10 maja 2022

Konferencja "NOWE MEDIA – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność"

Szczegóły

Powszechnie każdemu znane wyrażenie nowe media, funkcjonuje zarówno w literaturze przedmiotu, badaniach naukowców, jak i praktycznym zastosowaniu od kilkudziesięciu lat. Pierwszy raz pojawiło się już w latach 60. XX wieku. Od tamtego czasu dynamiczny postęp technologiczny, proces globalizacji oraz konwergencja mediów przyczyniły się do podjęcia przez naukowców poszukiwań w zakresie nowego języka dla określenia mediów, które budowane są w oparciu o dostęp do Internetu. Paul Levinson, już przeszło 10 lat temu zaczął używać na określenie otaczającej nas rzeczywistości medialnej pojęcia „nowe nowe media”.

Przyglądając się uważnie przeszłości medialnej dostrzegamy wyraźnie, że kiedyś opinia publiczna była kreowana przez wybrańców, którzy potrafili przekaz medialny ubrać stosownie we własne poglądy i przekazywać to społeczeństwu, które tak bardzo rządne jest informacji. Proces spopularyzowania Internetu, a przede wszystkim wzrost świadomości rzeszy ludzi o jego potędze sprawił, że stanowi on dziś fundament funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego.

Nie możemy obok tak istotnego zagadnienia przejść obojętnie. Szczególnie, że w tym obszarze dostrzegamy nie tylko pozytywne aspekty zastosowania nowych nowych mediów w praktyce; ale widzimy również bardzo wyraźnie, że potrafią one generować niepokój, a nawet boleśnie ranić drugiego człowieka, a nawet stać się narzędziem do prowadzenia zbrodniczych i dezinformacyjnych działań.

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, każdego roku wspólnie z naukowcami, wykładowcami, praktykami, studentami podejmujemy rozważania na temat funkcjonowania nowych (nowych) mediów.

W roku 2022, chcemy zwrócić szczególną uwagę na praktyczne zastosowanie tego rodzaju mediów w różnych obszarach naszego codziennego życia – począwszy od przekazu informacji, przez usługi finansowe, medyczne, wydawnicze, informatyczne, poprzez politykę, a na sztuce i kulturze kończąc. Wskazanie tak szeroko obszarów, którymi pragniemy się zająć, sprawia, że w sposób wyraźny i niekwestionowany widzimy ogromny potencjał jaki mają tego typu media na nasze życie codzienne i podejmowane wybory.
Zachęcamy całe środowisko akademickie do zjednoczenia się w tej dyskusji i wzięcia udziału w proponowanej przez nas konferencji.

Niech nasze kreatywne spojrzenie na zagadnienie nowych nowych mediów, prowadzi nas do innowacyjnych pomysłów, a te do wdrażania nowoczesnych rozwiązań!

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji (do wygłoszenia referatu) przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2022 za pośrednictwem odpowiedniego linku (zamieszczonego na stronie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu).

Program

Wprowadzenie w konferencję

08:45 – Rozpoczęcie konferencji
Słowo wprowadzające:
o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, prof. AKSiM – Rektor-Założyciel Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Dyrektor Radia Maryja
mgr Katarzyna Cegielska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu) – Pedagogika mediów w myśli bpa Adama Lepy (in memoriam)

09:00 – dr Ipsita Barat (Wyższa Szkoła Świętego Ksawiera, Kalkuta, Indie): Cyfrowy Fandom: badanie społeczności fanów online

09:30 – Michał Kanownik (Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska ZIPSEE): Cyfrowe technologie jako narzędzie wspierające edukację i rozwój kompetencji

09:45 – dr hab. Piotr Łasak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie): Społeczno-ekonomiczne konsekwencje wykorzystania technologii finansowych w usługach bankowych – ujęcie międzynarodowe

10:00 – prof. Prakash Sharma (Mid-West University MU Kathmandu Nepal): Rozwój młodzieży i przedsiębiorczości w Nepalu

10:30 – Joanna Górna (Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie): Internet jako fundament funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego

10:45 – prof. Felipe Salvosa II (UST Manila, Filipiny) – Fact-checking initiatives in the Philippines to fight misinformation and disinformation on social media

11:15 – Anna Wójtowicz, Julia Łysakowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Koło Naukowe Architektów Informacji UMCS): Wykorzystywanie nowych technologii w dziedzinie archeologii publicznej na przykładzie projektu realizowanego w Marakwet (Afryka)

11:30 – 11:45 – Przerwa techniczna

Panel 2

11:45 – prof. Silvana Greca (Universiteti Tiranës): Zautomatyzowany sposób pozyskiwania danych ze stron internetowych za pomocą niestandardowych skryptów

