17 listopada 2007

Konferencja "Nauka wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego"

Program

  • Wprowadzenie – JM Rektor Krzysztof Bieliński
  • Szanse zrównoważonego rozwoju w Polsce – prof. dr hab. Jan Szyszko
  • Pseudofilozofie źródłem zagrożeń przyrody – prof. dr hab. Henryk Kiereś
  • Filozoficzne koncepcje natury wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
  • Ochrona przyrody a ochrona środowiska – prof. dr hab. Kazimierz Tobolski
  • Wpływ wybranych ksenobiotyków występujacych w środowisku na organizm człowieka – prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk
  • Działalność człowieka a klimat – prof. dr hab. Gabriel Wójcik
  • Społeczne aspekty ochrony środowiska – dr Łucja Łukaszewicz
  • Funkcje epidemiologii lekarskiej w medycynie środowiskowej – dr n. med. Zbiegniew Hałat
  • Kryzys środowiska i jego uwarunkowania – dr Leszek Kożuchowski