8 marca 2023

Sympozjum "Reklama Alkoholu. Promocją pijaństwa i uzależnień"

Relacja

W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we wtorek 8 marca 2022 roku odbyło się Sympozjum ,,Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień” będące jednocześnie wezwaniem do walki z popularyzacją nietrzeźwości. Poruszone zostały kwestie związane z manipulacją w mediach, wzrostem uzależnień, szczególnie wśród nieletnich oraz koniecznością tworzenia nowych metod, które zminimalizują promocję alkoholu.

W tematykę spotkania wprowadził ks. bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Nazywając reklamę alkoholu szkołą rozpijania narodu, mówił o złudnym szczęściu i fałszywym obrazie radości, jakie niosą za sobą treści reklam napojów procentowych.

,,Reklamodawcy pokazują tylko twarze rozpromienionych kobiet, a nie matek i dzieci płaczących i zmagających się z konsekwencjami alkoholizmu w swoich rodzinach’’. ,,Konieczna jest promocja piękna życia bez alkoholu, ponieważ tylko na fundamencie trzeźwości można budować silną Polskę” – akcentował ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek wskazał szkoły jako pierwsze środowiska, które powinny wspierać w wychowaniu do trzeźwości. Podkreślił, że niezbędne jest doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz realizacja programów podejmujących walkę z uzależnieniami i promujących abstynencję. Jednym z nich jest prowadzony w polskich szkołach przedmiot ,,Wychowania do życia w rodzinie” .

,,Polska szkoła ma narzędzia do wychowywania w trzeźwości. (…) Potrzebujemy autorytetów takich jak ks. Franciszek Blachnicki, promujących ruch abstynencki” – zwrócił uwagę Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.

Jednym z elementów manipulacji jest istotny wpływ sztucznych autorytetów. O tym, jak techniki dzisiejszych reklamodawców wpływają na rozwój małoletnich, mówił między innymi Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, apelując o ruszenie prac w ograniczaniu możliwości reklamowania alkoholu.

,,Reklama powoduje płacz dziecka” – podkreślił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak.

Analizując spoty reklamowych napojów alkoholowych pod kątem psychologicznym, dr Robert Grochowski wskazał liczne niezgodności dzisiejszych reklam alkoholu z warunkami zawartymi w polskim prawie.

O. prof. Andrzej Derdziuk OFMConv przedstawił siłę perswazji reklam w ocenie etycznej i moralnej:

„Reklama ukrywa niewygodne prawdy, nie pokazując dramatycznych konsekwencji, które obciążają gospodarkę” – zaznaczył.

Wolność wskazuje na praktykę życia, w odniesieniu do wieczności. O. prof. Andrzej Derdziuk OFMConv przypominał także, że owoce, jakie niesie za sobą rozpowszechnianie spożywania alkoholu, mają również wymiar duchowy.

Według pedagoga dr. Andrzeja Mazana to właśnie hedonizm i konsumpcja dominują w przekazie spotów reklamujących piwa i inne napoje procentowe.

„Reklama – narzędzie przemocy wobec ufnego i czystego dziecka, które nie jest świadomie konsekwencji, które będzie ponosić w dorosłej przyszłości” – podkreślił dr Andrzej Mazan.

Wydarzenie zakończyło się dyskusją panelową prelegentów, podczas której padały propozycje rozwiązań skutecznego reagowania na obojętność narodu wobec reklam alkoholu, zachęcania młodych do walki z uzależnieniami i popularyzacji ruchów abstynenckich.

,,Potęga miłości – nie ma większej siły do walki z tym zjawiskiem” – podkreślił dr hab. Krzysztof Wojcieszek, profesor Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Sympozjum „Reklama alkoholu promocją pijaństwa i uzależnień” organizowane było we współpracy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka oraz Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka.

Natalia Kruk
Zespół Prasowy AKSiM

Zdjęcia

Promocja