12:15 – dr Igor Zduński (Politechnika Bydgoska): Prawne aspekty medialnej wolności krytyki oraz zniesławienia

12:30 – Dominika Sobiech (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Instagram – komunikacja wizualna w medium społecznościowym

12:45 – dr Sławomir Jeżewski (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Instytut Informatyki); mgr inż. Piotr Zając: Digital Human – cyfrowy awatar człowieka

13:00 – mgr Oliwia Kwiatkowska i mgr Aleksandra Dalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): TikTok jako nowe medium i jego praktyczne zastosowanie podczas przekazu i przepływu informacji

13:15 – prof. Nestor Mora Nuñez (Universidad de Cádiz): Smart NewMedia w sytuacji zagrożeń
13:30 – dr n. med. Maria Krajewska (Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły
Wyższej): Nowe media i ich wpływ na zachowania zdrowotne. Pułapka czy nadzieja w transformacji medycyny?

13:45 – ks. mgr lic. Krzysztof Gryz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, AKSiM w Toruniu): Nowe media w służbie ewangelizacji na przykładzie Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i Katolickiej Rozgłośni Radiowej „Fiat” w latach 2018-2022

14:00-14:15 – Przerwa techniczna

Panel 3

14:15 – dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK oraz Beata Szarek, Katarzyna Wiercińska, Agata Kukawka, Wiktor Grzegorzek, Agata Mieczkowska (studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu):
Od sketchnotek do wspólpracy wizualnej

14:45 – Aleksandra Kulbacka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Wykorzystanie sztucznej inteligencji w nowych mediach – praktyczne zastosowanie oraz płynące z niego korzyści

15:15 – mgr Eryk Milarski (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Central Bank Digital Currency jako pieniądz cyfrowy banku centralnego przyszłości

15:30 – dr Witold Pobudzin (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Nowe media a wolność religijna

15:45 – Emilia Augustynowicz (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu): Dziennikarz w obliczu dezinformacji

16:00 – mgr Kaja Wilkosz (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu; UMK Toruń): Nowe nowe media a współczesna ewolucja języka

16:15 – dr Karolina Dziewulska-Siwek (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej): „Medialność” jako kompetencja komunikacyjna

16:30 – mgr Wojciech Grzywacz (Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu; UMK Toruń): Wykorzystanie social mediów w nowoczesnej komunikacji na przykładzie RODM Toruń

Podsumowanie i zakończenie konferencji

16:45 – Zakończenie konferencji

Słowo podsumowania:
o. dr Zdzisław Klafka CSsR – Rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Relacja

We wtorek 10 maja 2022 roku w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana „NOWE MEDIA2 – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność”. Podczas spotkania poruszane były tematy zastosowania nowych mediów w różnych obszarach codziennego życia, między innymi w przekazach informacji, usługach finansowych i medycznych, a także w informatyce oraz sztuce i kulturze.

Konferencję „NOWE MEDIA2 – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność” otworzył o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. O. dr Zdzisław Klafka CSsR podkreślił, że człowiek, który jest w centrum mediów, zasługuje na prawdę.

„Z racji godności człowieka wszyscy mamy być apostołami prawdy, kłamstwo jest zawsze przeciwko człowiekowi i godności człowieka, takiego kłamstwa nie chcemy w przestrzeni mediów” – zwrócił uwagę o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

W środę 27 kwietnia 2022 roku zmarł ks. bp Adam Lepa. Był wybitną postacią w dziedzinie mediów oraz pedagogiki mediów. Duchowny był współorganizatorem cyklu sympozjów „Oblicza…”, odbywających się w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Konferencja „NOWE MEDIA2 – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność” była pierwszą konferencją po śmierci ks. bp. Adama Lepy, dlatego red. Katarzyna Cegielska poruszyła temat pedagogiki mediów w myśli ks. bp. Adama Lepy. Zaznaczyła, że swoją myśl budował na gruncie komunikacji społecznej, traktując media jako jedną z płaszczyzn komunikacji. Myśl wszczepiania pedagogiki mass mediów, rozpoczęta przez ks. bp. Adama Lepę, została podjęta przez Wyższą Szkolę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Później uczelnia zaczęła przekazywać tę wiedzę młodzieży. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu robi to do dziś, poprzez między innymi organizację warsztatów.

Następnie głos zabrał Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Prelegent poruszył temat „Cyfrowych technologii jako narzędzi wspierających edukację i rozwój kompetencji”. Tym samym jego wystąpienie otwierało pierwszy panel konferencji „NOWE MEDIA2 – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność”.

„Musimy mieć kompetencje, aby odpowiednio odnaleźć się w nawale cyfrowej technologii i informacji. Musimy wykształcić elementarne cyfrowe kompetencje wśród młodszego pokolenia” – podkreślił Michał Kanownik.

