24-26 kwietnia 2015

XVIII Forum Polonijne "Ojczyzna Was potrzebuje"

Relacja

W dniach 24-26 kwietnia 2015 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zostało zorganizowane XVIII Forum Polonijne. Tegoroczny zjazd reprezentantów Polonii z całego świata odbywał się pod hasłem „Ojczyzna Was potrzebuje”

Do grodu Kopernika przyjechali reprezentanci Polonii z całego świata, parlamentarzyści oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Podczas trzydniowego spotkania będą oni omawiać problemy naszego kraju oraz Polaków mieszkających za granicą.

dr Zdzisław Klafka, rektor WSKSiM, podkreśla, że inicjatywa Forum Polonijnego harmonijnie współbrzmi z misją i charyzmatem uczelni. Dodaje, że dzisiaj, kiedy postawy patriotyczne są wyśmiewane, potrzeba nam uczyć się dawania świadectwa miłości do ojczyzny.
– „Tutaj do Torunia, miejsca, w którym powstało Radio Maryja, Telewizja Trwam i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, przyjeżdżają Polacy, aby dzielić się swoją miłością do Ojczyzny. Uczymy się tego, co podkreślał św. Jan Paweł II. On pierwszy dawał świadectwo miłości do Ojczyzny. Myślę, że niejako trzeba przeżyć brak Ojczyzny, aby odkryć jej wartość na nowo i to, jak bardzo postawa patriotyczna przyczynia się również do upiększania naszego człowieczeństwa. Nie można być pięknym człowiekiem bez bycia patriotą” – podkreśla o. dr Zdzisław Klafka.

Pierwszego dnia Forum, jego uczestnicy wysłuchali wykładu pt. „Polska – niewykorzystane szanse dla zrównoważonego rozwoju Europy”. Zagadnienie to przedstawił poseł Jan Szyszko, były minister środowiska. Następnie odbyła się dyskusja, a zaraz po niej Apel Jasnogórski.

W sobotę swoje wykłady wygłosili kolejni prelegenci m. in. prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, który w przeszłości pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych. Prelegent mówił o Polonii i Polakach jako o partnerach polskiej polityki zagranicznej. Jak podkreśla – to partnerstwo jest obecnie wielorako zagrożone.
– „Dotyczy to, po pierwsze – wyborów za granicą, dlatego, że obecny rząd maksymalnie utrudnia głosowanie Polakom za granicą, po to, by nie mieć tych głosów oddanych poza granicami. Druga rzecz – pilnej interwencji wymagają wszystkie te oszczerstwa, które są wobec Polski są formułowane w ostatnich dniach” – podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, poseł PiS-u.

Niejednokrotnie w trudnych sytuacjach Polacy mieszkający za granicą szukają wsparcia we wspólnocie Kościoła, co podkreślał ks. Ryszard Głowacki, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.
– „Najpierw troska Kościoła powszechnego i zajmowanie się tegoż Kościoła problemem emigracji w ogólności, a potem przełożenie tego, co kościół naucza na naszą polską sytuację, polskie warunki i te czasy, w których przyszło nam żyć” – wskazuje ks. Ryszard Głowacki, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Stanisław Pieszko ze Związku Polaków na Litwie wygłosił referat nt. roli sprawujących władzę i mediów w Polsce w budowaniu fałszywego wizerunku Polaków na Litwie.

Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS zauważył potrzebę współpracy na co dzień pomiędzy obywatelami w kraju i za granicą. Jest to szansa – jak podkreśla – na umocnienie wspólnoty narodowej i wzmocnienie Polski na arenie międzynarodowej.
– „Polska, wspólnie z Polakami żyjącymi na obczyźnie, może stworzyć bardzo silne lobby, które wpłynie pozytywnie na naszą wspólnotę narodową, na to, ze będziemy mogli osiągnąć lepszą pozycję międzynarodową. Dziśnie ma współpracy rządem w Warszawie, a Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Ta współpraca powinna być codzienna. Chociażby ostatnia kwestia tych kłamstw wobec nas. Tu jest niezbędna stanowcza reakcja przede wszystkim oczywiście ze strony władz polskich, ale także przy wsparciu Polonii. Wtedy możemy doprowadzić do tego, że Polska będzie szanowana poza granicami naszego kraju” – podkreślił poseł Mariusz Błaszczak

To wielka radość, że mogę tutaj być – mówi Regina Parchejczuk z Mińska założycielka i kierownik polskiego chóru „Czerwone Maki”.
– „To jest wielkie wydarzenie, na które oczekuję co roku. To dla mnie wielka rzecz spotkać się z Polakami, z Polonią całego świata. Tu jest pojednanie serc i dusz. Wszyscy tego doświadczamy. (…) To mi daje dużo sił, mam satysfakcję z tego, że uczestniczę w takim forum” – powiedziała Regina Parchejczuk

W sobotni wieczór w programie Forum Polonijnego znalazło się otwarcie wystawy IPN „Milcząc, wołają”, występ słowno-muzyczny: W hołdzie Powstańcom Warszawskim i Żołnierzom Niezłomnym, w wykonaniu studentów WSKSiM oraz Apel Jasnogórski.

