21 października 2023

XXIII Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024

Relacja

XXIII Inauguracja Roku Akademickiego w AKSiM

21 października, w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, miała miejsce XXIII Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 

Zgromadzonych w Auli Akademii oraz łączących się za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam przywitał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, prof. AKSiM, Rektor-Założyciel naszej Uczelni. Odnosząc się w swoim przemówieniu do znaczenia słowa „kultura” (łac. colere – uprawiać, dbać, pielęgnować), zaznaczył, że człowiek „uprawia siebie”, żeby stawać się bardziej ludzkim. 

Z racji tego, że inauguracja roku akademickiego przypadła w przededniu wspomnienia św. Jana Pawła II, nawiązał do postawy szacunku, jaką osoby z zagranicy mają w stosunku do autorytetu Papieża Polaka. 

Ludzie z otoczenia św. Jana Pawła II (obcokrajowcy) są zszokowani aktualną postawą niektórych Polaków wobec tak wielkiej postaci oraz ogromem manipulacji i kłamstwa, jakim atakuje się tak ogromny autorytet. Podkreślił, że uczelnie powinny służyć prawdzie.

– Troska w wyższej uczelni powinna być ku prawdzie. Tego życzę sobie i wam – tymi słowami o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR zwrócił się do wszystkich zgromadzonych, a zwłaszcza do studentów.

Ubiegły rok akademicki podsumował o. dr Zdzisław Klafka CSsR, prof. AKSiM, Rektor Akademii. Przypomniał zgromadzonym o encyklice św. Jana Pawła II „Fides et ratio”, której 25-lecie napisania przypada w tym roku. 

Nasza Akademia kształci studentów w duchu słów Fides, Ratio et Patria. Ojciec Rektor w swoim wystąpieniu przypomniał, że nie jest to zwyczajny slogan, a hasło ludzi działających ku Bogu, Ojczyźnie i społeczeństwu.

– Wiele studentów wybrało tę uczelnię z powodu wyznawanych wartości. To jest piękne – zaznaczył o. dr Zdzisław Klafka CSsR, prof. AKSiM.

Zgromadzeni w auli oraz widzowie mogli zobaczyć przygotowane podsumowanie minionego roku akademickiego. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy pracownikom Telewizji Trwam, dzięki którym powstał ten materiał filmowy. 

Następnie o. dr Zdzisław Klafka CSsR oficjalnie rozpoczął nowy rok akademicki. 

Słowa Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP:

– Z radością obserwuję systematyczny rozwój Akademii Kultury Społecznej i Medialnej (…).  

Serdecznie pozdrawiam także studentów Akademii. Podjęli Państwo naukę w Uczelni, która oferuje gruntowne i wszechstronne wykształcenie oparte na dziedzictwie kultury chrześcijańskiej. W tych murach celem edukacji jest poznawanie prawdy i rozwijanie umiejętności, a zarazem formowanie postaw patriotycznych, których wzorce – często heroiczne – przedstawia sąsiednie, nowo otwarte Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Świętego Jana Pawła II. Studia w tym miejscu nie ograniczają się do zdobywania wiedzy z wybranej dziedziny, lecz służą całościowemu rozwojowi osobowości, w jej wymiarach: intelektualnym i duchowym.

Swój list na uroczystość inauguracyjną wystosował również Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki. Premier przekazał zgromadzonym słowa motywacji do nowych działań w kolejnym roku akademickim.

– Początek roku akademickiego to wyjątkowa chwila w życiu całej społeczności akademickiej. To czas wdrażania w życie nowo nakreślonych planów oraz podjęcia wysiłku związanego z rozpoczęciem kolejnego etapu nauki (…). Życzę, aby inaugurowany dziś nowy rok akademicki 2023/2024 w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu był czasem spełnienia ambicji, badawczych pasji oraz wykorzystania szans, które niesie nam przyszłość – napisał w swoim liście Prezes Rady Ministrów. 

