15 czerwca 2024

Konferencja "Suwerenność monetarna Polski"

Relacja

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ponownie gościła wielu interesujących prelegentów. „Suwerenność monetarna Polski w setną rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu” – to temat dzisiejszej konferencji.

Założona w 2001 roku Akademia Kultury Społecznej i Medialnej szybko stała się jednym z wiodących ośrodków kształcenia w Polsce. To za sprawą bogatej oferty edukacyjnej i tradycji akademickiej. Jednym z kluczowych atutów Akademii jest jej zaangażowanie w organizację licznych konferencji naukowych. Jedna z nich odbyła się dziś – mówił rektor i profesor uczelni, o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

– Mam nadzieję, że ta konferencja przyczyni się do podniesienia świadomości społeczeństwa na te tak bardzo ważne tematy – zaznaczył o. dr Zdzisław Klafka CSsR

Tematem konferencji była „Suwerenność monetarna Polski w setną rocznicę wprowadzenia złotego do obiegu”. Kwestia istotna, zwłaszcza w kontekście międzynarodowej debaty na temat przyjęcia euro w Polsce.

– Gdzie była jedność tradycji, jedność języka, jedność historii, te unie wówczas – walutowe – przetrwały czy trwały najdłużej – wskazał prof. Feliks Grądalski z NBP.

Własna waluta jest jednym z kluczowych elementów suwerenności państwa. Pozwala na zachowanie niezależności ekonomicznej i politycznej. O tym, dlaczego jeszcze warto mieć własną walutę, mówił prof. Eryk Łon.

– Kraje, które posiadają własne waluty, własne banki centralne, przechodzą kryzysy finansowe czy jakieś perturbacje gospodarcze dużo łagodniej. Tak samo szybciej odbudowują gospodarkę po kryzysie – wyjaśnił prof. Eryk Łon.

Z kolei dr Mateusz Guzikowski mówił o atutach niezależności banku centralnego.

– Nasz niezależny bank centralny jest filarem niepodległości. Ma swobodę decydowania o doborze instrumentu polityki pieniężnej, który będzie skutkował tym, że złoty będzie stabilny, a więc będzie wiarygodny na arenie międzynarodowej. Swoboda decydowania, niezależność w zakresie decyzji – akcentował dr Mateusz Guzikowski.

Sobotnia debata opierała się także na doświadczeniach innych krajów, głównie Europy Środkowo-Wschodniej. Ten temat opisała szerzej prof. AKSiM, dr Dorota Żuchowska.

– Warto przyjrzeć się tym gospodarkom, które przed nami przeszły taką ścieżkę, czyli mały doświadczenie pobytu w systemie ERM II. On jest nazywany czasem „przedpokojem strefy euro” i okazuje się , że ten przedpokój dla niektórych był dość krótki, minimum wymagane2 lata, udało się Słowenii i Słowacji maksymalnie w okresie 3 lat osiągnąć spełnienie kryteriów, ale dla gospodarki Litwy to było 10,5 roku pobytu w tym przedpokoju – zwróciła uwagę dr Dorota Żuchowska.

Prof. Krzysztof Borowski mówił o inwestycjach na rynku srebrnych monet kolekcjonerskich, wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski po 2021 roku.

– Jest to rynek stabilny i systematycznie rosnący – zaznaczył prof. Krzysztof Borowski.

W związku z tym, że mija 100 lat wprowadzenia złotego do obiegu, warto także podkreślić aspekt historyczny naszej waluty. O znaczeniu reform premiera Władysława Grabskiego w dwudziestoleciu międzywojennym mówiła dr Katarzyna Kamińska.

– Zmiany które wprowadził były przede wszystkim też trudne dla społeczeństwa, one uderzały w tę najbogatszą część polskiego społeczeństwa. Chodzi o wzrost obciążeń podatkowych – podkreśliła dr Katarzyna Kamińska.

Nie zabrakło także kwestii związanych z oceną mocnych i słabych stron cyfrowej waluty banku centralnego.

– Współczesne banki centralne powinny prowadzić badania oraz pilotaże dotyczące możliwości i skutków emitowania własnej waluty cyfrowej, nawet mimo braku woli jej wprowadzenia, co stanowi rekomendację w zakresie prowadzonej polityki monetarnej – wskazała prof. Agnieszka Czajkowska.

Sesja plenarna zakończyła się wykładem na temat umiędzynarodowienia waluty w formie pieniądza cyfrowego banku centralnego.

Istnieje wiele korzyści z płatności cyfrowych: są bardziej efektywne, jak już wcześniej powiedziałem – umożliwiają lepszą transmisję polityki monetarnej – ocenił prof. Piotr Łasak.

Również w sobotę w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej miało miejsce wręczenie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych.

Gratulacje i życzymy Państwu dalszego rozwoju, a jeszcze oferta studiów podyplomowych jest dalej dla Państwa otwarta – mówił o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Szczegóły znajdują się na stronie internatowej www.aksim.edu.pl.

TV Trwam News

Zdjęcia

Zaproszenie

W tym roku obchodzimy setną rocznicę wprowadzenia do obiegu waluty narodowej – złotego.

Powołanie do życia złotego miało ogromne znaczenie dla naszego kraju po okresie utraty niepodległości.

Własna waluta narodowa jest bowiem jednym z symboli narodu, podobnie, jak flaga, hymn, czy też język. Z prawem do posiadania własnej waluty narodowej wiąże się suwerenność monetarna, czyli prawo do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Można wymienić trzy zalety suwerenności monetarnej. Są to: samodzielność decydowania o celach działania banku centralnego, samodzielność decydowania o instrumentach polityki pieniężnej oraz samodzielność decydowania o usytuowaniu banku centralnego w strukturach organów polskich władz krajowych.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zaprasza serdecznie na konferencję naukową:

SUWERENNOŚĆ MONETARNA POLSKI –
W SETNĄ ROCZNICĘ WPROWADZENIA ZŁOREGO DO OBIEGU

Konferencja stanowi okazję do naukowej refleksji nad historią polskiej polityki monetarnej, jej wkładem w rozwój społeczno-gospodarczy krajów, zarówno w okresie II Rzeczypospolitej, jak i w ostatnich dziesięcioleciach. Stanowi także możliwość debaty opartej na argumentach merytorycznych na temat obecnych celów Narodowego Banku Polskiego, kierunków polityki monetarnej i kursowej, szczególnie w kontekście nasilającej się medialnie i politycznie dyskusji o wejściu Polski do strefy euro.
Na konferencję zapraszamy wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania banku centralnego, suwerenności monetarnej dzięki posiadaniu własnej waluty (polskiego złotego), polityki kursowej oraz zagadnień związanych z zakresem numizmatyki.

Poza głosem uznanych profesorów oraz ekspertów w części plenarnej, udział w części panelowej konferencji wezmą absolwenci podyplomowych studiów trzysemestralnych „Biznes i zarządzanie” realizowanych przez AKSiM z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, którzy zaprezentują prace dyplomowe.

Promocja