10 kwietnia 2019

XVIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu "Przyszłość Cywilizacji Zachodu": "Pedagogika – nauka czy ideologia?"

Szczegóły

Katedra Filozofii Kultury i Sztuki KUL, Sekcja Historii Filozofii UKSW, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii” oraz Adler-Aquinas Institute (USA), zapraszają na XVIII Międzynarodowe Sympozjum z cyklu «PRZYSZŁOŚĆ CYWILIZACJI ZACHODU» Pedagogika – nauka czy ideologia? 10 kwietnia 2019 (środa) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Program

PANEL DYSKUSYJNY (sala CTW-114)

10.00 Otwarcie Sympozjum – JM REKTOR KUL Ks. Prof. dr hab. Antoni DĘBIŃSKI

10.10-10.30 Pedagogika: w służbie człowieka czy ”nowego porządku świata?” – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)

10.30-10.50 Pedagogia perennis – Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczak (KUL)

10.50-11.10 Pedagogika przez media – szanse i zagrożenia – o. dr Zdzisław Klafka (Rektor WSKSiM, Toruń)

Dyskusja

11.40-12.00 Przerwa na kawę

THE SOURCES OF THE CRISIS OF AMERICAN EDUCATION (sala CTW-114)
12.00-12.30 Ideology and Aristotelian Philosophy (Ideologia i filozofia arystotelesowska) – prof. Richard FAFARA (Adler-Aquinas Institute, USA)

12.30-13.00 The Chief Cause of the Widespread Disappearance of Contemporary Catholic Colleges and Universities from the West and How to Reverse It (Przyczyny zaniku uczelni katolickich i drogi naprawy) – prof. Peter A. REDPATH (Adler-Aquinas Institute, USA) 

Dyskusja

PEDAGOGIKA PRZECIW ANTYPEDAGOGICE – WOKÓŁ MYŚLI O. Jacka Woronieckiego OP (sala CTW-02)

12.00-12.20 Dlaczego pedagogika o. Jacka Woronieckiego jest ciągle aktualna? – prof. Krzysztof Wroczyński (KUL) 

12.20-12.40 Elementy kultury arystokratycznej w myśli o. Jacka Woronieckiego – Marian Kryk (KUL)

12.40-13.00 o. Jacek Woroniecki a J. J. Rousseau: spór o naturę – Tomasz Mitraszewski (KUL) 

13.00-13.20 Ks. Piotr Skarga a o. Jacek Woroniecki: próba porównania – Iwona Brzozowska (KUL)

Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa na obiad

PANEL DYSKUSYJNY (sala CTW-114)

15.00-15.20 Ideologizacja pedagogiki – współczesne tendencje – dr hab. Barbara Kiereś (KUL)

15.20-15.40 Wychowanie filozoficzne dla pedagogiki – prof. dr hab. Artur Andrzejuk (UKSW)
15.40-16.00 Polskie wzorce: pedagogika „ożywienia narodowego” z okresu przełomu XIX i XX w. – dr Artur Mamcarz-Plisiecki (KUL)

Dyskusja

16.30-16.50 Pedagogika R. Steinera i M. Montessori – dr hab. Imelda Chłodna-Błach (KUL)

16.50-17.10 Destrukcja etycznego i racjonalnego myślenia o wychowaniu – dr hab. Mikołaj Krasnodębski (PWSZ, Głogów)

17.10-17.30 Pedagogika a żądania LGBT – dr hab. Marek Czachorowski (KPSW, Bydgoszcz)

Dyskusja

18.00 Podsumowanie i zamknięcie sympozjum – prof. dr hab. Piotr Jaroszyński (KUL)  

Promocja