11 maja 2021

Konferencja "#visualization. Słowo – Obraz – Dźwięk"

Szczegóły

W czasie niepokoju w Polsce i na świecie powodowanego przez koronawirusa, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej nie rezygnuje ze swojej aktywności. Kiedy wszyscy odwołują lub przekładają konferencje, my wręcz przeciwnie – organizujemy je… ale w sposób cyfrowy, on-line. Tym samym dajemy możliwość uczestniczenia w wydarzeniu pozostając w naszych domach…

… już 11 maja zapraszamy na międzynarodową konferencję zatytułowaną „#visualization. Słowo – Obraz – Dźwięk”.
Wydarzenie ma na celu  upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji oraz argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie w dobie pandemii zauważamy rozwój nowych mediów audiowizualnych, które mają wpływ na relacje zachodzące pomiędzy tekstem, obrazem oraz dźwiękiem.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy m.in. prelegentów z Indii (Wydział Komunikacji Masowej i Wideografii, St. Xavier’s College, Kalkuta, Indie) z Filipin (Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili) oraz z Meksyku Wydział Inżynierii, Universidad Panamericana).

W tym trudnym czasie, zbudujmy jedną, wspólną, akademicką rodzinę! Do budowania tej wspólnoty zapraszamy również Ciebie!

Organizatorami tej konferencji jest Koło Naukowe Medioznawców przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM, a partnerami: Związek Cyfrowa Polska oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Relacja

11 maja 2021 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja o nowych mediach. Z racji zagrożenia COVID-19 tegoroczna konferencja odbyła się w formie cyfrowej – spotkanie w ramach Google Meet.

W tym roku skupiono uwagę na świat wizualizacji. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji oraz argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie w dobie pandemii zauważamy rozwój nowych mediów audiowizualnych, które mają wpływ na relacje zachodzące pomiędzy tekstem, obrazem oraz dźwięku.

W pierwszej części wysłuchaliśmy wystąpień ekspertów z zakresu wizualizacji w różnych dyscyplinach naukowych.

Dr Ipsita Barat z Wyższej Szkoły Świętego Ksawiera w Kalkucie wygłosiła prelekcję pt. „Efekty wizualne i wyłaniające się narracje kina wstępnie zaprojektowanego”.

– Cyfryzacja kina ma bezpośredni wpływ na skalę i efekty wizualne, które są obecnie wykorzystywane w kinie, np. technologia VFX, została wzbogacona o koncepcję prewizualizacji, która ułatwiła stworzenie sobowtóra – mówiła prelegent z Indii.

Następnie głos zabrał prof. Michał Januszkiewicz z Uniwersytety Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, który podjął temat „Literatura-obraz-film. Wokół przekładu intersemiotycznego”.

– Tworzywem literatury jest język naturalny, nie daje się on jednak sprowadzić do jakiegokolwiek funkcjonalnego czy praktycznego użycia. Język literacki wymusza na odbiorcy inne zachowania niż w sytuacjach codziennych, dlatego nie bez powodu na początku XX wieku rosyjscy formaliści uznali, że język poetycki nie jest odmianą języka, ale językiem odrębnym, nowym. Podobnie jest z językiem obrazów w sztuce, malarstwie, fotografii czy filmie – podkreślił prof. Michał Januszkiewicz.

Później prelekcję na temat „Przekaz zawarty w obrazie – kluczem do powstania kinematografii w kontekście historycznym” wygłosił reż. Piotr Zarębski.

– Świadome stosowanie przemian energetycznych i ruchu, nie obserwowane w świecie przyrody, świadczy o początkach myślenia abstrakcyjnego – był to początek sztuki – zaznaczył reżyser i wykładowca WSKSiM.

– Obraz postaci Chrystusa na Całunie Turyńskim, obraz twarzy Chrystusa na chuście św. Weroniki oraz obraz Matki Bożej z Guadalupe to dzieła, których powstania nie da się w sposób racjonalny i ostateczny wyjaśnić. Nie są one wytworzone ręką ludzką ani do ich zarejestrowania nie użyto technologii znanych ludzkości. Obrazy te mają charakter ponadczasowy oraz należy je traktować jako przekaz nadzwyczajny i uniwersalny skierowany do wszystkich ludzi – dodał red. Piotr Zarębski.

Następnie głos zabrała dr Klaudia Rosińska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, która wypowiedziała się na temat „Obraz vs słowo – co kłamie skuteczniej? Analiza polskojęzycznych fake newsów z okresu wyborczego w roku 2019”.

– Fake newsy są to nieprawdziwe przekazy medialne, przedstawiane jako newsy. Fałszywe przekazy powstają w celach finansowych, politycznych lub w celu skupienia bądź rozproszenia uwagi oraz w celach ludycznych – zwróciła uwagę dr Klaudia Rosińska.

