1 grudnia 2001

Konferencja "Media w kulturze"

Program

  • Media w nauczaniu Kościoła – JM Rektor o. Tadeusz Rydzyk CSsR
  • Postmodernizm we współczesnej kulturze – prof. dr hab. Henryk Kiereś
  • Radio Maryja na tle systemy medialnego w Polsce – red. Dariusz Drążek
  • Rozwój mediów a globalizacja – Maria Joanna Gondek
  • Manipulacje sondażami w mediach – red.Paweł Pasionek