3 marca 2020

Sympozjum "Jak nie zniszczyć życia dziecka?"

Program

07:00 – Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

8:45 – Wprowadzenie i powitanie – JE ks. bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, i o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM

9:10 – Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa najmłodszych na polu edukacji – Barbara Nowak, Małopolski Kurator Oświaty

9:30 – Ochrona dzieci przed współczesnymi zagrożeniami – obowiązkiem państwa – Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka

10:10 – Harcerstwo – organizacja czasu dzieci i młodzieży czy komplementarne wychowanie do wartości? – Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

10:30 – Dyskusja

11:00 – Przerwa

11:30 – Kryzys pojęć i prawdy – kryzys wolności – ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr

11:50 – Czy można zachować wolność w sieci? Zagrożenia dzieci w świecie internetu
i nowych mediów – dr Grzegorz Osiński, WSKSiM w Toruniu

12:10 – Społeczeństwo polskie wobec trzeźwości i uzależnień a troska o dzieci i młodzież –
dr Agnieszka Muzyk, PWSIiP w Łomży

12:30 – Prawa rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci i młodzież –
mec. dr Olgierd Pankiewicz

12:50 – Wychowanie dzieci do radości życia przez modlitwę i duchową formację
na przykładzie ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej i Podwórkowych Kółek Różańcowych – ks. Jan Seremak CSMA i Magdalena Buczek

13:10 – Dyskusja panelowa i zakończenie sympozjum

VoD

Promocja