18 maja 2002

Konferencja "Cywilizacja chrześcijańska wobec Unii Europejskiej"

Program

  • Moralne aspekty integracji z Unią Europejską – prof. Roberto de Mattei, Uniwersytecie Cassino w Rzymie
  • Niemcy rewolucja kulturalna w mediach na przykładzie UE – Mathias von Gersdorff, Stowarzyszenie „Kinder in Gefahr”