25 października 2023

Konferencja "SMR - Małe Reaktory Jądrowe"

Relacja

25 października w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja zatytułowana: „SMR – Małe Reaktory Jądrowe”. W jej trakcie usłyszeć można było wypowiedzi ekspertów z  różnych dziedzin, w których wykorzystuje się energię atomową.

Przybyłych gości powitał o. dr Zdzisław Klafka CSsR, prof. AKSiM – Rektor Akademii. W swoim słowie nawiązał do Encykliki „Laudato si’” oraz Adhortacji apostolskiej „Laudate Deum” papieża Franciszka. Ojciec Rektor zwrócił uwagę na istotę tego, co Kościół sądzi o takich rozwiązaniach pozyskiwania energii.

– Kościół nigdy nie był przeciwko energii atomowej. Był za pokojowym wykorzystaniem tej energii – podkreślił o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Zgromadzeni mogli usłyszeć wykład prof. dr. hab. Rafała Brody na temat: „Doświadczenie pokazuje, że elektrowni jądrowych nie należy się bać”. Prelegent w swoim wystąpieniu zaznaczył, że należy mówić o energii jądrowej, nie atomowej dlatego, że reakcja zachodzi w jądrze atomu. Podkreślił, że liczba elektronów atomu decyduje o całej chemii i o wszystkich procesach, które potem się dzieją.

– Fizyka jądrowa jest pełna wielu fascynujących zjawisk – powiedział prof. Rafał Broda, nawiązując do własności podstawowych zadań fizyki jądrowej.

Prof. Rafał Broda opowiedział również zgromadzonym o badaniach nad opanowaniem kontrolowanej reakcji rozszczepienia jąder atomowych. Miało to miejsce w latach trzydziestych ubiegłego wieku pod kierownictwem Enrica Fermi’ego w Chicago. 

Prelegent opisał budowę reaktora jądrowego. Wyjaśnił zgromadzonej młodzieży, że składa się on między innymi z rdzenia, zanurzonych prętów paliwowych czy prętów kadmowych. Te ostatnie mają za zadanie hamować cały proces do całkowitego zatrzymania reakcji. 

Proces jest chłodzony, a ciepło w dużej ilości wydzielane jest w postaci pary –wyjaśniał prof. Rafał Broda.

Został poruszony też temat związany z katastrofami w elektrowniach jądrowych. Największe z nich miały miejsce w Windscale w 1957, w Three Miles w 1979, w Czarnobylu w 1986 oraz w Fukishimie w 2011 r. 

W skrócie został opisany proces katastrofy w Czarnobylu do momentu uwolnienia radioaktywnych gazów. Rozniosły się one po różnych miejscach na świecie. To z kolei  spowodowało deszcz, który zanieczyścił ziemię. Wschodnia część Polski na okres około stu lat jest skażona CS-137, czyli radioaktywnym izotopem cezu.

Nawet jeśli zdarzy się problem, jak w Czarnobylu, skutki zdrowotne nie będą aż tak niebezpieczne. […] Jednak warto pamiętać, że w radioaktywności nic się nie ukryje – powiedział prof. Rafał Broda, zaznaczając jednocześnie, że aktualnie elektrowni atomowych nie należy się bać.

Temat dotychczasowego wykorzystania małych reaktorów jądrowych podjął prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz. Przedstawił teorię pojawienia się na naszej planecie uranu. 

Gwiazdy, które widzimy na niebie, mają swoją żywotność. Są one w stanie osiągnąć prędkość 150 tysięcy kilometrów na sekundę. Raz dwie takie gwiazdy zderzyły się w kosmosie. To z kolei pozwoliło wytworzyć w rozpadzie uran, który pojawił się na Ziemi. Należy ponadto zwrócić uwagę, że na naszej planecie jest więcej uranu niż srebra czy rtęci. To wystarczy ludzkości na setki lat, by korzystać z tych złóż – powiedział prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz.

