Konferencje 2022

2022
29 stycznia
AKSiM

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy, odbyło się sympozjum „Oblicza pandemii”. Sympozja z cyklu „Oblicza” są tradycją naszej Uczelni.

8 marca
AKSiM

W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we wtorek 8 marca 2022 roku odbyło się Sympozjum ,,Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień” będące jednocześnie wezwaniem do walki z popularyzacją nietrzeźwości. Poruszone zostały kwestie związane z manipulacją w mediach, wzrostem uzależnień, szczególnie wśród nieletnich oraz koniecznością tworzenia nowych metod, które zminimalizują promocję alkoholu.

26 marca
AKSiM

W sobotę 26 marca 2022 roku odbyło się sympozjum pt. „Godni Synowie naszej Ojczyzny” z okazji V Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Uroczystość zorganizowana została we współpracy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Instytutu „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II i Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

9 kwietnia
AKSiM

9 kwietnia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja „Wolność religijna wobec wyzwań i zagrożeń współczesności”. Dotyczyła między innymi dostępu do informacji publicznej oraz subsydiarnego aktu oskarżenia, który został wniesiony przeciwko Fundacji „Lux Veritatis”.

10 maja
AKSiM

We wtorek 10 maja 2022 roku w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „NOWE MEDIA2 – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność”. Podczas spotkania poruszane były tematy zastosowania nowych mediów w różnych obszarach codziennego życia, między innymi w przekazach informacji, usługach finansowych i medycznych, a także w informatyce oraz sztuce i kulturze.

25 czerwca
AKSiM

25 czerwca 2022 r. w auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja pt. “Bezpieczeństwo gospodarcze Polski”. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Instytutu “Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Izby Gospodarczo-Handlowej Rynku Spożywczego.

8 października
AKSiM

Słowo „inflacja” pochodzi od łacińskiego inflatio, co oznacza „nadęcie”. Nie musielibyśmy być świadomi obecnej sytuacji na świecie, aby dotkliwie odczuwać owo rozepchanie, napompowanie, chociażby na sklepowych etykietkach z cenami. Aby zrozumieć tak drastyczny wzrost naszych miesięcznych wydatków na przeróżne dobra (oraz wiele innych zmian zachodzących w całym systemie ekonomicznym), należy uświadomić sobie wpływ procesów o skali globalnej i historycznej. Taką możliwość zaoferowała Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, organizując konferencję naukową „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”, która odbyła się 8 października 2022 r.

12 października
AKSiM

12 października 2022 r. na terenie kampusu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja naukowa związana z ważnymi, przełomowymi wydarzeniami dla polskiej gospodarki energetycznej. Bp Józef Szamocki dokonał poświęcenia nowo otwartej ciepłowni geotermalnej, która, zdaniem ekspertów, jest najnowocześniejszym tego typu mechanizmem w Europie.

15 pażdziernika
AKSiM

W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023. Był to szczególny dzień nie tylko ze względu na immatrykulację studentów I roku i wręczenie dyplomów Absolwentom. Z dniem 15 października nasza uczelnia zyskała nowych Profesorów.

22 października
AKSiM

W sobotę 22 października w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miało miejsce sympozjum “Jeszcze Polska nie zginęła. Wieś stymulatorem rozwoju ekologii i tożsamości narodowej”.

24 października
AKSiM

24 października w Kaplicy Pamięci Polskich Męczenników w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu odbyła się konferencja “Żegota – 80. rocznica powstania Rady Pomocy Żydom”. Wydarzenie pod patronatem Fundacji Lux Veritatis we współpracy z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

11 listopada
AKSiM

W kancelarii premiera odbyła się konferencja pod hasłem: „Dzieło Księdza Biskupa Stanisława Stefanka dla Polonii i Polaków za granicą”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. o. Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja, o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz ks. prof. Paweł Bortkiewicz, bioetyk.

19 listopada
AKSiM

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej 19 listopada odbyła się konferencja zorganizowana przez Europejskich Konserwatystów i Reformatorów oraz Centrum Ochrony Praw Chrześcijan, podczas której podjęto tematy związane z prześladowaniami za wiarę na świecie i w Europie. Moderatorami przedsięwzięcia była minister Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dr Mateusz Kaleta, wykładowca AKSiM.

25-26 listopada
AKSiM

Wojna zawsze jest związana z cierpieniem – zwłaszcza wtedy, gdy swoim zasięgiem dotyka bezbronnych ludzi, w tym dzieci. Zadaje ona ból całym narodom i niszczy dorobek i osiągnięcia budowane od pokoleń. Kościół zawsze podkreślał, przywołując słowa Pana Jezusa – „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9) – potrzebę zapewnienia pokoju, a w swoim nauczaniu akcentowali to niezwykle wymownie kolejni papieże.