9 sierpnia2023

25-lecia istnienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych

Relacja

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystości odbywały się w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych zostało powołane przez działaczy antykomunistycznych i niepodległościowych w celu wspierania osób represjonowanych, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości, członków „Solidarności” i osób represjonowanych przez władze komunistyczne.

– Naszym celem jest też krzewienie patriotycznych postaw i podtrzymywanie pamięci historycznej – mówił Janusz Olewiński, przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych.

– Promujemy i pielęgnujemy kulturę i dziedzictwo narodowe. Dążymy do upamiętniania miejsc historycznych wydarzeń, czynów heroicznych – powiedział Janusz Olewiński.

– Jubileusz 25-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych to okazja, by jeszcze raz podziękować za ich nieugiętą postawę – wskazał o. dr Zdzisław Klafka CSsR, profesor i rektor AKSiM.

– Pamięć o patriotyzmie zawsze odnosi się też do uszanowania godności każdego człowieka, który za tę społeczność dosłownie przelewali krew – akcentował o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Listy do uczestników jubileuszu skierowali m.in. premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński.

– Ci z Państwa, którzy są z pokolenia „Solidarności”, zamykają ten pochód pokoleń. Należycie do ostatniej generacji, której przyszło walczyć o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny – odczytał Michał Ramlau, wicestarosta powiatu toruńskiego.

W trakcie uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, wręczył – w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy – Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

– Przemiany niepodległościowe, demokratyczne w Polsce miały miejsce dzięki zaangażowaniu i poświęceniu nie milionów, ale tysięcy ludzi, wśród których są Państwo – podsumował Jan Józef Kasprzyk.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonorował też szczególnie zasłużonymi medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”.

Zdjęcia