List Prezesa Rady Ministrów odczytał Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Wyraził również swoją ogromną wdzięczność za osiem lat bardzo dobrej współpracy z AKSiM, a szczególnie za absolwentów naszej Uczelni, którzy godnie wykonują swoje obowiązki zawodowe w duchu patriotyzmu i prawdziwych wartości. 

W trakcie uroczystości został również odczytany list prof. dr. hab. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, w którym wyraził m.in. swoją radość z otwarcia kierunku lekarskiego.

– Jestem również ogromnie wdzięczny, że tak wiele uczelni niemedycznych, wśród nich także Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zdecydowało się na uruchomienie w tym roku kierunków lekarskich. To doskonała odpowiedź na deficyty kadrowe w zawodach medycznych i okołomedycznych. Doceniam, że gotowość do nauczania m.in. przyszłych lekarzy, pielęgniarek czy położnych wyraziły też mniejsze ośrodki akademickie. Dbamy o zapewnienie jak najwyższej jakości kształcenia na studiach na kierunkach lekarskich – napisał Minister Edukacji i Nauki.

Swój list zakończył życzeniami skierowanymi do społeczności akademickiej naszej Uczelni: 

W nowym roku akademickim życzę inspiracji do pracy, odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań i wszelkiej satysfakcji. Vivat akademia, Vivant Professores! 

Po wystąpieniach okolicznościowych nadszedł czas uroczystej immatrykulacji i ślubowania, które poprowadziła Prorektor Akademii –  dr Maria Laska, prof. AKSiM. Studenci pierwszego roku publicznie ogłosili, że wytrwale będą zdobywać wiedzę, dbać o rozwój osobisty i przestrzegać zasad etyki. 

  1. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel, o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor, a także dr Maria Laska, Prorektor AKSiM wręczyli przedstawicielom studentów indeksy. Uroczystą immatrykulację zakończył radosny śpiew Gaudeamus igitur.

Inauguracja roku akademickiego w naszej Uczelni to również czas, kiedy wręczane są dyplomy absolwentom wszystkich kierunków. Ten rok był wyjątkowy, bo mury naszej Akademii opuszczają pierwsi absolwenci kierunku pielęgniarstwo. 

Uroczyste wejście w zawód pielęgniarki to nie tylko otrzymanie dyplomu, ale również uroczystość, w trakcie której absolwenci otrzymują symbol pielęgniarstwa – czepek pielęgniarski lub odznakę. 

Czepki, które założyli absolwenci symbolizują przynależność do zawodu pielęgniarskiego i służbę drugiemu człowiekowi oraz zobowiązują do pielęgnowania tradycji tej pięknej, ale jakże trudnej profesji. Absolwenci tego kierunku złożyli również przysięgę będącą wprowadzeniem do Kodeksu Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej:  

Z głęboką czcią i dumą przyjmuję dany mi symbol pielęgniarstwa. Ślubuję, że uczynię wszystko, aby stał się on w praktyce symbolem tego co dobre, ludzkie i szlachetne. Będę przestrzegać zasad etyki zawodowej, rzetelnie przygotowywać się do przyszłej pracy zawodowej. Zawsze będę służyć pomocą potrzebującym, słabym i cierpiącym. Ślubuję dbać o honor Uczelni, wzbogacać jej tradycje i dorobek. Tak mi dopomóż Bóg!

Do absolwentów pielęgniarstwa zwróciła się mgr Elżbieta Surdykowska – prowadząca zajęcia na tym kierunku w AKSiM. Zaapelowała, aby czepki zawsze były noszone z godnością, a na zakończenie skierowała do absolwentów przepiękne słowa modlitwy pielęgniarki, które jednocześnie stały się życzeniami dla osób, które wchodzą w ten zawód: 

Kiedy ranne wstają zorze

Wołam głośno – Prowadź Boże!

Wszak zaczynam dzień powszedni

Pośród chorych, smutnych, biednych.

Z łaski Twojej dobry Panie

Raczyłeś mnie powołaniem.

Zatem słucham głosu Twego

Bym czyniła coś dobrego.

Obdarz mnie swą łagodnością,

Pokorą i cierpliwością .