Przemówienie pt. „Długi cień propagandy: rosyjska wojna informacyjna wobec Ukrainy w latach 2019-2021” przedstawił dr Jan Wiśniewski.

– Fake newsy, które mają miejsce w przestrzeni medialnej są wykorzystywane w polityce międzynarodowej także w konflikcie i propagandzie pomiędzy Rosją a Ukrainą – jest to pewnego rodzaju gra. Sam współczesny świat to gra pozorów, fake newsów i dostępu do informacji – mówił wykładowca WSKSiM.

Później głos zabrała dr Grażyna Zarębska, która podjęła temat „Film jako środek dydaktyczny”.

– Film sam w sobie może być mechanizmem wpływu społecznego, a publikowany w mediach może przyjmować cechy „społecznego dowodu słuszności” , który jest niezwykle groźnym i skutecznym mechanizmem manipulacji społecznej. Film jest także ważnym źródłem wiedzy, zwłaszcza dla młodego pokolenia odbiorców, które jest pokoleniem obrazu – podkreśliła prelegent.

Na zakończenie pierwszego panelu głos zabrał ks. mgr Marek Solniczek, który zainteresował słuchaczy tematem „Seriale jako przykład wizualizacji idei neomarksistowskich”.

– W dzisiejszym świecie seriale grają bardzo dużą rolę, gdyż są rzeczywistością wielu ludzi, którzy bez serialu nie potrafią przeżyć jednego dnia. Fenomen seriali polega na wykorzystaniu znajomości cech ludzkich, między innymi takich jak neofilia i neofobia – ocenił duchowny.

Po krótkiej przerwie, pierwszymi prelegentami drugiego panelu byli prof. Felipe F. Salvosa II oraz mgr Prinz P. Magtulis z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili na Filipinach, którzy mówili na temat „Visualizing COVID-19 statistics: Practices and Pitfalls”.

– Na Filipinach, gdzie wolna prasa uznała pandemię za czynnik potęgujący występujące przeszkody w dziennikarstwie, redakcje zauważyły ponowne zainteresowanie dziennikarstwem ale oparte na danych z doniesień o pandemii COVID-19 – mówił mgr Prinz P. Magtulis.

Następnie wykład wygłosiła dr hab. Sławomira Gruszewska. Profesor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu podjęła temat „Specyfika procesów komunikacyjnych w wersji BEYOND REALITY”.

– Każdy z nas od urodzenia został oprogramowany pewnym systemem wartości, idei oraz jaki jest sens naszego życia. W pierwszym etapie nie potrafimy tego stwierdzić. Możemy sprawdzić to dopiero na etapie wyższym, czyli wtedy kiedy zaczynamy z tego programu korzystać oraz kiedy wyciągamy z niego wnioski. (…) To co powoduje, że będziemy się prawidłowo rozwijać w dziedzinie trzech przestrzeni – emocji, rozwoju i umiejętności – oparte jest o emocje oraz o to w jak będziemy potrafili zapanować nad swoimi potrzebami – akcentowała profesor.

– Świat nie zakochuje się w nas tak silnie, jak my w nim, więc jeśli będziemy patrzeć na niego z dystansem, rozwagą, miłością i z chęcią odczytania tych intencji, które są nasze i budują nas, wtedy będziemy spełnieni, jeśli będziemy spełnieni to będziemy szczęśliwi, a jeśli będziemy szczęśliwi to będziemy umieli kochać – zwróciła uwagę dr hab. Sławomira Gruszewska.

Kolejnymi prelegentami, którzy zabrali głos podczas Konferencji była prof. Isabella Querci oraz mgr Lisa Loneti z Uniwersytetu Carolina Albasio, które mówiły na temat „Wizualizacja projektów Erasmus+: studium przypadku projektu RIPEC i innych”.

– Dobrze zdefiniowana identyfikacja wizualna jest ważna nie tylko dla członków społeczeństw ale także dla projektów, zwłaszcza tych finansowanych przez Unię Europejską. Dobra identyfikacja wizualna powinna być postrzegana jako priorytet w każdej strategii komunikacji i rozpowszechniania projektów – mówiła prof. Isabella Querci.

Później głos zabrał dr Witold Pobudzin, który poruszył temat „Problem dezinformacji medialnej”.

– Komunikacja w różnych formach stawała się naturalnym narzędziem dezinformacji. Symbolem postępu jest koń trojański zbudowany przez Greków w celu wprowadzenia w błąd obrońców Troi. Termin dezinformacja pojawił się po raz pierwszy w 1926r. na łamach londyńskiego miesięcznika The Whitehall Gazette & St James’s Review – mówił podczas prelekcji.

Następnie z tematem „Systemy i media immersyjne” wystąpiła dr Ilona Nowosad.

