7 listopada 2023

Konferencja "Prawda a historia relacji polsko–rosyjskie na przełomie XX–XXI wieku"

Zaproszenie

Fundacja Lux Veritatis we współpracy z Akademią Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na konferencję: Prawda a historia. Relacje polsko-rosyjskie na przełomie XX i XXI wieku, która odbędzie się w murach Akademii Kultury Społeczne i Medialnej w Toruniu 7 listopada 2023 r.

W okresie rządów Władimira Putina można było zaobserwować powrót do retoryki sowieckiej fałszującej historię zgodnie z linią polityczną Kremla. Rosja zaczęła fałszować historię dotyczącą zbrodni katyńskiej, odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej, agresji na Polskę 17 września oraz powstania warszawskiego. Zakłamywane były również czasy zbrodniczego systemu komunistycznego po 1945 r. w Polsce, a zwłaszcza okres stalinowski. Nasilenie fałszowania historii dokonuje się na naszych oczach po agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 r.

Konferencja odbędzie się w Auli AKSiM, znajdującej się przy ulicy Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń. Chcielibyśmy serdecznie zachęcić do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Aby dokonać zapisów lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 56 650 40 00 lub za pośrednictwem adresu e-mail: recepcja@hotel-akademicki.pl.

Program

Aula AKSiM

  • 10.00 — Otwarcie konferencji – o. dr Tadeusz Rydzyk, prof. AKSiM, rektor-założyciel AKSiM
  • 10.15 — dr hab. Jan Szumski, prof. PAN: Rosyjska polityka historyczna wobec Polski w kontekście historii II wojny światowej: renesans sowieckiej wykładni dziejów
  • 10.35 — prof. dr hab. Marek Kornat: Nieudane starania o polsko-rosyjski dialog historyczny (2002-2010)
  • 10.55 — prof. dr hab. Mariusz Wołos: O kilku kanonach współczesnej rosyjskiej polityki historycznej
  • 11.15 — dr Jan Wiśniewski, prof. AKSiM: „Anty-Katyń”. Przyczynek do rosyjskiej polityki historycznej
  • 11.35 — prof. dr hab. Mirosław Golon: Sowieckie zbrodnie wojenne wobec Polaków w czasie II wojny światowej jako problem polityki historycznej Rosji Putina
  • 11.55 — Zakończenie konferencji – o. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSiM, rektor AKSiM

Relacja

7 listopada w auli Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miała miejsce konferencja zatytułowana „Prawda a historia”. Było to już kolejne wydarzenie z tego cyklu, które tym razem dotyczyło relacji polsko-rosyjskich na przełomie XX i XXI wieku.

Współorganizatorami wydarzenia wspólnie z AKSiM była Fundacja Lux Veritatis oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Transmisję z wydarzenia przeprowadziła Telewizja Trwam. 

Konferencję otworzył o. dr Zdzisław Klafka prof. AKSiM – rektor Akademii. Nawiązując do pontyfikatu Jana Pawła II, podkreślił, jak istotne były dla Ojca Świętego sprawy Rosji, którą wielokrotnie powierzał opiece Matki Bożej.  Wspomniał, że papież-Polak odgrywał fundamentalną rolę na drodze do zjednoczenia tego kraju ze światem zachodnim. 

W temat konferencji wprowadził słuchaczy prof. dr hab. Jan Szumski z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W swoim wystąpieniu wskazał na elementy, które kształtowały (i w dalszym ciągu mają ogromny wpływ) rosyjską politykę wobec Polski na przestrzeni lat. 

Moja propozycja polega na telegraficznym skrócie ewolucji tez obecnych jeszcze w czasach sowieckich, które w chwili obecnej zostały zaadaptowane we współczesnej narracji Kremla wobec Polskizapowiedział prelegent.

Kolejną prelekcję wygłosił prof. dr hab. Marek Kornat reprezentujący Polską Akademię Nauk w Warszawie oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

– W stosunkach międzynarodowych przeszłość odgrywa bardzo istotną rolę. Nie ma chyba szanującego się państwa dzisiaj, które by nie prowadziło polityki historycznej – zaakcentował na początku wypowiedzi. 

W swoim wystąpieniu podkreślił również, że kontynuacja polityki historycznej jest kluczowa w kształtowaniu świadomości społeczeństw. Zwrócił uwagę na przeszkody stojące na drodze do pomyślnego dialogu o przeszłości między Polską a Rosją. A do takich należy chociażby wieloletnie fałszowanie historii w celach propagandowych, a także brak szczerych chęci do poszukiwania prawdy ze strony rosyjskiej. 

Poszukiwanie prawdy niewątpliwie utrudnia we współczesnej Rosji podtrzymywanie kanonów wypracowanych w okresie stalinizmu. Problem ten zauważył w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Mariusz Wołos – z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej Krakowie oraz Instytutu PAN w Warszawie. Od lat jest tam powielany mit o wielkiej, niezwyciężonej Rosji – akcentował.

Mit niezwyciężonego imperium to przekaz adresowany nie tylko do świata, a przede wszystkim do własnych obywateli. Ma skupić wokół władzy osadzonej na Kremlu i służyć jej bezwarunkowym wspieraniem – zaznaczył prelegent.

W konferencji poświęconej prawdzie historycznej tamtego okresu nie można było pominąć kwestii dotyczących Katynia. Zagadnienie to poruszył dr Jan Wiśniewski, prof. AKSiM – koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. 

Przypomniał zgromadzonym o tysiącach bestialsko zamordowanych Polaków wiosną 1940 roku. Odpowiedzialność za te zbrodnie Rosjanie przez wiele lat zrzucali na Niemców. Dziś natomiast wydarzenia z Katynia próbują  tuszować innymi propagandowymi kłamstwami skierowanymi przeciwko stronie polskiej. 

Trzeba mieć tylko nadzieję, że wygrana w konflikcie ukraińsko-rosyjskim będzie po stronie dobra, a prawda zwycięży. To jest jedyna szansa na zakończenie kłamstwa zwanego „Anty-Katyniem” – zaakcentował stanowczo, konkludując swoje wystąpienie dr Jan Wiśniewski, prof. AKSiM.

Do sowieckich zbrodni wojennych wobec Polaków w czasie II wojny światowej w kolejnym wystąpieniu odniósł się prof. dr hab. Mirosław Golon z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i gdańskiego oddziału IPN.

Dla Polski II wojna światowa to przede wszystkim zbrodnia. Zbrodnie na obywatelach polskich i ogromna tragedia jeśli chodzi o dorobek materialny, w tym bezpowrotną utratę cennych dóbr kultury, ale to straty osobowe są najważniejsze – akcentował prof. Mirosław Golon. 

Zauważył jednocześnie, że wciąż potrzeba nam odkłamywania historii i przeciwstawienia się propagandzie na temat popełnionych w minionych latach zbrodni. 

Wydarzenie podsumował o. dr Zdzisław Klafka, który podziękował wszystkim prelegentom oraz organizatorom wydarzenia za podjęcie bardzo aktualnego w Polsce i na świecie tematu. 

Jeżeli chcemy wybrać przyszłość to musimy najpierw żyć w prawdzie i szanować to co buduje naszą tożsamość. […] To, co mamy dzisiaj, zawdzięczamy tym, którzy ponieśli wielką ofiarę i dar życia – podsumował wydarzenie o. dr Zdzisław Klafka, prof. AKSiM. 

Katarzyna Szeląg

Zespół Prasowy AKSiM

Promocja