29 lutego 2020

Sympozjum "Perspektywy dla polskiego rolnictwa"

Zapowiedź

29 lutego 2020 r. (sobota) w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Starotoruńskiej 3, o godz. 11.00, odbędzie się konferencja pt. „Perspektywy dla polskiego rolnictwa”. Na godz. 9.30 zaplanowana jest Msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR zwrócił uwagę, że na konferencji pt. „Perspektywy dla polskiego rolnictwa” będą goście z różnych środowisk.

– Na konferencji wystąpią m.in.: Janusz Wojciechowski – komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa; Jacek Sasin wicepremier, minister aktywów państwowych; Anna Gembicka – sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Zbigniew Kuźmiuk – europoseł PiS; Krzysztof Jurgiel – europoseł PiS, b. minister rolnictwa; prof. Marcin Szewczak, który przedstawi temat: <>; Szczepan Wójcik z Instytutu Gospodarki Rolnej; Bogdan Konopka – główny lekarz weterynarii; p.o. prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski oraz Marcin Wroński – zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – powiedział dyrektor Radia Maryja.

Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej, zaznacza, że konferencja będzie możliwością spotkania się osób, które dbają o polskie rolnictwo i jego potęgę.

– Celem jest konsolidacja wszystkich grup rolników oraz osób, które z rolnictwa żyją, jest to ich źródło dochodu, mieszkają na wsi, ale też odpowiadają za rolnictwo z ramienia związków, jakie reprezentują. Będziemy mieli bardzo dużo gości, którzy odpowiadają za cały rynek rolny w Polsce. Począwszy od osób, które uprawiają ziemię, a więc odpowiadają też za produkcję zboża itp., ale również produkcja mięsa, produkcja drobiu, produkcja wołowiny, produkcja trzody chlewnej – podkreślił Szczepan Wójcik.

W panelu dyskusyjnym udział wezmą przedstawiciele wielu branż.

– Przedstawiciele sektorów rolnictwa i hodowli: drobiu, jaj, mięsa wołowego, trzody chlewnej, futer, mleczarstwa. (…) Zapraszamy rolników i hodowców różnych sektorów – dodał o. Tadeusz Rydzyk, Dyrektor Radia Maryja.

Relacja

29 lutego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum „Perspektywy dla polskiego rolnictwa”. Współorganizatorem konferencji był Instytut Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. Podczas sympozjum prelegenci poruszali ważne kwestie związane z rozwojem polskiego rolnictwa. Zwrócili również uwagę na szanse i zagrożenia dla zajmujących się tą dziedziną gospodarki. Przemówienie wygłosił m.in. komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. 

Sympozjum otworzył oraz powitał zebranych gości Andrzej Jaworski, prezes Rady Instytutu Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II. Przytoczył on słowa Ojca Świętego mówiące o godności pracy rolnika, o pracy, którą należy niezwykle szanować, bo to ona daje chleb ludzkości. Następnie przekazał do tworzonego właśnie Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. Jana Pawła II 96 złotych i srebrnych guzów należących do jednego z polskich magnatów.

Jako pierwszy głos zabrał  o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel WSKSiM.  W swoim wystąpieniu dziękował rolnikom za przykład dobrego życia. 

 – W dzisiejszych czasach dostrzegamy zaprzeczenie rozumu i etyki. Dziękuje wam za to, że strzeżecie wiary, bo bez Pana Boga nic nie ma – podkreślał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.  

Przypominał również o tym, że wiara, rozum i ojczyzna są najważniejszymi aspektami naszego życia, które powinniśmy nieustannie rozwijać.

Następnie głos zabrał komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, który w swoim przemówieniu odpowiedział na pytania: Czy ekologia i rolnictwo skazane są na konflikt oraz czy są w stanie ze sobą współdziałać?

 – Nie jesteśmy skazani na konflikt, wręcz przeciwnie, mamy wszelkie szanse, żeby mądrze wykorzystując  ten trend, jakim jest potrzeba zmiany rolnictwa na bardziej przyjazne środowisku, naprawdę możemy osiągnąć bardzo wiele w Polsce i w Europie – powiedział Janusz Wojciechowski. 

Komisarz apelował również, aby nie traktować rolników jak wrogów ekologii i środowiska, ale jako ofiary, bo to na nich najbardziej odbijają się problemy związane z ociepleniem i ekologią. Kończąc swoją wypowiedź, podkreślił, że priorytetem dla Unii Europejskiej powinien być rozwój małych, rodzinnych gospodarstw, które stanowią ¼ polskich gospodarstw. Dodał, że to dzięki nim rolnictwo ma szansę w pełni się rozwinąć. 

Po wykładzie Komisarza, list wicepremiera Jacka Sasina odczytał Artur Soboń. Wicepremier podkreślał w nim, że problemy wsi łączą w sobie wiele aspektów począwszy od struktury agrarnej, przez produkcje rolną, po ukształtowanie rynku produktów żywnościowych. 

„Odpowiedzialność sprawujących władzę polega na uwzględnieniu potrzeb i możliwości rozwoju wszystkich pracujących dla rolnictwa w kontekście polityki unijnej i wyzwań, jakie stoją przed globalnymi rynkami rolnymi” – napisał w liście Jacek Sasin.

Podkreślał również, że kluczową rolę z punktu widzenia polskiej wsi odgrywa perspektywa dostosowania  finansowania rolnictwa do potrzeb rolników i wzmocnienia naszej konkurencyjności na międzynarodowych rynkach żywnościowych.

