16 września 2023

Sympozjum "Medycyna w służbie życiu: od poczęcia do naturalnej śmierci"

Relacja

„Medycyna w służbie życiu od poczęcia do naturalnej śmierci” – to hasło sympozjum naukowego, jakie odbyło się dziś w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w toruńskim sanktuarium.

Otwarcia sympozjum „Medycyna w służbie życiu od poczęcia do naturalnej śmierci” dokonał rektor uczelni, prof. AKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Podkreślił, że problematyka zdrowia, jego istota od poczęcia do naturalnej śmierci towarzyszy Radiu Maryja, „Naszemu Dziennikowi”, TV Trwam, a także Akademii Kultury Społecznej i Medialnej od samego początku.

– Chcemy całościowo popatrzeć na człowieka, chcemy dać przesłanie nadziei do każdego człowieka, szczególnie do chorych, którzy dzisiaj, w tej chwili uczestniczą przez media w tym dzisiejszym spotkaniu: „Kochana Siostro i Kochany Bracie. Nie jesteś sam, sama w tym cierpieniu. O Tobie myślimy, troszczymy się i ufamy, że także ze strony polskiego rządu ta troska będzie nieustannie” – zaznaczył rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

O ochronie ludzkiego życia w aspekcie prawnym mówił wiceminister sprawiedliwości, Piotr Cieplucha.

– Prawo, to prawo stanowione, stworzone przez człowieka, nie wzięło się znikąd, ono nie wzięło się z próżni. Cywilizacja, w której żyjemy, cywilizacja łacińska, europejska – jak wiemy i często to powtarzamy – opiera się na trzech filarach: greckim, rzymskim i chrześcijańskim. To są podstawy. To ci, którzy promują współczesne szkodliwe prądy ideologiczne, twierdzą, że prawo w zasadzie wzięło się wyłącznie dzięki geniuszowi ludzkiego umysłu i próbują zerwać z tą łącznością ponad 2 tys. lat naszej historii – wyjaśnił gość sympozjum.

Kolejna prelekcja, prof. Małgorzaty Sekułowicz z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, która na co dzień pracuje jako pedagog specjalny i terapeuta, dotyczyła współpracy na linii lekarz-rodzic-dziecko z autyzmem.

– W którymś momencie spotkań z rodzicami okazało się, że jednym z problemów, jaki należałoby podjąć, jest współpraca lekarzy. Mam tu na uwadze przede wszystkim lekarzy rodzinnych z rodzicami, ale również z osobami ze spectrum. Chciałabym podkreślić bardzo ważną kwestię: pod tym hasłem tak naprawdę rozumiem osoby ze spectrum autyzmu, bo to mogą być również osoby dorosłe, często znajdujące się pod opieką rodzicielską do końca swoich dni (…). Okazuje się, że to, co nazwałam „dylematem komunikacyjnym” w wielu wypadkach jest po prostu problemem w komunikacji – wyjaśniła.

Wartość życia niezależna od stadium rozwoju i stanu zdrowia człowieka to kolejny temat poruszany w murach AKSiM. Następne prelekcje dotyczyły m.in. diety czy zasad zdrowego życia dla osób starszych.

Zdjęcia

Promocja