Łaską mowy i milczenia,

Na ostatnie „do widzenia”.

Daj mi mądrość, zrozumienie

Pewną rękę i skupienie.

Bym mogła w chwilach zwątpienia,

Zobaczyć ludzkie cierpienia.

Proszę Cię o dar uśmiechu

By dawał czasem pociechę.

Ciepło, czułość w moich dłoniach

Gdy spoczną na czyichś skroniach.

Kiedy wieczór znów nastanie

Szepczę cicho – Dzięki Panie…

Za dar życia, powołanie

Za Twoje wieczne czuwanie…

W trakcie uroczystości inauguracyjnej tradycyjnie wręczona została nagroda dla najlepszego absolwenta. Otrzymała ją mgr Agata Mieczkowska, która ukończyła studia II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy) ze średnią ocen 4,94. 

Najlepsza Absolwentka napisała pracę magisterską zatytułowaną Rola fake newsów w kształtowaniu opinii publicznej na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej w latach 2022-2023 pod kierunkiem dr Małgorzaty Lewickiej. Pani Agata Mieczkowska odebrała również nagrodę z rąk dr hab. Hanny Karp, prof. AKSiM – Członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Została także przyznana nagroda Kapitana Żeglugi Wielkiej inż. Zbigniewa Sulatyckiego dla najlepszego studenta roku 2022/2023. Otrzymał ją student II roku na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna – Krzysztof Brauer. 

Z inicjatywy naszego wykładowcy – reż. Piotra Zarębskiego wręczone zostały również nagrody przyznane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów-laureatów konkursu filmowego o niemieckim obozie koncentracyjnym dla dzieci polskich przy ulicy Przemysłowej w Łodzi: 

I nagroda: Jakub Juhnke i Krystian Lachor za film pt. „Czas stąd uciekać”;

II nagroda: Agata Kopaczewska za film „Podarta kartka”;

III nagroda: ks. Waldemar Prondzyński za film pt. „Obóz w Łodzi”.

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu inauguracyjnego, zatytułowanego: „Fides et Ratio, czyli rozmowa z Bogiem. Aktualność przesłania św. Jana Pawła II”, który wygłosił ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz. Nawiązał do  550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. 

– W rozdźwięku między rozumem a wiarą pojawia się pewien kryzys – zauważył Prelegent.

W wystąpieniu został poruszony problem polemiki pomiędzy rozumem i wiarą. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zaznaczył, że wiara nie jest przeszkodą dla rozumu. Wręcz przeciwnie, pomaga lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. 

– Problemem naszej rzeczywistości jest to, że zamiast kosmosu występuje „haosmos”, pełny relatywizmu, co dąży do samozniszczenia – stwierdził, nawiązując do sprzeczności, jakie występują w świecie.

Po uczcie intelektualnej nadszedł czas na ucztę duchową. W samo południe rozpoczęła się Msza Święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II pod przewodnictwem JE ks. bp. prof. Ignacego Deca, biskupa seniora diecezji świdnickiej. W jej trakcie zawierzyliśmy Bogu, za pośrednictwem św. Jana Pawła II, nowy rok akademicki oraz całą naszą społeczność. 

W wygłoszonej homilii ks. bp. prof. Ignacy Dec zwrócił  uwagę na to, że powołanie do konkretnego zawodu to pewnego rodzaju misja. Podkreślił, że sednem nauki jest prawda. Natomiast student potrzebuje kierować się cnotami, między innymi wytrwałością, bojaźnią czy miłością. Kaznodzieja zaznaczył, że dziś prawda często zamienia się w fałsz, a piękno w brzydotę.

– Dlatego tak ważne jest, aby student oprócz zdobywania wiedzy i doświadczenia, stawał się też lepszy moralnie – stwierdził ks. bp. prof. Ignacy Dec.

Przed błogosławieństwem nastąpiło wręczenie dyplomów absolwentom Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Magistrowie otrzymali także symboliczne różańce.

Zespół Prasowy AKSiM

Krzysztof Brauer

zdjęcia: Katarzyna CegielskaZdjęcia

Promocja