26-28 kwietnia 2019

XXII Forum Polonijne "Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej"

Relacja

„Polonia to nasza wielka troska i każde dzieło to tworzenie wspólnoty narodowej. Jest to ważne i istotne dla nas Polaków” – tymi słowami Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP, zainaugurował XXII Forum Polonijne pod hasłem: „Patriotyzm w kulturze i tradycji narodowej”. Obyło się ono w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Podczas przemówienia, Marszałek Senatu odniósł się również do swoich spotkań z Polonią mieszkającą na wschodzie Europy. Wyraził uznanie dla mieszkających tam Polaków, którzy troszczą się o zachowanie tradycji narodowej i religijnej.

Konferencję polonijną rozpoczęto od Mszy Świętej w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, którą sprawował o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Podczas homilii Ojciec Rektor, powołując się na nauczanie św. Jana Pawła II, wskazał na ważność zachowania tożsamości polskiej oraz dbania o kulturę i zwyczaje polskie na całym świecie.

Oficjalnego otwarcia Forum Polonijnego, dokonał Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski. Podczas przemówienia podziękował zgromadzonym za przybycie.

– Przed nami na pewno dużo pracy. Dziękuje, że Państwo przyjęliście zaproszenie i tutaj jesteście, to znaczy, że chcecie Państwo pracować nad współpracą pomiędzy Polską a Polonią. To wspaniałe, kiedy profesorowie przyjeżdżają do Polski i dzielą się z nami swoim sukcesem – mówił w auli WSKSiM Stanisław Karczewski.

Marszałek Senatu RP przedstawił również plany dotyczące ośrodków dla repatriantów, które mają powstać w każdym województwie.

Jednym z wielu znamienitych gości był Michał Zaleski, Prezydent Torunia, którym podziękował przedstawicielom Polonii za przybycie i życzył miłego pobytu.

– Cieszę się, że przybyła tutaj Polonia z pięciu kontynentów. Dziękujemy za podróż do Polski, do miejsca ukochanego i zauważenia w tej podróży miasta Torunia. Proszę przyjąć życzenia jak najciekawszego spotkania ­­– spotkania z ukochaną Ojczyzną – dziękował Michał Zaleski.

Następnie głos zabrał gospodarz Forum – o. dr Zdzisław Klafka CSsR, który mówił o potrzebie oceny własnego patriotyzmu. Podkreślił rolę spotkania zadając pytanie wszystkim zebranym:

– Trzeba nam pytać: Co jest miarą patriotyzmu i polskości?  Dobrze, że chcecie się tutaj Państwo spotykać i zrobić rachunek sumienia z naszego patriotyzmu. Niech to XXII Forum Polonijne będzie owocne dla nas wszystkich, naszą pomocą w zbudowaniu i uczeniu polskości na fundamencie wiary Chrystusowej – zaakcentował Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

Jako ostatni pierwszego dnia Forum głos zabrał kpt. Józef Gawłowicz, który zwrócił uwagę na kwestię Wielkiej Emigracji będącej ruchem emigracyjnym ludności polskiej i potrzebę kultywowania patriotyzmu wśród Polaków.

Na zakończenie odczytany został list skierowany do uczestników forum, napisany przez J.E ks. bpa Wiesława Lechowicza, delegata ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Drugi dzień Forum Polonijnego rozpoczął się od złożenia hołdu św. Janowi Pawłowi II pod pomnikiem, który znajduje się przed budynkiem WSKSiM. Następnie wybrano prezydium Forum oraz powołano Komisję ds. Uchwał i Wniosków. Pierwszą sesję plenarną otworzył Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP, który podkreślił, że patriotyzm to walka o prawdę i dobre imię Polski.

– Tutaj rozmawiamy o fundamencie, o tym, co nas łączy. To właśnie umiłowanie Ojczyzny, budowanie wspólnoty narodowej. Będziemy odpowiadać na pytanie, czym jest patriotyzm? Jak wyglądał w przeszłości, jak rozumiemy go współcześnie, jak definiujemy go na przyszłość, jak będziemy uczyć patriotyzmu nasze dzieci? Oto pytania, które stawiamy sobie podczas tego spotkania – rozpoczął Marszałek.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jan Szyszko, były Minister Środowiska, który w swojej prelekcji pt. „Puszcza Białowieska – dziedzictwem kultury i tradycji” przypomniał głośną sprawę oskarżania Polski na arenie międzynarodowej o rzekomą bezpodstawną wycinkę lasów państwowych.

– Puszcza Białowieska, która w ⅓ swojej powierzchni znajduje się na terenie Polski, jest jednym z najlepiej użytkowanych przez człowieka zasobów leśnych. Zarzuty, że Polska nie chroni zasobów leśnych, są nieprawdziwe. Puszcza Białowieska to perła przyrodnicza, dlatego uruchomiliśmy proces naprawczy, dokonujemy inwentaryzacji jej cennych zasobów, abyśmy mogli cieszyć się nią my i kolejne pokolenia – podkreślał Minister.

Prelegent określił Polskę, jako unikat pod względem zasobów przyrodniczych oraz wzór do naśladowania pod kątem ochrony leśnej. Dodał, że to jeden z elementów współczesnego patriotyzmu.

