27 października 2007

Cykl konferencji "Różne oblicza Unii" - "Traktat reformujący po konferencji międzynarodowej w Lizbonie 18-19.10.2007"

Program

  • Wprowadzenie – JM Rektor o. dr Krzysztof Bieliński CSsR
  • Informacje o frakcji IND/DEM oraz stanowisko w sprawie Traktatu Reformującego – dr n. med. Urszula Krupa, poseł do PE,
  • Informacje i komentarz po konferencji międzyrządowej – poseł Witold Tomczak, poseł do PE
  • Traktat Reformujący a sprawa polska – dr Waldemar Gontarski, dyrektor Centrum Ekspertyz Prawnych Zrzeszenia Prawników Polskich, redaktor naczelny Gazety Sądowej
  • Cele strategiczne UE w kontekście polityki niemieckiej – dr Mieczysław Ryba