9 kwietnia 2022

Konferencja "Wolność religijna wobec wyzwań i zagrożeń współczesności"

Relacja

9 kwietnia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja „Wolność religijna wobec wyzwań i zagrożeń współczesności”. Dotyczyła między innymi dostępu do informacji publicznej oraz subsydiarnego aktu oskarżenia, który został wniesiony przeciwko Fundacji „Lux Veritatis”.

Konferencję „Wolność religijna wobec wyzwań i zagrożeń współczesności” otworzył o. Jan Król CSsR.

– W Polsce w pewnych miejscach nie ma praworządności. (…) Nie ma jej w polskich sądach – zwrócił uwagę o. Jan Król CSsR.

Następnie głos zabrał dr hab. Marcin Warchoł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka.

– Wolność religijna ma fundamentalne znaczenie. Prowadzi do wieczności, więc wykracza poza wymiar doczesny. Trzeba się o nią ciągle dopominać i o niej przypominać – podkreślił dr hab. Marcin Warchoł, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Do zgromadzonych słowo skierowała także Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis”.

Później głos zabrał mecenas Paweł Panek, który mówił o instytucjonalnej gwarancji wolności religijnych.

– Zarzut nie może być tylko sformułowany, ale ma być dokładnie sformułowany. Można kogoś postawić przed sądem, jak dokładnie określi się, o co jest podejrzewany, jaki jest zarzut. (…) Kwestia praworządności jest kwestią gwarancji. Mam prawo wiedzieć, o co jestem oskarżony, a nie domyślać się. Jest czyn zarzucany i czyn przypisany. Jak się mogę bronić przed tym, co sąd mi przypisał – zaznaczył mecenas Paweł Panek.

Pierwszym prelegentem był prof. dr hab. Piotr Kruszyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Podjął on temat „Subsydiarnego aktu oskarżenia”.

– Sąd Najwyższy w licznych orzeczeniach wskazywał, jeżeli jakieś dobro prawne zostało w pośredni sposób popełnione, to nie było pokrzywdzonego. Są takie przestępstwa, przy których występuje tzw. abstrakcyjność. O tym, kto jest pokrzywdzony, decyduje rodzaj dobra prawnego. Trochę się to kłóci ze zdrowym rozsądkiem, ale tak jest – ocenił prof. dr hab. Piotr Kruszyński.

Później głos zabrał prof. dr hab. Czesław Kłak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Krakowskiej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Poruszył on temat „Dostępu do informacji publicznej”.

– Co w przypadku, jeżeli nasz sprawca nie ma świadomości o stanie jego obowiązków? W takim wypadku należy przyjąć, że odpowiedzialności karnej nie ma. Może chodzić o nieświadomość, odnoszącą się do samego obowiązku, bo trudno to zdefiniować – wskazał prof. dr hab. Czesław Kłak.

Temat „Subsydiarnego aktu oskarżenia wnoszonego przez organizacje społeczne” podjęła dr Beata Bieńkowska z Uniwersytetu Warszawskiego.

Później głos zabrał dr Michał Skwarzyński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przybliżył temat „Ogólnego zakazu stosowania instrumentów prawa karnego wobec legalnie działających NGO”.

Problem „Kanonicznego obowiązku utrzymania w tajemnicy danych darczyńców będących osobami prywatnymi” podjął ks. dr Piotr Steczkowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Po krótkiej przerwie prelekcję online wygłosił prof. dr hab. Maciej Rogalski, rektor Uczelni Łazarskiego, podejmując temat „Zaostrzenia odpowiedzialności za ataki na przedmioty kultu”.

Następnym prelegentem był prof. dr hab. Filip Ciepły z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który poruszył problem „Przesłanki kryminalizacji obrazy uczuć religijnych”.

– Państwo może uznać za konieczne wprowadzenie ograniczeń dotyczących wolności słowa. (…) Prawo każdego człowieka, żeby sam szukał odpowiedzi i ponosił konsekwencje. Ważna jest też ochrona spokoju publicznego. Musimy szanować swoją wiarę – akcentował prof. dr hab. Filip Ciepły.

Później prelekcję w formie online wygłosił dr Piotr Kosmaty, który podjął temat „Projektowanego kontratypu gwarancji wolności sumienia, religii i swobody wypowiedzi”.

Ostatnim punktem programu była dyskusja panelowa, w której wzięli udział: dr hab. Paweł Sobczyk, dr hab. Igor Zgoliński, prof. dr hab. Marcin Wielec i adw. dr Michał Poniatowski.
Konferencję „Wolność religijna wobec wyznań i zagrożeń współczesności” podsumował i zakończył o. dr Zdzisław Klafka, rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Konferencja była zorganizowana we współpracy Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z Ministerstwem Sprawiedliwości, a także z Centrum Ochrony Praw Chrześcijan oraz Fundacją „Lux Veritatis”.

Emilia Augustynowicz/Zespół Prasowy AKSiM

Zdjęcia

Promocja