Kolejnym prelegentem był europoseł Krzysztof Jurgiel. Mówił o globalizacji rolnictwa oraz o sposobach polepszenia życia mieszkańców wsi. 

– Polscy rolnicy są aktywni, mają coraz większą wiedzę. Przed nami jest szansa na nowe perspektywy, ale musimy wszyscy wspólnie współpracować, aby wypracować rozwiązania, które potem będą realizowane – mówił europoseł.

Następnie głos zabrał europoseł Zbigniew Kuźmiuk, który swoje przemówienie wygłosił na temat budżetu Unii Europejskiej przeznaczonego na rozwój rolnictwa. 

– Najważniejszą obecnie polityką jest polityka rolna i jest na nią przeznaczona kwota 368 mld euro.  Koniecznością zwiększenia środków na rolnictwo jest Nowy Zielony Ład, czyli nowe obowiązki nakładane na rolników. Jeżeli chcemy rolnictwo i rolników obciążyć nowymi obowiązkami, to po prostu trzeba będzie im za to zapłacić, i właśnie na to potrzebne są dodatkowe pieniądze – podkreślał europoseł.

Kolejną prelekcję pt. „Lokalne inicjatywy społeczne” wygłosiła sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Anna Gembicka. Zwróciła m.in. uwagę na rozkwit Kół Gospodyń Wiejskich.

– Koła Gospodyń Wiejskich przeżywają renesans. W tym roku zarejestrowano 9000 takich organizacji. Rozwijają się dzięki sprzedaży produktów i rękodzieł, czy organizację festiwali. Taka działalność promuje wieś, region i służy rozwojowi organizacji – podkreślała Anna Gembicka.

Następnie  głos zabrał prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik. Tematem jego wystąpienia były uwarunkowania determinujące rozwój polskiego rolnictwa. 

– Budujemy państwo oparte między innymi na gospodarstwie rolnym. Rolnik, który przez lata inwestuje miliony złotych w gospodarstwo, musi mieć pewność, że przez okres spłaty kredytu nie spotka go żadna niespodzianka – mówił Wójcik.

Na temat „Rolnictwo szansą polskiej gospodarki” mówił profesor Marcin Szewczak. Apelował, by w rolnictwie łączyć tradycję z nowoczesnością. Wyjaśnił, że tylko w ten sposób możemy rozwinąć polskie rolnictwo, nie tylko jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, ale również jeśli chodzi o te małe, rodzinne gospodarstwa.  

– Znajdujemy się w idealnym miejscu i czasie, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa. Jest w nas potencjał, który musimy wykorzystać, aby rozwinąć polskie rolnictwo – powiedział prof. Szewczak.

Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka w swoim wykładzie mówił o polskiej weterynarii jako części nowoczesnego państwa. Apelował, by nie dawać się propagandzie pseudoekologizmu i nie pozwalać wmówić sobie, że powinniśmy pić mleko z roślin. Podkreślał również, że weterynaria jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego Polski, oraz że należy dbać o zdrowie ludzi poprzez dbanie o zdrowie zwierząt, które trafiają później na nasze stoły.

Następnie głos zabrał prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski.  

– Rozwój konkurencyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego to rzecz, która powinna napędzać polskich rolników – powiedział prezes.

Mówił również o korzyściach wynikających ze współpracy rolników, takich jak wzrost siły przetargowej, optymalizacja kosztów, wzmocnienie struktur dystrybucji czy większa elastyczność. 

Następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych Michał Wiśniewski. Wskazał na potrzebę wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań.

– Polskie rolnictwo to unikat, bo łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Chcę, by rolnicy nie bali się nowych technologii, tylko traktowali je jako ogromną pomoc i wykorzystywali do rozwoju – powiedział Michał Wiśniewski.

Dyrektor przedstawił również kilka nowych technologii, które od niedawna pomagają rolnikom w rozwoju gospodarstw.

Kolejnym prelegentem był wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marcin Wroński. Powiedział on, że polskie rolnictwo jest w tej chwili w takiej sytuacji, w której nie ma barier przemysłowych. Dodał, że musimy stać się ekspertami w dziedzinie żywności, żeby pozyskać jak najwięcej eksporterów, a eksport ten systematycznie rośnie, co dobrze wróży na przyszłość.

Wiceprezes Zarządu B-2M Sp. z.o.o. Jarosław Malczeski mówił o trudnościach administracyjnych i przeszkodach w rozwoju sektora grup producentów rolnych. 

– Gospodarstwa rolne w tym momencie mają ogromne kredyty, a obcy kapitał dyktuje Polakom ceny. Zatem dzisiejsza rola spółdzielni jest niezwykle ważna – podkreślał wiceprezes.

Następnie głos zabrał Prezes ArtAgro Polska Sp. z.o.o. Paweł Piętka, który w swojej prelekcji zwrócił uwagę na ogromne zagrożenie dla rolników, jakim jest susza. Przedstawił alternatywne rozwiązanie, jakim jest woda w czwartym stanie skupienia. 

Ostatnim z prelegentów był wiceprezes Izby Gospodarczo-Handlowej Rynku Społecznego Tomasz Kubik. Mówił on o roli budżetu unijnego, który – mądrze wykorzystany – jest w stanie dynamicznie rozwinąć polskie rolnictwo. 

Po wystąpieniach wszystkich prelegentów odbył się panel dyskusyjny. Sympozjum zakończył rektor uczelni, o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Podczas przerw, w ramach radia SIM, studenci przeprowadzili wywiady z zaproszonymi gośćmi, a całe sympozjum można było obejrzeć w TV TRWAM.

Zdjęcia

Promocja