22 października 2022

IV Sympozjum "Jeszcze Polska nie zginęła -Wieś stymulatorem rozwoju ekologii i tożsamości narodowej"

Relacja

W sobotę 22 października w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miało miejsce sympozjum “Jeszcze Polska nie zginęła. Wieś stymulatorem rozwoju ekologii i tożsamości narodowej”.

Sympozjum otworzył o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, po którym głos zabrała Krystyna Szyszko, wdowa po Janie Szyszko, byłym ministrze środowiska, przypominając jego słowa: “Polska jest potwornie bogatym krajem”.

Zamiast osobiście usłyszeć wykład Henryka Kowalczyka, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, mającego dotyczyć “Polskiej wsi i perspektyw na jutro”, zebrani mieli okazję wysłuchać listu pośredniczącego, który przeczytała Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Ważne jest, żeby Polska tożsamość zatrzymała i zachowała tradycje. Trzeba być dumnym ze swojej tożsamości narodowej. Wspierajmy obszary wiejskie – usłyszano.

Była także okazja do zasłuchania się w prelekcję ks. prof. dr. hab. Tadeusza Guza na temat “Filozoficznych aspektów kształtowania tożsamości narodowej”.

– W aktach i systematycznych postawach miłości każdy człowiek i naród nie tylko afirmuje, czyli przyjmuje własną narodową wolność, ale co więcej, rozwija ją do najdoskonalszej postaci – zaznaczył ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz.

Na konferencji zjawił się także poseł Dariusz Bąk z wykładem zatytułowanym “Religijność polskich środowisk wiejskich oraz przywiązanie do własności ziemi podstawą tożsamości i bytu narodowego”, który zacytował fragment jednej z pieśni Jana Kochanowskiego.

– Musi być tak, że kultura pozostaje ojczysta i jest natchnieniem dla twórców. (…) >>A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie<< pisał Jan Kochanowski – wskazał poseł na Sejm RP.

Prelegentem kończącym pierwszą część wydarzenia był prof. dr hab. Roman Dziedzic z tematem “Łowiectwo a przyroda”. Zauważył, że łowiectwo, choć od zarania jest związane z rozwojem ludzkości, obecnie w wielu opiniach jest obiektem negacji.

W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II była sprawowana Msza Święta odpustowa, której przewodniczył bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski. Obecny był także o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam.

– Modlitwa różańcowa wprowadzi nas w głębię serca Jezusa Chrystusa. Kontemplować z Maryją, to przede wszystkim wspominać, uczyć się, a w końcu głosić Chrystusa. W prostocie i skuteczności zostało to przekazane – zwrócił uwagę bp Jan Wątroba.

Po Mszy św i przerwie obiadowej przyszedł czas na dalszą część wydarzenia. Wykładem “Integralne zarządzanie przyrodą na terenach zurbanizowanych na przykładzie Lasów Państwowych” rozpoczął Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Następnie wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Polskiego Związku Łowieckiego.

“Rola organizacji zrzeszających rolników i leśników w kształtowaniu produkcji żywności” to temat, jakim zajął się senator Stanisław Majdański.

– Wieś Polska nie może być podzielona. Wieś nie może być pozostawiona sama, bo jest za bogata. Dzisiaj, chociaż nauczyliśmy się mówić o rolnictwie i problemach w tej dziedzinie, to jest za mało. Nie skończyliśmy jeszcze walki. Całe czas pojawiają się wyzwania. Musimy się zastanowić, jak wykorzystać zasoby rolnictwa i wsi – zaznaczył senator RP.

Dr hab. Marcin Szewczak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego omówił w swojej prezentacji “Podstawy prawne funkcjonowania gospodarstw rodzinnych”. Przedstawił projekt ustawy o rodzinnych gospodarstwach rolnych, która ma obejmować podmioty i przedmioty zakresu ustawy, działania legislacyjne i proces wdrożenia w system prawa zróżnicowanego rozwoju regionalnego.

Ostatnim prelegentem Sympozjum “Jeszcze Polska nie zginęła. Wieś stymulatorem rozwoju ekologii i tożsamości narodowej” był dr hab. Krzysztof Milczewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, który zaprezentował wykład “Bezpieczeństwo żywnościowe Polski jako jeden ze strategicznych filarów państwa. Jak je utrzymać, wspierać i rozwijać”.

– W każdym aspekcie rozwoju rolnictwa najtrudniejszym jest oszacowanie kosztów na przyszłość. W momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ogranicza to potencjał przemysłu. Współczesne technologie informacyjne mogą zbadać rynek i sprawdzać jego popyt, co pozwoli na uniknięcie kryzysu – zaakcentował dr hab. Krzysztof Milczewski.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny prowadzony przez dr. hab. Marcina Szewczaka. W debacie udział wzięli: poseł Jan Krzysztof Ardanowski, prof. dr hab. Roman Dziedzic, Robert Jankowski, Leszek Kowalczyk, Michał Pietrzak, Paweł Sałek, Andrzej Śnieguła, Szczepan Wójcik.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Lublinie i Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. dr. hab. Jana Szyszko.

Zespół Prasowy AKSiM
Jagoda Strzyżewska

VoD

Promocja