Trzeci dzień spotkania rozpoczęło wystąpienie europosła i wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa PE Janusza Wojciechowskiego. Wygłosił on referat „Ochrona polskiej ziemi – czasu zostało niewiele”. Następnie odbyła się dyskusja panelowa, a bezpośrednio po niej podsumowanie dyskusji panelowych. W południe uczestnicy udali się do Górska, na miejsce uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, by pomodlić się i złożyć wieniec.

Uczestnicy mieli również możliwość zwiedzić wraz z architektem budowaną świątynię – wotum wdzięczności za największego z rodu Polaków i Słowian.

W centrum niedzielnego – ostatniego dnia forum była wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ks. abp. Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko kamieńskiego.

XVIII Forum Polonijne zakończyło się podsumowaniem wszystkich dyskusji panelowych i stworzeniem piętnastu pisemnych uchwał.

Program

24 kwietnia 2015 r. (piątek)

17:00 Rejestracja Gości w Hotelu Akademickim

18:00 Otwarcie Forum: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, JM Rektor WSKSiM, inż. Zbigniew Wysocki, Prezes PSM-G im. E. Kwiatkowskiego

18:30 Kolacja

19:30 prof. dr hab. Jan Szyszko, Poseł RP: Polska – niewykorzystane szanse dla zrównoważonego rozwoju Europy

20:15 Panel dyskusyjny

21:00 Apel Jasnogórski


25 kwietnia 2015 r. (sobota)

7:00 Eucharystia

8:00 Śniadanie

9:30 Złożenie hołdu Świętemu Janowi Pawłowi II

9:45 Słowo Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego

9:50 Wybór prezydium Forum oraz powołanie Komisji ds. Uchwał i Wniosków

10:00 prof. dr hab. Krzysztof Szczerski, Poseł RP, Wiceminister spraw zagranicznych w latach 2007-2008: Polonia i Polacy jako partnerzy polskiej polityki zagranicznej

10:30 Panel dyskusyjny

11:00 prof. dr hab. Piotr Małoszewski, Monachium, Przewodniczący Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w Niemczech: Polscy katolicy w Niemczech i ich organizacje

11:30 Panel dyskusyjny

12:00 Przerwa

12:30 ks. Ryszard Głowacki, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej: Kościół solidarny posługujący Polakom na obczyźnie

13:00 Panel dyskusyjny

14:00 Obiad

15:30 Stanisław Pieszko, Związek Polaków na Litwie: Rola sprawujących władzę i mediów w Polsce w budowaniu fałszywego wizerunku Polaków na Litwie

16:00 Panel dyskusyjny

16:30 Barbara Dobrzyńska, Dyrektor Teatru Fijewskich: Emigracja dla rozwoju polskiej kultury

17:00 Panel dyskusyjny

17:30 Przerwa

18:00 Mariusz Błaszczak, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS: Ojczyzna Was potrzebuje

19:00 Kolacja

20:00 Oficjalne otwarcie wystawy IPN: Milcząc, wołają, dr Przemysław Wójtowicz, WSKSiM, IPN

20:10 Program słowno-muzyczny: W hołdzie Powstańcom Warszawskim i Żołnierzom Niezłomnym, w wykonaniu Studentów WSKSiM; scenariusz i reżyseria: Barbara Dobrzyńska

21:00 Apel Jasnogórski

26 kwietnia 2015 r. (niedziela)

7:00 Śniadanie

9:00 Janusz Wojciechowski, Poseł PE, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa PE: Ochrona polskiej ziemi – czasu zostało niewiele

9:30 Panel dyskusyjny

10:00 Podsumowanie dyskusji panelowych – podjęcie uchwał

11:30 Przerwa

12:00 Wyjazd do Górska na miejsce uprowadzenia Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

13:00 Obiad

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:30 Eucharystia pod przewodnictwem JE ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego

17:00 Podsumowanie i zakończenie XVIII Forum Polonijnego

17:30 Kolacja

Promocja