– Istnieją różne sposoby interpretacji pojęcia immersja. Możemy to rozumieć jako poziom zainteresowania użytkownika w sztucznie wykreowane doświadczenie lub proces zanurzania się użytkownika w wirtualnym świecie. (…) Immersja znalazła swój najpełniejszy, artystyczny wyraz na obszarze instalacji wideo oraz interaktywnego kina – zwróciła uwagę słuchaczy dr Ilona Nowosad.

Kolejno zabrali głos dr inż. Sławomir Jeżewski oraz mgr inż. Piotr Zając, którzy w swoim wystąpieniu pt. „Techniczne aspekty technologii deepfake i jej wpływ na społeczeństwo” omówili m.in. perspektywę możliwości technologii deepfake oraz jej perspektywę przyszłości.

– Deepfake to kolejna z metod generowania fotorealistycznego obrazu. Niebawem stanie się on doskonały, gdyż współcześnie narzędzia do wykrywania deepfaków zawiodą, a poziom realizmu będzie taki sam jak w rzeczywistych filmach, co za tym idzie przeciętny człowiek, nie będzie w stanie odróżnić go od zwykłego filmu – mówili prelegenci.

Trzeci panel Konferencji rozpoczął ks. Krzysztof Gryz, który wypowiedział się na temat „Wizualizacja – koniec czy początek ewangelizacji?”.

– Papież Paweł VI powiedział, że Kościół byłby winny przed swoim Panem wtedy, gdyby nie wykorzystał tych wszystkich środków, które daje dzisiejsza technika, technologia zwłaszcza w dziele ewangelizacji – powiedział ks. Krzysztof Gryz.

Później Prof. Ramiro Velázquez z Universidad Panamericana w Meksyku nakreślił temat „Czy podoba Ci się to, co jesz? Twój organizm może dać lepszą odpowiedź niż Ty! Określenie akceptacji żywności za pomocą reakcji fizjologicznych konsumentów oraz sztucznej inteligencji”.

– Sztuczna inteligencja w marketingu jest wykorzystywana głównie do określania upodobań konsumentów. Dzięki wiedzy co ludzie lubią branża może mieć wiele propozycji i rekomendacji. Sztuczna inteligencja próbuje nas poznać, byśmy mogli dokonać zakupu. Zachowania konsumenckie mają silne podłoże psychologiczne, wśród nich możemy znaleźć reakcje afektywną w różne uczucia, które zakup może wywołać u kupującego wyjątkowość lub dumę – wskazał profesor.

Następnie głos zabrała dr hab. Veslava Osińka wraz ze studentami WSKSiM – Przemysławem Janikiem, Gretą Kotlińską, Emilią Rykałą-Tosik i Agnieszką Zagdan. Studenci pod bacznym okiem dr hab. Veslavy Osińkiej podjęli temat „Analizy wizualizacji prasowych”. Prelegenci wspomnieli m.in. o błędach i nieprawidłowościach wizualizacyjnych oraz o manipulacji w wizualizacjach prasowych.

Dr Karolina Dziewulska-Siwek w swojej prelekcji poruszyła temat „Jak Cię widzą w „kamerce”? Moda w home office”. Doktor omówiła kwestię ubioru na przełomie lat 2020-2021, czyli w czasie pandemii COVID-19. Wspomniała również o ofertach oraz modzie jaka towarzyszy w dzisiejszych czasach, jakie będą skutki mody wygodnej w przyszłości oraz jak dobrze wyglądać za „kamerką”.

Podczas Konferencji wypowiedziała się mgr Joanna Garbulińska-Charchut z Uniwersytetu Rzeszowskiego, której tematem była „Rola reklamy w kształtowaniu współczesnej kultury konsumpcyjnej”.

– Współczesna reklama walczy o swoje wpływy zarówno z konkurencyjnymi źródłami informacji ale także z przeszkodami, które stawiają przed reklamą sami odbiorcy. Oddziaływanie reklamy można rozpatrzyć na trzech podstawowych płaszczyznach: poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej – mówiła mgr Joanna Garbulińska-Charchut.

Ostatnim prelegentem była Emilia Augustynowicz, która poruszyła temat „Wykorzystanie nowych mediów w kreowaniu wizerunku marki”.

– Wirtualny świat stał się jedną z najbardziej popularnych metod komunikacji na linii klient – sprzedawca oraz klient – usługa, a korzystanie z mediów społecznościowych do celów promocyjnych wiąże się przede wszystkim z budowaniem wizerunku marki – powiedziała Emilia Augustynowicz.

Zgromadzonych podczas Konferencji pożegnał o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Konferencja organizowana była przez Koło Naukowe Medioznawców WSKSiM działające przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM. Wydarzenie mało na celu przybliżyć tematykę funkcjonowania nowych mediów w społeczeństwie.

Konferencja była transmitowana przez studencką telewizję TILMA, które jest dostępne w serwisie YouTube. 

Zespół Prasowy
Emilia Augustynowicz

Promocja