22 sierpnia 2023

Konferencja "Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym"

Zaproszenie

Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie trwają. Dane Światowego Indeksu Prześladowań z 2023 roku wskazują, że represje dotykają 312 milionów wyznawców Chrystusa w 50 krajach. W dniu 22 sierpnia 2023 roku już po raz piąty obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Polski.

Pragniemy uprzejmie poinformować, że 22 sierpnia 2023 roku Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu z partnerami: Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Uniwersyteckim Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW w Warszawie, Fundacją Pro Futuro Theologiae oraz Centrum Ochrony Praw Chrześcijan w Toruniu, pragną zorganizować uroczystości poświęcone problematyce przeciwdziałania przyczynom dyskryminacji ze względu na religię oraz kwestii pomocy prześladowanym. Podczas tegorocznej konferencji zostaną przedstawione wystąpienia ekspertów i naukowców dotyczące prześladowań religijnych, pomocy humanitarnej, jak również przewidziana jest dyskusja i konferencja prasowa. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 13.00 w kampusie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 3.

Program

13.00powitanie gości – dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu

13.05otwarcie konferencji – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor – założyciel, prof. AKSiM

13.15Obrona wolności religii lub przekonań jako priorytet polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie praw człowieka – prof. dr hab. Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ

13.30W obronie chrześcijan – jak chronić wolność religii w obliczu systemowego upadku wartości – dr Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w MS

13.45Ponad prawem do emigracji – prawo do pozostania. Pomoc humanitarna dla Bliskiego Wschodu jako szansa na zachowanie tożsamości regionu – ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. UKSW, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, przewodniczący sekcji polskiej PKWP
14.00Między prześladowaniem a ideologizacją. Wokół profanacji katedry poznańskiej w 2020 r. – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, UAM, AKSiM

14.15dyskusja: moderator ks. dr Tomasz Huzarek, UMK, fundacja Pro Futuro Theologiae

14.30Konferencja prasowa – prowadzenie: dr Jan Wiśniewski, AKSiM, koordynator RODM w Toruniu

14.50podsumowanie konferencji: o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor, prof. AKSiM w Toruniu

Relacja

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we wtorek 22 sierpnia odbyła się konferencja Wolność religijna we współczesnym świecie: przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym. 22 sierpnia przypada dzień upamiętniający ofiary przemocy ze względu na wiarę. Został ustanowiony 5 laty temu przez ONZ z inicjatywy Polski.

Konferencję w AKSiM z Uczelnią współorganizowały Laboratorium Wolności Religijnej i Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Krótkie referaty wygłosili minister prof. Piotr Wawrzyk, sekretarz stanu w MSZ, minister Marcin Romanowski, podsekretarz stanu w MS, ks. prof. Waldemar Cisło, przewodniczący polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie i ks. prof. Paweł Bortkiewicz z AKSiM.
– Ostatnie lata pokazały, że także w Polsce są środowiska, które nie wahają się użyć przemocy fizycznej wobec katolików – mówił minister Piotr Wawrzyk. – Przeciwdziałanie tego typu zachowaniom należy do ważnej polityki zagranicznej naszego państwa – mówił sekretarz stanu w MSZ. Na jeden z przykładów agresywnego prześladowania katolików w Polsce zwrócił uwagę ks. prof. Paweł Bortkiewicz, a mianowicie przypomniał o wydarzeniu z 25 października 2020 roku, profanacji poznańskiej katedry.
Jak mówił minister Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, jest realna szansa, by zatrzymać prześladowania w Polsce, by zatrzymać postępującą dyskryminację katolików w życiu społecznym we wszystkich wymiarach czterema krokami. – Stanowczym sprzeciwem wobec europejskich lewicowych projektów, rozwiązaniami pozytywnymi, jak ustawa o ochronie praw chrześcijan, przewróceniem zawodowego etosu sędziów, aby nie uprawiali ideologii czy polityki, ale realizowali sprawiedliwości, a także przywrócenie tych fundamentów i korzeni naszego systemu ochrony praw i wolności człowieka – wyliczył dr Romanowski.
Jak powiedział ks. dr Tomasz Huzarek z Laboratorium Wolności Religijnej, na stronie Laboratorium znajduje się aktualizowana na bieżąco internetowa mapa naruszeń wolności religijnej przedstawiająca zgłoszone przypadki przestępstw oraz przejawów dyskryminacji na tle wyznaniowym w Polsce. – Obecnie jest na niej ponad 800 pinezek – mówił ks. dr Tomasz Huzarek.
Ksiądz prof. Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wykazał, dlaczego należy pomagać ludziom na miejscu, w krajach opanowanych wojną, kryzysem. – Doświadczenia pomocowe Stowarzyszenia i innych organizacji pokazują, że najtańsza i najbardziej skuteczna jest pomoc na miejscu. Przykładowo możemy zapytać naszego ministra zdrowia czy edukacji, ile kosztuje leczenie uchodźcy z Ukrainy w Polsce, czy kształcenie dziecka, a przykładowo w Syrii, żeby dziecko mogło przez miesiąc chodzić do szkoły, potrzebne jest 10 euro – mówił ks. prof. Waldemar Cisło. Drugim powodem, dla którego pomaga się na miejscu jest fakt, że najbogatsi pierwsi wyjeżdżają z krajów pogrążonych w kryzysie. – Tak samo było w Syrii. Jordania dawała obywatelstwa osobom, które miały bodajże pół miliona dolarów na koncie. Bogaci sobie poradzą, a najbiedniejsi pozostaną na miejscu, stąd Kościół w takich miejscach kryzysowych staje się – co widzimy w Syrii, Iraku, a teraz na Ukrainie – domem, noclegownią i kuchnią – dodał dyrektor Stowarzyszenia.
Prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie wciąż trwają. Dane Światowego Indeksu Prześladowań z 2023 roku wskazują, że represje dotykają 312 milionów wyznawców Chrystusa w 50 krajach.

Zdjęcia

VoD

Playlist

1 Videos

Promocja