27-29 kwietnia 2023

XXV Forum Polonijne "Moja droga do Polonii i wiary"

Relacja

W dniach od 27 do 29 kwietnia miała miejsce XXV edycja Forum Polonijnego. W tym roku pod hasłem “Moja droga do Polonii i wiary”. Zebrało się wielu gości m.in. z Polonii kanadyjskiej, amerykańskiej czy australijskiej. Obecni na wydarzeniu byli również: min. Jan Dziedziczak, Tomasz Rzymkowski oraz Jan Badowski.

Forum rozpoczęło uroczyste powitanie prelegentów i uczestników w Kancelarii Rady Ministrów przez ministra Jana Dziedziczaka. Następnie odbył się przejazd do Hotelu Akademickiego Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, gdzie kolejnego dnia odbyła się główna część konferencji.

Piątek, 28 kwietnia uczestnicy wydarzenia rozpoczęli od uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II, by później przenieść się do auli. Tę część wydarzenia otworzyła dr Dorota Żuchowska, dziekan Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Pierwszym prelegentem był minister Jan Dziedziczak. Wspomniał o wyjątkowości Forum Polonijnego, które stało się już piękną tradycją. Zwrócił uwagę na wagę dialogu między członkami Polonii, by te relacje żyły. Co więcej, cieszy go fakt, że takie wydarzenie przetrwało mimo pandemii.

Mogliśmy też wysłuchać przemówienia kapitana Szalutaczynskiego, który mówił o występującej współpracy okrętowej. Głos został także udzielony Tomaszowi Rzymkowskiemu, Sekretarzowi Stanu oraz Pełnomocnikowi Rządu do spraw rozwoju umiędzynarodowienia edukacji i nauki.

– Rok w rok zwiększamy liczbę polskich szkół w Malcie, Brazylii, czego wcześniej nie było – wspominał polityk.

Zaznaczył istotę takich organizacji jak Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz innych polskich oraz polonijnych organizacji poza granicami Rzeczypospolitej. Polska młodzież poza granicami kraju, dzięki działaniom polskiego rządu, ma możliwość napisania matury oraz skorzystania ze znakomitych polskich uczelni. Uczniowie mają możliwość przyjechania do Rzeczpospolitej i korzystania z bezpłatnych placówek, a w przypadku prywatnych otrzymania stypendium.

Zaznaczył, jak ważne jest, że polski język i kultura polska są chętnie przyswajane. Zapowiedział również Międzynarodowy Kongres, który będzie miał za zadanie usłyszeć o oczekiwaniach, co my Polacy – ale również Polonia – możemy poprawić.

– Nie ma dwóch takich samych sytuacji. Chcemy o tym rozmawiać, jak najlepiej wspierać Polaków za granicą, aby wracali i wspierali nas w działaniach – wspomniał minister Jan Dziedziczak.

Kolejnym prelegentem była Anna Woś z Australii, przewodnicząca Organizacji Polonia, która wspomniała, jak niski procent polskich uczniów w Belgii uczestniczy w zajęciach w polskich szkołach i podczas wydarzeń patriotycznych. Wyjątek stanowi święcenie pokarmów.

– Przypadek pokazuje, że Polonia jednak jest liczna, podobna sytuacja ma miejsce podczas wyborów, gdy poruszenie jest ogromne. Aczkolwiek inne przedsięwzięcia dla Polski mają niski procent aktywności wśród belgijskiej Polonii – stwierdziła.

Wspomniano, że niewiele osób pracuje w swoim zawodzie, bo nie mają zawodu, na który jest zapotrzebowanie. Około 90 procent z nich pracuje fizycznie.

Przemowę wygłosił także Piotr Radowski z Polsko-Austriackiego Klubu Informacji i Kultury „Sierpień ’80”. Zaznaczył, jakie realia były w powojennej Polsce, a także wspomniał o emigracji Polaków. Swoim świadectwem podzielił się także Adam Gajkowski Ze Stowarzyszenia “Nasza Polonia” w Australii. Z kolei prof. Przemysław Zegierski z Norwegii mówił o działaniach w konspiracji, o działalności na rzecz Polski w XX wieku, o powstaniu Solidarności, jak również o działalności w tamtym czasie.

Drugą część pierwszego bloku rozpoczął minister Krzysztof Szczucki.

– Takie forum jest niczym żywa historia, to dobre miejsce, aby młodzi praktycznie poznali historię, nie podręcznikowo – zaznaczył.

Powiedział, że dzięki takim wydarzeniom jesteśmy w stanie inaczej spoglądać na przeszłość.

Następnie o możliwościach litewskiej Polonii i o walce, aby przywrócić religię do litewskich szkół opowiedziała Renata Cytacka. Przedstawiła również statystyki polskich uczniów.

– Pięćdziesięciu siedmiu katechetów jest obecnie na Litwie, w tym dwunastu na emeryturze. Na szczęście istnieją szkolenia dla nauczycieli mogących uczyć religii, czy wyjazdy dla szkoleniowców – powiedziała.

Prelegent wyraziła aprobatę dla polskiego rządu, dzięki któremu polskie szkoły na Litwie dostają odpowiednie uposażenia dla katechetów. Przemówienie zakończyła wspomnieniem o zbliżających się projektach i nawiązała do słów: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.

O powstaniu Federacji Polonii Francuskiej mówił jej prezes, Stanisław Aloszko. Wspomniał również o przeszkodach, na jakie napotyka organizacja.

XXV Forum Polonijne zostało zorganizowane we współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą wraz z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej.

Krzysztof Brauer
Zespół Prasowy AKSiM

Zdjęcia

Promocja