12 października 2022

Konferencja "Bezpieczeństwo Energetyczne Polski"

Relacja

12 października 2022 r. na terenie kampusu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się konferencja naukowa związana z ważnymi, przełomowymi wydarzeniami dla polskiej gospodarki energetycznej. Bp Józef Szamocki dokonał poświęcenia nowo otwartej ciepłowni geotermalnej, która, zdaniem ekspertów, jest najnowocześniejszym tego typu mechanizmem w Europie. W krótkiej modlitwie błogosławieństwa Ksiądz Biskup zwrócił się do Boga Ojca:

– Stwarzając człowieka, kazałeś mu czynić ziemię poddaną sobie. Na jego usługi dałeś energię słońca, wiatru, wody i ciepła ziemi.

Polska posiada duże zasoby geotermalne, na ponad 80 proc. swojej powierzchni.
– Potrzeba tylko gospodarzy – zaznaczył o. Tadeusz Rydzyk CSsR – To [te dzieła] nie jest dla nas (…) to zostaje. Kościół zostaje, uczelnia zostaje – z myślą o przyszłych pokoleniach – dodał później w auli akademickiej.

Konferencję „Bezpieczeństwo energetyczne Polski” patronatem sponsorskim objęła PGE Polska Grupa Energetyczna oraz KGHM Polska Miedź.

Część naukowa rozpoczęła się od odczytania przez delegatów listów od prezydenta Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Politycy podkreślali znaczenie inwestycji, które, jak toruńska ciepłownia, wzmacniają polską suwerenność. Przekazali wyrazy uznania za ten dowód polskiej przedsiębiorczości i wiedzy.
Pierwszym prelegentem był Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów. Przemawiając, zgodził się, że Polacy powinni przejąć inicjatywę nad własnymi interesami, chroniąc swoją niezależność.

– Kluczowe przedsiębiorstwa w Polsce powinny być w polskich rękach.

Poruszając temat kryzysu energetycznego, zapewnił o bezpieczeństwie, nad którym państwo polskie ma, jego zdaniem, kontrolę.

Następnie głos zabrała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. W swoim wystąpieniu poparła projekt energetyki ciepłowniczej i zachęcała samorządy do ubiegania się o rządową refundację na odwierty geotermalne.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., jako przedstawiciel branży energetycznej, apelował o dostosowanie polityki klimatycznej do polskiej specyfiki. W jego wystąpieniu wybrzmiało zapewnienie, że przez najbliższe kilkadziesiąt lat Polska nie porzuci energetyki węglowej.

Dr inż. Piotr Długosz, autor koncepcji układu geotermalnego w Toruniu, wyjaśnił, na czym polega proces pozyskiwania energii z ciepła geotermalnego. Pochodzi ono z płaszcza i skorupy Ziemi, z rozpadu cząsteczek toru, uranu i potasu radioaktywnego. Energia uzyskana z kilograma uranu jest równa energii ze 100 000 kilogramów węgla.

Następnie przemawiała Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis i organizator konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne”. Opowiedziała o przeszkodach, barierach i zagrożeniach, jakie fundacja napotkała na drodze do realizacji projektu toruńskiej ciepłowni.
– Ten koszt powinien być dużo mniejszy.

Na zakończenie stwierdziła, że żadna inwestycja prowadzona, jak w tym przypadku, w tak trudnych warunkach nie może być w pełni opłacalna.

Marcin Chludziński, były prezes KGHM Polska Miedź S.A. stwierdził, że jeśli chcemy stworzyć silną gospodarkę energetyczną, musimy sięgnąć po nowe i niepopularne rozwiązania. Na temat nowo otwartej ciepłowni powiedział:
– Rację mamy i musimy w tych sprawach adekwatnie działać. (…) Jesteśmy w awangardzie mądrości, musimy tylko być wysłuchani.

Następnie wypowiedział się w przygotowanym wcześniej materiale filmowym Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen S.A. O ciepłowni geotermalnej w Toruniu:

– Inwestycja wzmacniająca ten mikroregion (…) lokalne inwestycje wpisują się w interes całego państwa.

Pogratulował też całemu zespołowi odpowiedzialnemu za ciepłownię odwagi inwestycyjnej.
Ostatnim prelegentem był dr Bart Tkaczyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

– Są organizacje, które grają, żeby grać i takie, które grają, żeby wygrywać.

Dr Tkaczyk poruszył temat strategii działania. Zasugerował, że tylko śmiałe strategie mogą mieć zwycięskie aspiracje.
– Energia jest szansą – podkreślił.

Aby odnieść sukces, należy pamiętać, że najwyższym dobrem są aktywa ludzkie. Ponadto nie można dbać tylko o „tu i teraz”, a patrzeć długofalowo. Istotne jest również określenie pola gry:

– Jeśli wszystko jest priorytetem, nic nie jest.

Na zakończenie zabrał głos o. Jan Król CSsR, dziękując wszystkim, a zwłaszcza Rodzinie Radia Maryja, za zaangażowanie, aby toruńska geotermia mogła być wreszcie otwarta.

Zespół Prasowy AKSiM
Maja Stasyszyn

Zdjęcia

Promocja