Kolejnym mówcą był Bogdan Kulas, Wiceprezes Związku Polaków w Norwegii. Tematem przewodnim jego wystąpienia były inicjatywy kulturalno-społeczne Polonii w Norwegii. Gość zwrócił uwagę na duży wzrost zamieszkania Polonii na norweskiej ziemi z poziomu 4-6 tysięcy w latach 80. do blisko 200 tysięcy obecnie. Prelegent nakreślił kilka ważnych inicjatyw polonijnych, takich jak: polonijny fundusz ubezpieczeń zdrowotnych, akcja protestacyjna przeciwko ustawie S. 447 na rzecz obrony dobrego imienia Polski i Polaków na świecie, czy Polsko Polonijna Unia Gospodarcza.

Pierwszą część sesji plenarnej zakończył ks. Józef Aszkiełowicz z Wilna, który zwrócił uwagę na religijną siłę naszego kraju. 

– To w Polsce jest najsilniejszy Kościół w porównaniu do całej Europy. My na Wileńszczyźnie trzymamy się kurczowo polskości. Ci, co odwracają się od polskości, odwracają się od wiary. Naród, który nie zna swojej misji, staje się etniczną masą – akcentował ks. Józef Aszkiełowicz.

Po Mszy Świętej w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II rozpoczęła się druga część obrad, którą otworzył Robert Schwartz – członek grupy doradczej prezydenta stanów Zjednoczonych, profesor nauk medycznych, członek honorowy 21 towarzystw naukowych na świecie. Jego prezentacja była poświęcona walce z wirusem HIV.

– Mamy bardzo dobry czas do działania. Amerykański rząd sprzyja tej walce, posiadamy odpowiednie narzędzia i doświadczenie, aby osiągnąć wymierne efekty i zmniejszyć liczbę zachorowań na AIDS – mówił Profesor.

Jako ostatni głos zabrał poseł Jan Dziedziczak. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Wpływ kultury na promocję Polski za granicą”, podał propozycję wypromowania wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, jako symbolu Polski.

– Ten obraz jest elementem tożsamości polskiej. Czwarte sanktuarium na świecie to Częstochowa. Warto, aby to miejsce i ten obraz stały się częścią naszej roli, jaką jest ożywienie europejskiej cywilizacji opartej na filarze chrześcijańskim – podkreślał Poseł.

Drugą sesję plenarną zakończyła dyskusja. Zwieńczeniem drugiego dnia był koncert upamiętniający rok Stanisława Moniuszki z udziałem Witolda Żołądkiewicza oraz Roberta Matusiaka.

Trzecią sesję plenarną otworzył Adam Kwiatkowski, minister oraz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Na początku podziękował za inicjatywę spotkań, które Ojcowie Redemptoryści podejmują już od wielu lat. Zaznaczył, że jest to bardzo ważna inicjatywa.

– Takie Forum stwarza miejsce do dyskusji i rozmowy, do wymiany poglądów, które przecież mamy różne. Przyjechaliśmy tutaj z różnych stron świata. Mamy różne problemy, z którymi się stykamy. Zupełnie inne, w różnych miejscach świata. Mało jest takich narodów, jak naród Polski, z których tak wielu mieszka poza granicami swojego kraju – podkreślał minister Kwiatkowski.

W prelekcji zatytułowanej „Działalność Prezydenta RP na rzecz Polonii i Polaków za granicą” mówił o wielu inicjatywach, jakiś podejmuje się Andrzej Duda, Prezydent Polski.

– Ważne, żeby budować więź pomiędzy Polakami. Aby Polacy tworzyli jedną wspólnotę, w której osoby mieszkające poza Polską wiedziały, że Polska będzie zawierała głos w ich sprawach, w ich problemach – zwracał uwagę Minister.

Referat prof. Jana Zdzisława Ryna, byłego ambasadora w Chile i w Argentynie. dotyczący roli śp. Jana Kobylańskiego w integracji Polaków w Ameryce Łacińskiej przedstawiła red. Katarzyna Cegielska.

– Dokonał wielu rzeczy a niestety w mediach tych liberalnych jego obraz postaci był bardzo mocno zniekształcony – napisał w referacie prof. Jan Zdzisław Ryn.

Zaznaczył, że Prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej w latach 2004-2006 został posądzony niesłusznie.

– Były to wielkie oskarżenia, mocne słowa odzierające z godności. Medialne wnioski o ekstradycję pojawiły się i obiły szerokim echem nie tylko po całym kraju, ale też i po świecie. Jan Kobylański został publicznie oskarżony, wręcz zlinczowany słowami. Polska Agencja Prasowa w 2006 r. podała małą notatkę informując, że szef pionu śledczego IPN-u Witold Kulesza poinformował, iż nie znaleziono dowodów, by prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej, Jan Kobylański istotnie zadenuncjował w czasie wojny Niemcom małżeństwo Żydów – odczytała red. Katarzyna Cegielska.

Uroczystego podsumowania XXII Forum Polonijnego dokonał o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM. Następnie sprawowana była Msza Święta w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Po Eucharystii goście udali się na zwiedzanie siedziby Telewizji Trwam i Radia Maryja oraz spacer po toruńskiej starówce.

Obok toruńskiej uczelni oraz Stanisława Karczewskiego współorganizatorami Forum Polonijnego były: Instytut Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II oraz Polskie Stowarzyszenie Morsko–Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Patronat medialny nad Forum objęły m.in. Radio Maryja i TV Trwam.

Emilia Augustynowicz
Zespół Prasowy WSKSiM

Zdjęcia

Promocja