19 stycznia 2023

Podstawy budowania dobrych relacji między narodem polskim i izraelskim

Relacja

W czwartek 19 stycznia 2023 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu miał miejsce wykład otwarty związany z relacjami polsko-izraelskimi. Głównym gościem wydarzenia był dr Yacow Livne, ambasador Izraela w Polsce.

Tematem prelekcji były „Podstawy budowania dobrych relacji między narodem polskim i izraelskim”. Zaproszeni goście skupili się na wątkach związanych z narodem żydowskim na przestrzeni lat.

Ambasador Izraela nawiązał do podobieństw między wyznawcami chrześcijaństwa, katolikami, a zwolennikami judaizmu. Zaznaczył, że ludzie pamiętający zbrodnie dokonane na mniejszości żydowskiej, które były popełnione już wcześniej, wciąż stale przypominają i wracają pamięcią do tych chwil jednocześnie składając hołd ofiarom.

  • Mamy nową generację polityków i liderów. Jestem niezwykle szczęśliwy, że na widowni tylu młodych ludzi. Nie możemy widzieć przyszłości naszych żydowskich braci bez narodu polskiego obok siebie – powiedział dr Yacow Livne.

Nasz główny prelegent powołał się na postać naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II. Wychwalano jego wielkie zasługi i przyjaźnie z przedstawicielami judaizmu. Wypomniał zbrodnie jakich dokonali Niemcy, takie jak zdarzenia z II wojny światowej, holokaust oraz ich skutki.

  • Mordy na mniejszości żydowskiej i szerzący się antysemityzm w XX wieku jest to najczarniejszy rozdział dla historii, który musimy pamiętać i rozumieć. Ważne jest wzajemne zrozumienie i mam nadzieję, że przyszły rząd dalej będzie kontynuował tę tradycję – mówił izraelski ambasador w Polsce.

Następnie zabrał głos prof. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, który również odniósł się do eksterminacji Żydów przez Niemców. Zaznaczył, że obozy znajdujące się w Polsce, wcale nie są polskie.

  • Auschwitz jest symbolem kultury niemieckiej na ziemi polskiej. To, że utrzymujemy to u siebie to jedynie dlatego, żeby całemu światu pokazać, że tu była wojna. Nigdy więcej okrucieństwa. (…) Historia jest historią i jej się nie zmieni. Może być natomiast inna narracja lub jej interpretacja, dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę skąd napływają informacje – podkreślił szef resortu edukacji i nauki.

Poseł Krzysztof Ardanowski, wiceprzewodniczący polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej, mówił o tym jak istotne jest tworzenie międzynarodowych więzi. Szczególne zaangażowanie w wydarzenia kulturowe jest też pewną formą upamiętniania zagłady.

  • Jestem przekonany, że wydarzenia, w których bierzemy udział, związane z narodem żydowskim, jak Marsz Żywych, to są wszystkie wydarzenia, które nas – Polaków – powinny włączać i wzmacniać relacje z narodem żydowskim, która jest absolutnie potrzebna – zwrócił uwagę poseł na Sejm RP.

Ostatnim prelegentem spotkania był prof. Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastępca przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Zaakcentował powagę wspólnego dialogu podczas pojawiających się kryzysów, jak również obecność prawdy.

  • Muszą być fundamenty dialogu. Warto wspomnieć, że postawa antysemityzmu jest niezgodna z istotą człowieka. W Niemczech pojawiają się akty nienawiści wobec Polaków, co może okazać się niebezpieczne wobec nas. Potrzebny jest dialog, a przede wszystkim prawda – podsumował prof. Wojciech Polak.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego dr Yacow Livne odpowiadał na pytania zadawane przez audytorium. Została wspomniana również kwestia ochrony młodzieży żydowskiej, która otrzymuje stosowne środki bezpieczeństwa. Najważniejsze jest, aby informacje były rzetelnie sprawdzane i udostępniane. Podkreślono, że niebezpieczeństwo Żydów, nie pochodzi od Polaków, a  od zagorzałych antysemitów.

Organizatorami wykładu byli Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

Zespół Prasowy AKSiM
Jagoda Strzyżewska
Krzysztof Brauer

Zdjęcia

Promocja