13 kwietnia 2019

Konferencja "Dylematy Etyczne i Społeczne w Trudnych Sytuacjach Medycznych Początku i Końca Życia"

Relacja

13 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa, której tematem były „Dylematy Etyczne i Społeczne w Trudnych Sytuacjach Medycznych Początku i Końca Życia”. Wydarzenie odbyło się w ramach VIII Bydgoskich Dni Bioetycznych. Głównym organizatorem była Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej.

Badania prenatalne, problemy etyczne niepełnosprawnych kobiet w ciąży, hospitalizacja czy eutanazja u dzieci i dorosłych – to tylko niektóre z poruszonych tematów, które – zdaniem kierownika naukowego konferencji prof. Władysława Sinkiewicza – są tak rzadko podejmowane podczas studiów medycznych.

Specjaliści z całej Polski w dwóch sesjach naukowych wygłosili prelekcje dotyczące etycznych zagadnień współczesnej medycyny. Ich celem było przybliżenie zebranym gościom dylematów związanych z godnością człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

W wydarzeniu uczestniczyli studenci WSKSiM z Ojcem Rektorem Zdzisławem Klafką.

Maria Tomczyk

Zdjęcia