16 października 2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

Relacja

16 października 2021 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022. Tego dnia uczelnia świętowała dwudziesty rok działalności edukacyjnej.

Zgromadzonych gości oraz studentów powitał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel. Podkreślił, że uczelnia od początków swojego istnienia szukała prawdy.

– 43 lata temu został wybrany Papież Polak. To on ciągle przypominał, byśmy chcieli bardziej być, niż mieć i tego też życzę wszystkim studentom. Dziękuję Panu Bogu za tę uczelnię, w której szuka się prawdy, a nie szerzy ideologię. Potrzeba takich uczelni. Bądźcie wszyscy świadkami prawdy – mówił Rektor-Założyciel.

O. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, zwrócił uwagę na owoce pracy i nauki w toruńskiej Uczelni.

– Działalność naukowo-dydaktyczna Uczelni przez 20 lat nie zamykała się w obrębie materialnych murów. Za pośrednictwem Radia Maryja i TV Trwam owoce ludzkiej myśli, czerpiącej z pokorą z głębi Bożej Mądrości, ubogacały serca i umysły Polaków rozproszonych po wszystkich zakątkach ziemi – zwrócił uwagę o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Z okazji Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022 w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Prezydent RP skierował list do władz, pracowników oraz studentów toruńskiej uczelni. List odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

– Uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci. Poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis wszelkich przejawów ludzkiej aktywności – to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elit i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu – wskazał prezydent Andrzej Duda.

List do władz, pracowników oraz studentów wystosował także Premier RP. List odczytał Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

– Życzę Państwu, aby Nowy Rok Akademicki 2021/2022 w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej był dla studentów rozpoczynających kształcenie początkiem fascynującego spotkania ze sztuką i nowym środowiskiem. Natomiast dla starszych roczników, wykładowców i pracowników naukowych czasem podejmowania nowych inicjatyw i wyzwań oraz odkrywania innowacyjnych rozwiązań. Wierzę głęboko, że zaangażowanie uczelni w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze służy realizacji misji w duchu konstytucyjnej zasady dobra wspólnego – podkreślił w liście premier Mateusz Morawiecki.

Wśród zaproszonych gości był minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. Minister mówił, że działalność uczelni to dwadzieścia lat nieustanej walki o prawdę.

– 20 lat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to ciągła walka o prawdę. Ciągłe poszukiwanie prawdy. O. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel, zadaje często pytanie: „Co by było, gdyby nie Radio Maryja? Co by było, gdyby nie Telewizja Trwam? Co by było, gdyby nie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu?”. Odpowiedź jest prosta. Gdyby nie było w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ciągłego poszukiwania prawdy, to walec laicyzacji, który widzimy na Zachodzie, przejechałby przez Polskę, ale nie przejechał i nie przejedzie, bo jest, a w zasadzie była – Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej – akcentował prof. Przemysław Czarnek.

Decyzją ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej awansowała do statusu Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.

– Była, dlatego że podczas mojego pobytu w tym miejscu, kiedy zostałem ministrem edukacji i nauki, padło pytanie: „Czym jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy pracy, którą się tutaj wykonuje?”. Drodzy Państwo, podjąłem decyzję, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyła swoje istnienie 14 października 2021 roku. Od tego dnia mamy Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – poinformował minister edukacji i nauki.

Następnie głos zabrał rezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, który skierował słowo do profesorów uczelni, zgromadzonych studentów oraz zaproszonych gości.

– Już teraz Akademia Kultury Społecznej i Medialnej swoją działalnością potwierdza, że zaspokaja aspiracje naukowe studentów i studentek. (…) Całej społeczności akademickiej przekazuję słowa uznania i najlepsze życzenia na ten rok akademicki. Kłaniam się całej wspólnocie akademickiej. Życzę udanego roku akademickiego i w zgodzie z uczelnianym zawołaniem »Fides, Ratio et Patria« – Szczęść Boże! – mówił Michał Zaleski.

Minister Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, odznaczył Sztandar Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Medalem „Pro Bono Poloniae”.

– To ogromny honor i zaszczyt móc wręczyć Medal „Pro Bono Poloniae”, dziękując za dwadzieścia lat służby narodowi polskiemu, służby Rzeczypospolitej, bo tej kategorii należy oceniać wszystko, co dzieje się w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – zaznaczył minister.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

– Nauczyciele akademiccy powinni tak wypełniać swoje zadanie, aby młodzi ludzie przygotowani byli do wypełniania obowiązków nie tylko w swojej profesji, ale mieli również ukształtowane prawe sumienia. Św. Jan Paweł II wielokrotnie o tym mówił. Podkreślał, że Polska potrzebuje całościowego kształcenia i wychowania studentów, bo uczelnie są także miejscem formacji młodego pokolenia, które ma stanowić przyszłą inteligencję – akcentował prof. Janusz Kawecki.

Po zakończonych uroczystościach w auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej zgromadzeni goście i studencki udali się na Eucharystię do Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej.

– Kochać znaczy chcieć dobra osoby kochanej. To nie tylko przyjemne uczucie. Miłość kosztuje i zawsze stawia wymagania. Ona najpiękniej wyraża się poświęceniem i ofiarą. (…) Miłość krzyżuje nasz egoizm – szukanie samych przyjemności, stawianie się ponad drugimi. Łatwo się w tym wszystkim pogubić i zejść z drogi prawdziwej miłości, by poprzestać na tym, co wydaje się łatwiejsze i przyjemniejsze, a co nie jest już miłością – mówił podczas homilii ks. bp Andrzej Suski.

Po zakończonej Eucharystii absolwenci studiów licencjackich i magisterskich odebrali dyplomy ukończenia studiów. Po uroczystym wręczeniu dyplomów zgromadzeni udali się do Amfiteatru obok Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, gdzie wykonano tradycyjne zdjęcie absolwentów z władzami uczelni.

 

Zespół Prasowy AKSiM
Emilia Augustynowicz

Zdjęcia