Później dr Ipsita Barat z Wyższej Szkoły Świętego Ksawerego z Indii wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Cyfrowy Fandom: badanie społeczności fanów online”.

„Fandom objął dziś swoim zasięgiem społeczności social mediów często określane jako społeczności wirtualne. Gdy opinie fanów stały się w znacznym stopniu elektroniczne, fandom rozszerzył się również na strony internetowe, które stały się głównym miejscem fanowskich dyskusji” – oceniła dr Ipsita Barat.

Jednym z prelegentów był także dr hab. Piotr Łasak z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Profesor poruszył temat „Społeczno-ekonomicznych konsekwencji wykorzystania technologii finansowych w usługach bankowych – ujęcie międzynarodowe”.

„Dwie trzecie współczesnych transakcji finansowych jest zawierane w formie online. Coraz rzadziej korzystamy z fizycznych banków. Na skutek wykorzystania sztucznych inteligencji około 40 procent funkcji bakowych zostanie zastąpiona przez technologie. Fintechy, technologie finansowe dynamicznie rozwijają się szczególnie w krajach Europy Zachodniej” – zauważył dr hab. Piotr Łasak.

Następnie swoją prelekcję zatytułowaną „Rozwój młodzieży i przedsiębiorczości w Nepalu” wygłosił prof. Prakash Sharma z Mid-West University w Nepalu. Prelegent podkreślił, że niepełne zatrudnienie jest poważnym problemem w krajach rozwijających się, potrzebujemy zatem więcej lepszych miejsc pracy na rynku.

„W wielu krajach rozwijających się, takich jak Nepal, młodzi ludzie nie uważają aspektu przedsiębiorczości za ważny element ścieżki kariery. Młodzi koncentrują się na zatrudnieniu opartym głównie na wynagrodzeniu, czego większość rządów nie jest w stanie zaoferować na odpowiednim poziomie” – zwrócił uwagę prof. Prakash Sharma.

Później prof. Felipe Salvosa z UST w Manilii przedstawił temat różnych inicjatyw podejmowanych na Filipinach, które mają na celu zwalczanie dezinformacji w mediach społecznościowych. Prof. Felipe Salvosa podkreślił, że bitwa o weryfikowanie faktów jest bardzo trudna.

Wkrótce potem prelekcję rozpoczęły Anna Wójtowicz i Julia Łysakowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ich prelekcja dotyczyła „Wykorzystania nowych technologii w dziedzinie archeologii publicznej na przykładzie projektu realizowanego w Marakwet (Afryka)”. Anna Wójtowicz i Julia Łysakowska zaznaczyły, że sukces technologii mobilnych w Afryce Wschodniej wskazuje na nowe możliwości dla afrykańskiej archeologii publicznej. Powszechne korzystanie ze smartfonów i mobilnego internetu w Afryce Wschodniej może promować zaangażowanie i edukację.

Po krótkiej przerwie głos zabrał Denis Czerli, student Uniwersytetu Tirańskiego w Albanii. Jego prelekcja rozpoczęła drugi panel konferencji „NOWE MEDIA2 – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność”. Poruszył on temat „Zautomatyzowanych sposobów pozyskiwania danych ze stron internetowych za pomocą niestandardowych skryptów”.

Później głos zabrał dr Igor Zduński z Politechniki Bydgoskiej, który podjął temat „Prawnych aspektów medialnej wolności krytyki oraz zniesławienia”.

„W wolność słowa wpisuje się prawo do obrony czci oraz prawo do krytyki. Sporym wyzwaniem bywa rozróżnienie przestępstw przeciwko czci od krytyki, również w obszarze medialnym. Źródłem tych wątpliwości jest charakter krytyki, która w praktyce może posiadać cechy wspólne ze zniesławieniem, jak i z zarzutami o charakterze niekaralnym” – mówił dr Igor Zduński.

Głos w dyskusji zabrała także Dominika Sobiech z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Prelegent w swoim wystąpieniu odniosła się do Instagrama.

Następnie swoją prelekcję zaprezentowali dr Sławomir Jeżewski z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz mgr inż. Piotr Zając. Poruszyli oni problem „Digital Human – cyfrowy awatar człowieka”.

„Jednym z zastosowań Digital Human w praktyce może być koncepcja, którą mocno forsuje Facebook, mianowicie teleobecność w przestrzeni wirtualnej, znanej bardziej pod hasłem metawers, w której uczestnicy będą mogli wchodzić ze sobą w interakcję, obserwując mimikę twarzy i ruchy ciała cyfrowego awatara” – powiedział mgr inż. Piotr Zając.

Podczas konferencji „NOWE MEDIA2 – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność” swoja prelekcję wygłosiły także mgr Oliwia Kwiatkowska i mgr Aleksandra Dalak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podjęły one temat „TikToka jako nowego medium i jego praktycznego zastosowania podczas przekazu i przepływu informacji”.

