona prelekcję pt.: „Manipulacja image’em w mediach społecznościowych, czyli co młodzi zmieniają w swoim wirtualnym wizerunku”. Prelegentka na podstawie badania ankietowego wyjaśniła, w jaki sposób młodzi manipulują wizerunkiem na portalach społecznościowych. Zaznaczyła, że młodzi ludzie nie widzą w tym niczego niestosownego.

– Ankietowani uważają, że robią to, co wszyscy. Często nie widzą w tym niczego złego. Aż 72% respondentów uważało, że nie przeszkadza im to, że ludzie modyfikują zdjęcia i zamieszczają je w sieci – powiedziała dr Magdalena Butkiewicz.

Ponadto Prelegentka wspomniała, że portale społecznościowe to dobre miejsce, aby na nowo wykreować obraz swojej osoby.

– Instagram jest miejscem, w którym najbardziej manipuluje się obrazem. Pojawiają się tam osoby starsze i bardzo dużo znajomych przenosi się na Instagrama, gdzie na nowo mogą budować swój wizerunek i sieci znajomości – stwierdziła Prelegentka.

Dr Magdalena Butkiewicz w swojej wypowiedzi zawarła również pojęcie młodych internetowych celebrytów. Odniosła się do ich wizerunku na portalach społecznościowych, Zwróciła także uwagę na tzw. wybicie się.

– Młodzi w pełni świadomie kreują swój wizerunek w mediach społecznościowych, mają do tego stosowną wiedzę oraz możliwości, które pozwalają im na zaplanowanie pewnych działań i ich realizację. Dokształcają się, korzystają z wszelkiego rodzaju publikacji, kursów z zakresu public relations, a także kreowania marki osobistej. (…) Najważniejszym powodem takich działań jest w pełni świadome budowanie wizerunku profesjonalisty, osoby kreatywnej, sympatycznej, zaradnej życiowo – powiedziała dr Magdalena Butkiewicz.

Następnym prelegentem była dr hab. Veslava Osińska, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która wygłosiła wykład pt.: „Manipulacja za pomocą wizualizacji danych w sieci”. Prelegentka podzieliła się swoją wiedzą na temat technik manipulacji za pomocą wykresów oraz przybliżyła zadanie wykresu.

– Wizualizacja złożona powinna zawierać sensowną wizualizacje danych. Powinna posiadać pogłębioną analizę danych, ponieważ mamy bardzo wiele narzędzi w sieci – powiedziała dr hab. Veslava Osińska.

Wskazała na potrzebę budowania prawidłowych wykresów, aby móc przekazać prezentowane dane zgodnie z prawdą.

– Wykresy 3D nie powinny być stosowane w pracach naukowych, gdyż mocno zniekształcają wartości. Koronnym przykładem jest wykres kołowy 3D w zależności od obrotu. Korzystniej wypadają części danych, które znajdują się z przodu, a niekorzystnie te, które znajdują się z tyłu. Tak można zmanipulować pewne wartości – zaznaczyła Prelegentka.

Wskazała także na konkretne przykłady zastosowania odpowiednich technik optycznych, które przeszkadzają w prawidłowym odczytaniu rzeczywistych danych.

Następnie Tomasz Jaworski, który odpowiada za transformację cyfrową sektora publicznego w firmie Microsoft, zaprezentował referat pt.: „Antropologia transformacji cyfrowej”. Tomasz Jaworski podkreślił w nim, jak ważny dla wizji Microsoftu jest człowiek.

– W transformacji cyfrowej najważniejszy jest człowiek. Tą nauką, którą powinniśmy zgłębiać dzisiaj, aby zrozumieć dokąd zaprowadzi nas transformacja cyfrowa, jest antropologia. (…) Technologia, to, co odkryjemy, wprowadza zmianę w życiu na wszystkich płaszczyznach. Dotyczy to zarówno płaszczyzny społecznej, kulturowej czy prawnej – powiedział Tomasz Jaworski.

Prelegent wyróżnił cztery filary rewolucji przemysłowej, począwszy od wynalezienia maszyny parowej, poprzez rozpoczęcie masowej produkcji, automatyzacji i początków sieci Internet, aż do cyfrowej transformacji, w której trwamy obecnie i która wciąż się rozwija. Tomasz Jaworski wskazał na potrzebę włączania do cyfrowej transformacji coraz większej ilości osób.

Kolejny referat wygłosił mec. Mariusz Trela. Temat jego referatu brzmiał: „Prawna ochrona wizerunku w sieci”. Oparł go na dwóch tezach: prymacie etyki oraz miłosierdziu. Przedstawił również znaczenie wizerunku w prawie.

– W nauce prawa na wizerunek mówi się obraz w znaczeniu fizycznym. Obraz fizyczny to wszystko to, co składa się na indywiduum ludzkie. Są to przede wszystkim: wygląd człowieka, dostrzegalne jego cechy fizyczne. W tym ujęciu prawo do wizerunku obejmuje cały obraz tej osoby. Nie tylko jego fizyczność, ale również w odniesieniu do makijażu, uczesania i ubioru – powiedział Prelegent.

Zaznaczył, że współcześnie wizerunek staje się najczęściej atakowanym dobrem człowieka. Dodał, że może on służyć do celów manipulacyjnych, aby uzyskać określoną siłę społeczną.

Po wystąpieniu mec. Mariusza Trela uczestnicy sympozjum wzięli udział w sesjach panelowych. Pierwszy panel dotyczył Cyfrowej Osobowości. Podczas panelu referaty wygłosili m.in.: ks. Maciej Flader, ks. Maciej Makuła, ks. Grzegorz Grąbczewski, ks. Marek Weresa, Aleksandra Margol, Jakub Bichajło, Monika Krupa, Magdalena Jeżak-Śmigielska, Anna Marchewka, Paula Kamila Sikora- Malinowska i Marta Grabowska.

Tematem drugiego panelu był Cyfrowy Image&Cyfrowy Areopag. Podczas tego panelu głos zabrali: ks. Jakub Nagi, ks. Marek Solniczek, Agnieszka Pazderska, Paulina Tołcz, Łucja Darbah-Kopczyńska, Robert Zawadzki, Marcin Rola, Dariusz Matecki, Damian Krzal, Szymon Jan Malinowski i Aleksandra Trelińska.

Zdjęcia

Promocja