Prelegent zwrócił uwagę, że naturalna postać uranu to odmiana uran-233. Należy go wzbogacić o dodatkowe jednostki, aby był efektywniejszy w procesie pozyskiwania energii. Profesor opisał także SMR (Małe Reaktory Jądrowe). Mogą one emitować do dwóch milionów mniej ton dwutlenku węgla, co konwencjonalna elektrownia jądrowa. Jak podkreślił, takie urządzenie można wykorzystać do ocieplenia całego miasta. Naukowcy przewidują, że pierwsze małe reaktory pojawią w 2030 r. Będą one zabudowane pod powierzchnią ziemi. Wpłynie to na bezpieczeństwo związane z eksploatacją urządzenia. 

O zastosowaniu  energii jądrowej w medycynie wypowiedziała się dr n. med. Katarzyna Kobus-Błachnio, koordynator Zakładu Medycyny Nuklearnej w Toruniu. W ośrodku medycznym reaktory jądrowe wykorzystywane są w diagnostyce i leczeniu pacjentów – począwszy od schorzeń tarczycy, a na nowotworach skończywszy. 

– Przyszłość […], to jest nowoczesna już diagnostyka na pierwiastkach lekkich, które pozwalają nam kompleksowo w przeciągu 20 minut rzeczywiście zdiagnozować pacjenta onkologicznego i pozwolić na jego szybką terapię – podkreśliła dr n. med. Katarzyna Kobus-Błachnio.

Prezes Izby Gospodarczo Handlowej – Andrzej Jaworski, poruszył temat inwestowania w startupy. Zaznaczył, co należy zrobić, aby rozwijać swoje pomysły. Jest to ważne, aby przynosiły one zarówno satysfakcję, jak i zysk. 

– Musimy zacząć od najprostszej strategii, myśląc o rozwoju inwestycji. Startup to zmiana, która odmieni naszą koncepcję. Wówczas powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, co chcielibyśmy zmienić na rynku, czy zaoferować ludziom. […] Zaczynajmy rozwijanie tych pomysłów bezpiecznie. Najpierw testujmy je na znajomych i najbliższych. Gdy mamy już pewność, że pomysł ma potencjał, nie siedzimy w cieniu. Pokazujemy go na zewnątrz! – zaznaczył Andrzej Jaworski.

Prelegent podkreślał również, że ważna jest szybkość pokazania innym swojej idei. Wynika to z konkurencji na rynku. Ktoś może zwyczajnie pokazać ludziom szybciej ideę, do której sami bylibyśmy w stanie dojść. Ważne jest również to, aby wciąż aktualizować swój patent. 

– Uczcie się też od innych. Nie popełniajcie błędów, które popełnili inni. Powielajcie dobre kroki, które osiągnęli ludzie sukcesu. Wówczas i wy będziecie dążyć do podobnego celu, a skoro innym się udało, to czemu wam miałoby się nie udać – zwrócił się Andrzej Jaworski do uczestników konferencji, szczególnie do ludzi młodych.

Wskazał również, że sukces składa się z determinacji, zespołu, pomysłu oraz uwagi. Wymienione zostały znane startupy, które zyskały ogromne zasięgi. To między innymi portal znanylekarz.pl, booksy, SunRoof, czy Telemedi. 

Własny pomysł można także rozwinąć. Wystarczy znaleźć źródło dofinansowani lub firmę, która produkuje podobny produkt lub świadczy analogiczną usługę. Wówczas każda ze stron będzie mogła zyskać na takim układzie.

Konferencję zakończył o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, prof. AKSiM, Rektor-Założyciel Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Życzył on zgromadzonym, aby stawali się coraz bardziej mądrymi. Zaznaczył, że mądrość to nie tylko wiedza. To również kształcenie charakteru.

– Poznawajcie świat. Jak patrzę na kosmos czy drugiego człowieka, widzę niezwykłą miłość Kogoś, Kto jest i to wszystko stworzył. Rozwijajcie siebie i świat! – powiedział Rektor-Założyciel AKSiM do młodzieży zgromadzonej w auli. 

Zespół Prasowy,

Krzysztof Brauer

Zdjęcia

Promocja