Później prof. Nestor Mora Nuñez z Universidad de Cádiz w Hiszpanii wygłosił prelekcję zatytułowaną „Smart NewMedia w sytuacji zagrożeń”. Profesor zwrócił uwagę, że dane osobowe muszą być wykorzystywane w sposób etyczny i poufny.

„Prywatność staje się coraz bardziej krytyczna. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej ilości danych osobowych, które mogą być gromadzone i z niebezpieczeństw wynikających z braku kontroli nad nimi” – akcentował prof. Nestor Mora Nuñez.

Z kolei dr n. med. Maria Krajewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, która poruszyła temat „Nowych mediów i ich wpływu na zachowania zdrowotne. Pułapka czy nadzieja w transformacji medycyny?”. Doktor zwróciła uwagę, że internet stał się źródłem przekazu, ale i ważnym elementem w zakresie promocji zdrowia.

Ostatnim prelegentem w drugim panelu konferencji był ks. Krzysztof Gryz. Podczas prelekcji o „Nowych mediach w służbie ewangelizacji na przykładzie Tygodnika Katolickiego »Niedziela« i Katolickiej Rozgłośni Radiowej »Fiat« w latach 2018-2022” podkreślił, że całe życie katolika jest wiarą. Zaprezentował, jak może wyglądać ewangelizacja w świecie nowych technologii.

„Na przykładzie Katolickiej Rozgłośni Radiowej »Fiat« i Tygodnika Katolickiego »Niedziela« widać, że można wykorzystywać te nowe media. Muszę przyznać, że to się coraz bardziej rozwija” – ocenił ks. Krzysztof Gryz.

Po przerwie, trzeci i ostatni panel konferencji „NOWE MEDIA2 – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność” rozpoczął wykład dr hab. Veslavy Osińskiej, która ze studentami Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: Agatą Mieczkowską, Katarzyną Wiercińską, Beatą Szarek, Agatą Kukawką oraz Wiktorem Grzegorzkiem przygotowali prelekcję zatytułowaną „Od sketchnotek do współpracy wizualnej”.

Głos podczas konferencji zabrała Aleksandra Kulbacka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jej prelekcji było „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w nowych mediach – praktyczne zastosowanie oraz płynące z niego korzyści”.

Następnie dr Tomasz Sińczak z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjął temat „Zarządzania w małym zespole wirtualnym”.

Podczas konferencji został poruszony także temat „Central Bank Digital Currency jako pieniądza cyfrowego banku centralnego przyszłości”, który podjął mgr Eryk Milarski.

Swoją prelekcję wygłosił także dr Witold Pobudzin z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jego wykład zatytułowany był „Nowe media a wolność religijna”.

„Prawo do wolności religijnej przysługuje każdemu człowiekowi z samego faktu bycia osobą, której przyrodzonym atrybutem jest godność osoby ludzkiej” – zwrócił uwagę dr Witold Pobudzin.

Później Joanna Górna z Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przedstawiła temat „Internetu jako fundamentu funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego”.

Następnie głos zabrała Emilia Augustynowicz z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Studentka poruszyła problem „Dziennikarza w obliczu dezinformacji”. Emilia Augustynowicz zaznaczyła, że dezinformacja nie ogranicza się dziś do pojedynczych państw, ale są to zmasowane ataki, wymierzone w instytucje na szczeblu międzynarodowym.

„W dobie internetu manipulowanie przekazem informacyjnym stało się na tyle potężnym narzędziem, że w tej chwili śmiało możemy powiedzieć, że musimy podejmować walkę z dezinformacją” – powiedziała Emilia Augustynowicz.

Potem z kolei głos zabrała mgr Kaja Wilkosz z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poruszyła ona temat „Nowe (nowe) media a współczesna ewolucja języka”.

„Język jest w internecie fragmentarycznym kodem, zawiera znaki, symbole oraz obrazy. To świadczy o tym, że specyficzna technologiczna komunikacji internetowej wpływa na jakość używanego przez nas języka” – oceniła mgr Kaja Wilkosz.

Ostatnim prelegentem był mgr Wojciech Grzywacz z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegent podjął temat „Wykorzystania social mediów w nowoczesnej komunikacji na przykładzie RODM Toruń”.

Na zakończenie głos zabrał o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Gospodarz uczelni wyraził wdzięczność i słowa uznania dla wszystkich uczestników wydarzenia.

Międzynarodowa konferencja „NOWE MEDIA2 – Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność” zorganizowana była we współpracy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Instytutu Dziennikarstwa: Zakład Komunikacji Społecznej AKSiM, Biura Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu, a także Związku Cyfrowa Polska.

Emilia Augustynowicz
Zespół Prasowy

Promocja